Select Page

Hiina maaelu elavdamise strateegia on olnud riigi põllumajanduse arengu liikumapanevaks jõuks. Strateegia eesmärk on taaselustada maapiirkondi, edendades põllumajanduse, maapiirkondade tööstuse ja maakogukondade arengut. Sellest on saanud oluline osa Hiina kavast säästva arengu saavutamiseks.

Maapiirkondade infrastruktuuri parandamine Hiinas

Maaelu elavdamise strateegia üks peamisi aspekte on maapiirkondade infrastruktuuri parandamine. See hõlmab teede, sildade ja muude transpordirajatiste ehitamist ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ajakohastamist. Need infrastruktuuri parandused on lihtsustanud põllumajandustootjate jaoks kaupade turule transportimist ja parandanud ka maaelanike elamistingimusi.

Hiina põllumajanduse innovatsiooni edendamine

Teine oluline aspekt maaelu elavdamise strateegias on Hiina põllumajanduse innovatsiooni edendamine. See hõlmab uute tehnoloogiate ja põllumajandustehnikate kasutamist tootlikkuse ja tõhususe suurendamiseks. Näiteks võimaldab täppispõllumajanduse kasutamine põllumajandustootjatel kasutada andmeid ja tehnoloogiat, et optimeerida saagikust ja vähendada raiskamist.

Maapiirkondade kogukondade tugevdamine

Maaelu elavdamise strateegia keskendub ka maapiirkondade kogukondade tugevdamisele. See hõlmab väikeettevõtete toetamist ning kultuuri- ja turismitööstuse arengu soodustamist maapiirkondades. Strateegias rõhutatakse ka hariduse ja tervishoiu tähtsust maapiirkondades.

Positiivsed tulemused

Maaelu elavdamise strateegia on andnud positiivseid tulemusi põllumajanduse arengu edendamisel ja maaelanike elujärje parandamisel. 2021. aastal saavutas Hiina teraviljatoodang rekordilise 669,49 miljoni tonni, mis on 0,9 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Strateegia on toonud kaasa ka maapiirkondade sissetulekute suurenemise ja vaesuse vähenemise.

Hiina maaelu elavdamise strateegiast on saanud oluline osa riigi jätkusuutliku arengu saavutamise kavast. Maapiirkondade infrastruktuuri parandamise, põllumajandusliku innovatsiooni edendamise ja maakogukondade tugevdamise kaudu on strateegia aidanud edendada põllumajanduse arengut ja parandada maaelanike elujärge. Strateegia positiivsed tulemused näitavad, kui oluline on investeerida maapiirkondadesse ja edendada säästvat arengut.

Käesolev teatis on ainult teavitamise eesmärgil. Damalioni eksperdid aitavad rahvusvahelistel Hiina ettevõtetel, kes soovivad laiendada oma äritegevust Euroopas ja teistes riikides, edendada oma uuenduslikke põllumajanduslahendusi. Palun võtke nüüd ühendust oma Damalioni ekspertidega.