בחרו עמוד

כאשר לקוחות יפנים מבקשים לנווט בנוף המורכב של שימור וצמיחה של נכסים, הם נתקלים בשפע של אפשרויות. אחד התכשיטים האטרקטיביים במיוחד בעולם ניהול העושר הוא ה- Société de gestion de patrimoine familial, או SPF , ישות ניהול הון משפחתית הנובעת מהמומחיות הפיננסית המוערכת של לוקסמבורג. לקוחות יפנים עומדים לקצור יתרונות משמעותיים מהיכולות הייחודיות של חברת ניהול העושר הפרטית של לוקסמבורג.

הגדרת ה-SPF של לוקסמבורג: מגדלור של ניהול עושר

חברת Société de gestion de patrimoine familial (או חברת ניהול עושר פרטית) , המקוצר בחיבה כ-SPF, מוצאת את מקורותיה בלוקסמבורג, איתנה בתחום הפיננסים הבינלאומיים. בבסיסו, ה-SPF מייצג משטר מס מיוחד המותאם בקפידה עבור חברות אשר ייעודן היחיד הוא לנהל את העושר הפרטי של אנשים. בתוך הנוף הפיננסי המוערך של לוקסמבורג, ה-SPF שולט ככלי הנפוץ ביותר לניהול הון אישי.

כדי להבין את המשמעות של ה-SPF עבור לקוחות יפנים , הכרחי לנתח את מרכיבי הליבה שלו:

 1. בהירות תכליתית: מקדם הגנה מלוקסמבורג לובש את המטרה שלו על השרוול, ומטרה זו ממוקדת ללא דופי. הוא קיים אך ורק לרכישה, אחזקה, ניהול ובסופו של דבר סילוק של מכשירים פיננסיים, מזומנים ומערך של נכסים. עם זאת, אזהרה קריטית אחת מגדירה את קיומו – SPF אינו רשאי לעסוק בכל צורה של פעילות מסחרית. עצם שמו, מסומן בכינוי “SPF”, מדגיש את המסירות הזו לניהול עושר.
 2. הרשאה בלעדית לעושר פרטי: ה- SPF הוא מקלט פרטי השמור אך ורק למשקיעים המנהלים את הונם הפרטי. המשמעות היא שישויות תאגידיות נאסרות מלהשתתף בעושר הרב של ה-SPF. יתר על כן, מניות SPF נותרות בלתי נגישות להנפקה או ציטוט פומבי בבורסות, מה שמחזק היטב את אתוס ניהול העושר הפרטי שלה.
 3. מערך מגוון של משקיעים זכאים: חוק לוקסמבורג SPF נותן מענה לקשת רחבה של משקיעים זכאים. הוא מקבל בברכה אנשים המנהלים באופן פעיל את העושר הפרטי שלהם, ישויות ניהול עושר פרטיות המייצגות אדם אחד או מספר אנשים, מתווכים הפועלים מטעם הקטגוריות הנ”ל, או מתווכים המחזיקים במניות SPF במעמד נאמנות או דומה. הכללה זו מאפשרת למגוון רחב של לקוחות לרתום את היתרונות של SPF.
 4. ניהול תיקים רב תכליתי: במסגרת המנדט המשפטי שלו, SPF יכול לעסוק במגוון פעילויות הקשורות לרכישה, ניהול ומכירה של תיק מגוון של ניירות ערך. ניירות ערך אלו עשויים לכלול מניות, אג”ח, כתבי אופציה, אופציות למניות ועוד, שהונפקו על ידי ארגונים ציבוריים ופרטיים כאחד בלוקסמבורג ומחוצה לה. צדדיות כזו מעצימה את ה-SPF לייעל אסטרטגיות השקעה ולמקסם תשואה.
 5. הלוואות אחראיות: אמנם אין תקרה קבועה על יחס החוב ש-SPF יכולה לשאת, אך מעודדים זהירות. עם זאת, קיים סף ראוי לציון: אם החובות של SPF עולים על פי שמונה מההון שנפרע, הוא הופך להיות כפוף למס רישום נוסף המכונה “taxe d’abonnement”. גישה נבונה זו מעודדת ניהול פיננסי אחראי תוך מתן גמישות למתן הלוואות אסטרטגיות.

פעילויות מותרות ואסורות:

פן מכריע ב-SPF הוא ההקפדה שלו על פעילויות מותרות ואסורות. קווים אלו משמשים לשמירה על שלמות משימת הליבה של ה-SPF.

 1. הטריטוריה האסורה: ל-SPF חל איסור חד משמעי לבצע כל צורה של פעילות מסחרית. איסור זה נועד למנוע מה-SPF לסטות לתחומים עסקיים ולשמור על ההתמקדות הבלעדית שלו בניהול עושר.
 2. השקעה במקרקעין עקיפים: השקעות ישירות במקרקעין נתפסות כשקולות לעיסוק בפעילות מסחרית. כתוצאה מכך, SPF מנוע מהשקעה ישירה בנכס כזה. עם זאת, היא יכולה לבצע רכישות עקיפות באמצעות חברה בת, בתנאי שלחברה הבת אין שקיפות פיסקלית, המפרידה למעשה בין מיזמי נכס מסחרי מפעילות הליבה של SPF.
 3. ללא הלוואות ומקדמות בתגמול: SPF לא יכול להעניק הלוואות או מקדמות בתגמול, אפילו לגופים שבהם הוא מחזיק במניות. עם זאת, היא רשאית, בתנאים ספציפיים, להציע מקדמות או ערבויות ללא תגמול להתחייבויות של חברות שבהן היא מחזיקה בהשקעות, אם כי על בסיס נלווה לחלוטין וללא כל תמורה.

הסלע המשפטי: חוק מיום 11 במאי 2007

קיומו ותפעולו של ה-SPF תלויים במסגרת משפטית איתנה. חוק מיום 11 במאי 2007 להקמת חברה פרטית לניהול הון, הידוע בכינויו חוק SPF , משמש כנקודת המוצא. אבן יסוד חקיקתית זו מגדירה את הזכויות, החובות והמגבלות של ה-SPF.

טפסים ארגוניים וגמישות:

הרבגוניות של ה-SPF משתרעת על צורות החברות המותרות שלו, ומציעה ללקוחות יפניים קשת של אפשרויות להתיישר עם העדפותיהם ויעדיהם. טפסים ארגוניים אלה כוללים:

 1. Société Anonyme (SA) : בדומה לחברה ציבורית בע”מ (PLC), SA מציעה מגוון רחב של אפשרויות, לרבות גיוס הון באמצעות הנפקות ציבוריות ומבני ממשל שונים.
 2. Société à Responsabilité Limitée (S.à rl) : טופס זה משקף מקרוב חברה מוגבלת בע”מ (בע”מ). הוא מספק גמישות ואחריות מוגבלת לבעלי המניות, מה שהופך אותו לבחירה מועדפת עבור ארגונים קטנים עד בינוניים.
 3. Société en Commandite par Actions (SCA): בדומה לשותפות מוגבלת במניות, ה-SCA הוא אופציה אטרקטיבית כאשר מעוניינים בשילוב של שותפים באחריות מוגבלת ובלתי מוגבלת.
 4. Société Coopérative (SC): מבנה זה משקף ישות שיתופית ועשוי להיות מאוגד כחברה ציבורית, מה שהופך אותו לבחירה אידיאלית עבור מיזמים שיתופיים.

פעילויות מותרות ומעודדות:

פעילות ה- SPF מבוקרת באופן הדוק, כאשר החוק מפרט במפורש פעילויות מותרות ומעודדות לשמירה על תפקיד ניהול העושר המרכזי שלה. ה-SPF יכול להחזיק במניות בחברות אחרות, בתנאי שהוא נמנע מלהתערב בניהולן. היא אינה יכולה לקבל תפקידי דירקטור בחברות אלה, תוך שמירה על מעמד ניהול העושר העצמאי שלה.

שיקולי מיסוי עבור לקוחות יפנים:

כאשר לקוחות יפנים שוקלים את היתרונות הפוטנציאליים של ה-SPF, חיוני לשקול את השלכות המס, שכן ייעול מס הוא היבט מכריע בניהול העושר. נוף המס של לוקסמבורג, כאשר נרתם ביעילות, יכול לשפר משמעותית את שימור העושר והצמיחה עבור משקיעים יפנים.

 1. פטור ממס: אולי אחת הסיבות המשכנעות ביותר עבור לקוחות יפנים לשקול השקעות SPF היא הפטור ממס הכנסה, מס עסקים עירוני ומס עושר. יחס מס נוח זה מהווה אבן יסוד במשטר ה-SPF ומשמש למקסום התשואה על השקעות.
 2. מס שנתי: משקיעים יפנים צריכים להיות מודעים למס הרישום השנתי, המכונה “מס ד’abonnement”, המוטל על ישויות SPF. מס זה מחושב בשיעור של 0.25% מבסיס המס, בכפוף למינימום של 100 אירו ולמקסימום של 125,000 אירו. בסיס המס כולל את ההון שנפרע וכל פרמיות המניות הקיימות. יש לציין כי חובות העולים על פי שמונה מסכום ההון ופרמיית המניות נכללים אף הם בבסיס המס לחישוב מס הרישום.
 3. חלוקת דיבידנד: עבור לקוחות יפנים המחפשים הכנסה מדיבידנד מהשקעות SPF שלהם, יש יתרון משמעותי – דיבידנדים המחולקים על ידי SPF לבעלי המניות שלו פטורים מניכוי מס במקור בלוקסמבורג. הטבה זו חלה ללא קשר לתושבות המס של בעלי מניות בודדים, מה שהופך אותה להצעה אטרקטיבית עבור משקיעים יפנים .
 4. מיסוי של בעלי מניות בלוקסמבורג: לקוחות יפנים צריכים לשים לב שדיבידנדים המשולמים לבעלי מניות בלוקסמבורג, במיוחד ליחידים, עשויים להיות כפופים למיסוי מלא עם קבלתם. משטר המס של לוקסמבורג אינו מספק את הפטור של 50% המוגדר בסעיף 115/15א לחוק לוקסמבורג בדבר מיסוי הכנסה עבור דיבידנדים של SPF, בהינתן מעמד הפטור הסובייקטיבי שניתן ל-SPF.
 5. מס ניכוי ריבית במקור: לבסוף, לקוחות יפנים צריכים להיות מודעים לכך שריבית שמשלמת SPF על חובותיה ליחידים עשויה להיות כפופה לניכוי מס במקור אחרון של 10% עבור יחידים תושבי לוקסמבורג. בנוסף, עבור יחידים תושבי האיחוד האירופי, ריבית עשויה להיות כפופה לניכוי מס במקור בהתאם להוראות “הוראת החיסכון”. משקיעים יפנים צריכים לקחת בחשבון את השיקולים הללו באסטרטגיית ניהול העושר שלהם בעת התקשרות עם ישויות SPF.

השקעות זרות והזדמנויות גלובליות:

לקוחות יפנים , הידועים בהשקעות הגלובאליות החכמות שלהם, יכולים למנף ישויות SPF כדי לגשת להזדמנויות גלובליות. מיקומה המרכזי של לוקסמבורג באירופה והמערכת הכלכלית החזקה שלה הופכים אותה לשער אסטרטגי להשקעות בינלאומיות. על ידי שימוש במבני SPF, משקיעים יפנים יכולים לנווט ביעילות בשווקים בינלאומיים, לגוון את תיקי ההשקעות שלהם ולרתום את המומחיות הפיננסית של לוקסמבורג כדי להניב תשואות.

השלכות מס בינלאומיות:

בעוד שה-SPF מציע שפע של יתרונות עבור לקוחות יפנים, חיוני לשקול השלכות מס בינלאומיות. מעמד המס המיוחד של ה-SPF אומר שהוא לא יכול לגשת להטבות הניתנות במסגרת אמנות כפל מס. כתוצאה מכך, יחולו שיעורי ניכוי במקור מקומיים של תחום השיפוט שממנו מופקת ההכנסה. משקיעים יפנים צריכים להעריך בקפידה את אמנות המס הקיימות בין לוקסמבורג לבין תחומי השיפוט שבהם הם מתכננים להשקיע, ולהבטיח שהם מייעלים את עמדות המס שלהם.

פיקוח ותאימות:

כדי לשמור על שלמות משטר ה-SPF ולהגן על האינטרסים של המשקיעים, פיקוח קפדני הוא הכרחי. פיקוח המס על ישויות SPF מבוצע על ידי Administration de l’Enregistrement et des Domaines של לוקסמבורג. תפקיד פיקוח זה מתמקד בעיקר באימות נכונות העובדות והנתונים הנוגעים למצב המס של החברה.

עבור לקוחות יפנים , ציות למסגרת הרגולטורית של לוקסמבורג היא חיונית כדי להמשיך ליהנות מהיתרונות של משטר ה-SPF. אי עמידה בכללים המסדירים משקיעים זכאים, השקעות ופעילויות עלול להוביל להשעיית מעמד המס המיוחד של SPF. לכן, משקיעים יפנים צריכים ליצור קשר עם יועצים פיננסיים ומשפטיים בעלי מוניטין הבקיאים בנוף הרגולטורי של לוקסמבורג כדי להבטיח ציות מלא.

פתיחת עושר עבור לקוחות יפנים

חברת ניהול העושר המשפחתית או Société de gestion de patrimoine familial, או SPF, מייצגת הזדמנות משכנעת עבור לקוחות יפנים המבקשים לשמר ולהגדיל את עושרם. ישות מיוחדת זו, שמקורה במומחיות הפיננסית המוערכת של לוקסמבורג, מציעה גישה תכליתית וממוקדת לניהול עושר פרטי. משקיעים יפנים יכולים ליהנות מיתרונות המס של ה-SPF, לרבות פטורים ממס הכנסה, מס עסקים עירוני ומס עושר. בנוסף, היעדר ניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, ללא קשר לתושבות המס, משפר את המשיכה של השקעות SPF.

לקוחות יפנים צריכים לשקול היטב את אסטרטגיות ההשקעה, השלכות המס וההזדמנויות הבינלאומיות שלהם בעת יצירת קשר עם ישויות SPF. על ידי מינוף האקוסיסטם הפיננסי של לוקסמבורג ועמידה בדרישות הציות, משקיעים יפנים יכולים לפתוח עושר ולצאת למסע של שגשוג פיננסי.

כדי לרשום את חברת ניהול העושר הפרטית שלך, אנא צור קשר עם המומחה שלך בדמאליון כעת .