Zaznacz stronę

Ciesząc się stabilnym rozwojem od ponad dekady, mały kraj Salwador obserwuje wiele inwestycji ze strony rządu i zagranicznych przedsiębiorców, co z kolei napędza wzrost kraju.

Istnieje kilka powodów, dla których inwestorzy preferują Salwador jako miejsce inwestycji, ale główne z nich to łatwy proces inkorporacji, wolne strefy w Salwadorze, dzięki którym inwestorzy zagraniczni mają swobodę zakładania firm produkcyjnych z wolnym podatkiem dochodowym i VAT oraz brak ograniczeń w handlu zagranicznym.

Co więcej, rząd Salwadoru rozumie, że przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest ważne dla poprawy gospodarki, więc Salwador nie ma praw ani praktyk dyskryminujących inwestorów zagranicznych, a obywatele zagraniczni i firmy prywatne mogą swobodnie zakładać firmy w Salwadorze.

Proces rejestracji spółki w Salwadorze

Salwador jest atrakcyjną jurysdykcją handlową, która oferuje cenne możliwości dla międzynarodowych inwestorów i przedsiębiorców.

Jesteś zainteresowany rejestracją swojej firmy w Salwadorze? Poniżej przedstawiono proces, w którym biorą udział

Wybór doskonałej struktury biznesowej

Wybór odpowiedniego rodzaju firmy w Salwadorze jest pierwszym i jednym z najważniejszych kroków do otwarcia firmy w Salwadorze. Najpopularniejsze rodzaje spółek handlowych, za pomocą których przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność w Salwadorze to:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada lub S.R.L): w salwadorskim SRL partnerzy spółki mogą być również jej prawnymi przedstawicielami. Mają też ograniczoną odpowiedzialność nad kapitałem spółki lub Partycypacją Społeczną. Główną cechą wyróżniającą tę strukturę firmy jest to, że inwestycje kapitałowe nie są uzależnione od akcji, ale raczej od ugruntowanych udziałów członkowskich.
 • Korporacja (Sociedad Anónima lub S.A.): jest to najbardziej rozpowszechniona forma działalności gospodarczej w Salwadorze. W związku z tym w tej strukturze wspólnicy są powszechni, a kapitał spółki oparty jest na akcjach. Za reprezentację prawną tej formy spółki odpowiada rada nadzorcza lub niezależny zarząd.

Wybierz nazwę firmy i sprawdź dostępność

Kolejnym krokiem jest określenie nazwy firmy. Nazwa musi być inna i nie może być już używana przez żaden podmiot w kraju. Wyszukiwanie nazw można przeprowadzić na platformie internetowej “Mi Empresa” rejestru handlowego.

Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIT) dla każdego z udziałowców spółki

Przed zarejestrowaniem spółki w Salwadorze, wszyscy udziałowcy lub partnerzy spółki muszą posiadać numer identyfikacji podatkowej lub NIT (Número de Identificación Tributaria). Jest to ważne, ponieważ musi być zawarte w regulaminie spółki.

Przygotuj projekt regulaminu spółki i wpłać opłatę rejestracyjną.

Regulamin jest kluczowym dokumentem wymaganym w procesie zakładania spółki w Salwadorze. Regulamin spółki musi być spisany i zalegalizowany przez notariusza i musi zawierać następujące informacje:

 • Numer identyfikacyjny i NIT akcjonariuszy lub wspólników
 • Nazwa firmy
 • Informacje o kapitale zakładowym
 • Adres siedziby spółki, oraz
 • Struktura zarządzania

Aby móc kontynuować proces rejestracji, założyciel musi uiścić opłaty za inkorporację w banku lub na platformie internetowej “Pagadito”.

Złożenie dokumentu rejestracyjnego w celu rejestracji spółki

Po uiszczeniu wszystkich wymaganych opłat założycielskich, dokumenty założycielskie zostaną następnie złożone w biurach Mercantile Registry w Salwadorze. Po zakończeniu rejestracji firma otrzyma te dokumenty:

 • Testimonio de Escritura de Constitución Inscrita en el Registro de Comercio
 • Constancia de Matrícula de Empresa Inscrita oraz
 • Constancia de registro de Locales.

Wszystkie te dokumenty stanowią dowód skutecznej rejestracji spółki i są niezbędne w procesie porejestracyjnym spółki.

Proces zakładania spółki w Salwadorze

 • Otwórz firmowe konto bankowe: pierwszym wymogiem po zarejestrowaniu firmy jest otwarcie firmowego konta bankowego w salwadorskim banku.

Po założeniu firmy i otwarciu konta bankowego, aby rozpocząć działalność gospodarczą w Salwadorze i aby firma mogła rozpocząć działalność wymagane są inne niezbędne procedury, które przedstawiają się następująco:

 • W ciągu 15 dni od rejestracji w Mercantile Registry, spółka musi zostać zarejestrowana w Ministerstwie Finansów (Ministerio de Hacienda), aby uzyskać NIT (Número de Identificación Tributaria) i RNC (Número de Registro del Contribuyente).
 • Spółka musi zarejestrować się w gminie, w której została założona.
 • Firma musi zarejestrować się w Salwadorskim Rejestrze Handlu.

Wreszcie, niezbędne jest również ustalenie systemu księgowego firmy, który musi być zatwierdzony przez odpowiednio zarejestrowanego księgowego.

Jeśli jesteś chętny, aby zarejestrować swoją firmę w Salwadorze, przejdźmy dalej i skontaktuj się z ekspertem Damalion teraz, aby rozpocząć.