Bir Sayfa Seçin

Japon müşteriler, varlıklarını koruma ve büyütmenin karmaşık ortamında yollarını ararken çok sayıda seçenekle karşılaşmaktadır. Servet yönetimi dünyasında özellikle cazip bir mücevher, Lüksemburg’un saygın finansal uzmanlığından doğan bir aile servet yönetimi kuruluşu olan Société de gestion de patrimoine familial veya SPF‘dir. Japon müşteriler, Lüksemburglu özel servet yönetimi şirketinin benzersiz yeteneklerinden önemli faydalar elde edecek.

Lüksemburg SPF’sini Tanımlamak: Varlık Yönetiminde Bir Yol Gösterici

Sevgiyle SPF olarak kısaltılan Société de gestion de patrimoine familial (veya özel servet yönetim şirketi), kökenlerini uluslararası finans alanında bir sadık olan Lüksemburg’da bulur. SPF, özünde, tek misyonu bireylerin özel servetlerini yönetmek olan şirketler için titizlikle hazırlanmış özel bir vergi rejimini temsil etmektedir. Lüksemburg’un saygın finans dünyasında SPF, en yaygın kullanılan kişisel servet yönetimi aracı olarak hüküm sürmektedir.

SPF’nin Japon müşteriler için önemini kavramak için temel bileşenlerini incelemek zorunludur:

 1. Amaca Yönelik Netlik: Bir Lüksemburg SPF ‘si amacını koluna takar ve bu amaç kusursuz bir şekilde odaklanmıştır. Yalnızca finansal araçların, nakit paranın ve bir dizi varlığın satın alınması, elde tutulması, yönetilmesi ve nihai olarak elden çıkarılması için vardır. Bununla birlikte, kritik bir uyarı varlığını tanımlar – bir SPF herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. “SPF” takma adıyla ifade edilen ismi, varlık yönetimine olan bu bağlılığın altını çizmektedir.
 2. Özel Servet için Ayrıcalıklı Ayrıcalık: SPF, yalnızca özel servetlerini yöneten yatırımcılar için ayrılmış özel bir sığınaktır. Bu, tüzel kişilerin SPF’nin bol miktardaki zenginliğine katılmalarının engellendiği anlamına gelmektedir. Ayrıca, SPF hisseleri halka arz veya borsalarda kotasyon için erişilemez olmaya devam etmekte ve özel servet yönetimi etiğini sağlam bir şekilde pekiştirmektedir.
 3. Uygun Yatırımcılardan Oluşan Çeşitli Bir Dizi: Lüksemburg SPF yasası, geniş bir uygun yatırımcı yelpazesine hitap etmektedir. Özel servetlerini aktif olarak yöneten bireyleri, bir veya birden fazla kişiyi temsil eden özel servet yönetimi kuruluşlarını, yukarıda belirtilen kategoriler adına hareket eden aracıları veya SPF hisselerini mütevelli veya benzer bir kapasitede tutan aracıları memnuniyetle karşılar. Bu kapsayıcılık, geniş bir müşteri yelpazesinin SPF’nin avantajlarından yararlanmasına olanak tanır.
 4. Çok Yönlü Portföy Yönetimi: Bir SPF, yasal yetkisi çerçevesinde, çeşitlendirilmiş bir menkul kıymet portföyünün satın alınması, yönetimi ve satışı ile ilgili çok sayıda faaliyette bulunabilir. Bu menkul kıymetler, Lüksemburg’da ve yurtdışında hem kamu hem de özel kuruluşlar tarafından ihraç edilen hisseleri, tahvilleri, varantları, hisse senedi opsiyonlarını ve daha fazlasını kapsayabilir. Bu çok yönlülük, SPF’nin yatırım stratejilerini optimize etmesini ve getirileri en üst düzeye çıkarmasını sağlar.
 5. Sorumlu Borçlanma: Bir SPF’nin üstlenebileceği borç oranı üzerinde sabit bir tavan bulunmamakla birlikte, ihtiyatlı olunması teşvik edilmektedir. Bununla birlikte, kayda değer bir eşik mevcuttur: bir SPF’nin borçları ödenmiş sermayesinin sekiz katını aşarsa, “taxe d’abonnement” olarak bilinen ek bir kayıt vergisine tabi olur. Bu ihtiyatlı yaklaşım, stratejik borçlanma için esneklik sağlarken sorumlu mali yönetimi teşvik etmektedir.

İzin Verilen ve Yasaklanan Faaliyetler:

SPF’nin önemli bir yönü de izin verilen ve yasaklanan faaliyetlere sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Bu sınırlamalar, SPF’nin temel misyonunun bütünlüğünü korumaya hizmet eder.

 1. Yasak Bölge: Bir SPF’nin herhangi bir ticari faaliyet yürütmesi kesin olarak yasaklanmıştır. Bu yasak, SPF’nin ticari alanlara girmesini önlemek ve sadece varlık yönetimine odaklanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
 2. Dolaylı Taşınmaz Mülk Yatırımı: Taşınmaz mallara yapılan doğrudan yatırımlar, ticari faaliyetlerde bulunmakla eşdeğer olarak görülmektedir. Sonuç olarak, bir SPF ‘nin bu tür bir mülke doğrudan yatırım yapması yasaklanmıştır. Bununla birlikte, bağlı ortaklığın mali şeffaflığa sahip olmaması koşuluyla, bir bağlı ortaklık aracılığıyla dolaylı satın almalar yapabilir ve ticari mülk girişimlerini SPF’nin ana faaliyetlerinden etkin bir şekilde ayırabilir.
 3. Ücretli Kredi ve Avans Verilemez: Bir SPF, öz sermaye payına sahip olduğu kuruluşlara bile ücretli kredi veya avans veremez. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, yatırım yaptığı şirketlerin taahhütleri için, kesinlikle yardımcı bir temelde ve herhangi bir tazminat olmaksızın, karşılıksız avanslar veya garantiler sunabilir.

Yasal Temel: 11 Mayıs 2007 tarihli Kanun

SPF’nin varlığı ve işleyişi sağlam bir yasal çerçeveye bağlıdır. Yaygın olarak SPF yasası olarak bilinen 11 Mayıs 2007 tarihli Özel Varlık Yönetim Şirketi Kurulması Hakkında Kanun, temel dayanak noktası olarak hizmet vermektedir. Bu yasal köşe taşı SPF’nin haklarını, sorumluluklarını ve sınırlamalarını tanımlamaktadır.

Kurumsal Formlar ve Esneklik:

SPF’nin çok yönlülüğü, izin verilen kurumsal formlarına kadar uzanmakta ve Japon müşterilere tercihlerine ve hedeflerine uygun bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Bu kurumsal formlar şunları kapsar:

 1. Société Anonyme (S.A.): Bir Kamu Limited Şirketine (PLC) benzer şekilde, bir S.A. halka arz yoluyla sermaye artırımı ve çeşitli yönetişim yapıları dahil olmak üzere geniş bir olanak yelpazesi sunar.
 2. Société à Responsabilité Limitée (S.à r.l.): Bu form, sınırlı bir Limited Şirketi (Ltd.) yakından yansıtır. Hissedarlar için esneklik ve sınırlı sorumluluk sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için tercih edilen bir seçenek haline getirir.
 3. Société en Commandite par Actions (SCA): Hisselerle Sınırlı Ortaklığa benzeyen SCA, sınırlı ve sınırsız sorumlu ortakların bir kombinasyonu istendiğinde cazip bir seçenektir.
 4. Société Coopérative (S.C.): Bu yapı bir kooperatif kuruluşunu yansıtır ve aynı zamanda bir kamu şirketi olarak da kurulabilir, bu da onu işbirliğine dayalı girişimler için ideal bir seçim haline getirir.

İzin Verilen ve Teşvik Edilen Faaliyetler:

SPF‘nin faaliyetleri sıkı bir şekilde kontrol edilmekte olup, temel varlık yönetimi işlevini korumak için izin verilen ve teşvik edilen faaliyetler yasada açıkça belirtilmiştir. SPF, yönetimlerine müdahale etmemek kaydıyla diğer şirketlerde hisse sahibi olabilir. Bağımsız varlık yönetimi statüsünü koruyarak bu şirketlerde direktörlük rolleri üstlenemez.

Japon Müşteriler için Vergilendirme Hususları:

Japon müşteriler SPF’nin potansiyel faydalarını düşünürken, vergi optimizasyonu servet yönetiminin çok önemli bir yönü olduğundan, vergi etkilerini dikkate almak çok önemlidir. Lüksemburg’un vergi ortamı, etkin bir şekilde kullanıldığında, Japon yatırımcılar için servetin korunmasını ve büyümesini önemli ölçüde artırabilir.

 1. Vergi Muafiyeti: Japon müşterilerin SPF yatırımlarını değerlendirmeleri için belki de en ikna edici nedenlerden biri kurumlar vergisi, belediye işletme vergisi ve servet vergisinden muafiyettir. Bu elverişli vergi muamelesi, SPF rejiminin temel taşlarından biridir ve yatırımlardan elde edilen getirilerin en üst düzeye çıkarılmasına hizmet eder.
 2. Yıllık Vergi: Japon yatırımcılar, SPF kuruluşlarından alınan ve “taxe d’abonnement” olarak bilinen yıllık kayıt vergisinin farkında olmalıdır. Bu vergi, en az 100 Avro ve en fazla 125.000 Avro olmak üzere, vergi matrahının %0,25’i oranında hesaplanmaktadır. Vergi matrahına ödenmiş sermaye ve mevcut hisse primleri dahildir. Özellikle, ödenmiş sermaye ve hisse senedi prim tutarının sekiz katını aşan borçlar da kayıt vergisi hesaplamasında vergi matrahına dahil edilmektedir.
 3. Temettü Dağıtımı: SPF yatırımlarından temettü geliri elde etmek isteyen Japon müşteriler için önemli bir avantaj vardır – bir SPF tarafından hissedarlarına dağıtılan temettüler Lüksemburg’da kaynakta stopaj vergisinden muaftır. Bu avantaj, bireysel hissedarların vergi ikametgahına bakılmaksızın uygulanmakta ve Japon yatırımcılar için cazip bir teklif haline gelmektedir.
 4. Lüksemburg Hissedarlarının Vergilendirilmesi: Japon müşteriler, Lüksemburglu hissedarlara, özellikle de bireylere ödenen temettülerin, makbuz üzerine tam vergilendirmeye tabi olabileceğini unutmamalıdır. Lüksemburg’un vergi rejimi, SPF’ye tanınan sübjektif muafiyet statüsü göz önüne alındığında, SPF temettüleri için Lüksemburg Gelirlerin Vergilendirilmesi Kanunu’nun 115/15a Maddesinde tanımlanan %50 muafiyeti sağlamamaktadır.
 5. Faiz Stopaj Vergisi: Son olarak, Japon müşteriler, bir SPF tarafından bireylere olan borçları için ödenen faizin Lüksemburg’da ikamet eden bireyler için nihai %10 stopaj vergisine tabi olabileceğini bilmelidir. Ayrıca, AB’de yerleşik bireyler için faiz, “Tasarruf Direktifi” hükümleri uyarınca stopaj vergisine tabi olabilir. Japon yatırımcılar SPF kuruluşlarıyla ilişki kurarken bu hususları servet yönetimi stratejilerine dahil etmelidir.

Yabancı Yatırım ve Küresel Fırsatlar:

Zeki küresel yatırımlarıyla tanınan Japon müşteriler, küresel fırsatlara erişmek için SPF kuruluşlarından yararlanabilirler. Lüksemburg’un Avrupa’daki merkezi konumu ve güçlü finansal ekosistemi, onu uluslararası yatırımlar için stratejik bir geçit haline getirmektedir. Japon yatırımcılar SPF yapılarını kullanarak uluslararası piyasalarda etkin bir şekilde gezinebilir, portföylerini çeşitlendirebilir ve getirilerini artırmak için Lüksemburg’un finansal uzmanlığından yararlanabilir.

Uluslararası Vergi Uygulamaları:

SPF Japon müşteriler için çok sayıda avantaj sunarken, uluslararası vergi etkilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir. SPF’nin özel vergi statüsü, çifte vergi anlaşmaları kapsamında sağlanan avantajlardan yararlanamayacağı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, gelirin elde edildiği yargı bölgesinin yerel stopaj oranları uygulanacaktır. Japon yatırımcılar, Lüksemburg ile yatırım yapmayı planladıkları yargı bölgeleri arasında yürürlükte olan vergi anlaşmalarını dikkatle değerlendirmeli ve vergi pozisyonlarını optimize ettiklerinden emin olmalıdır.

Denetim ve Uyumluluk:

SPF rejiminin bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların çıkarlarını korumak için sıkı bir denetim zorunludur. SPF kuruluşlarının vergi denetimi Lüksemburg Grand-duchy’deki Administration de l’Enregistrement et des Domaines tarafından yürütülmektedir. Bu denetleyici rol, öncelikle şirketin vergi durumuyla ilgili gerçeklerin ve verilerin doğruluğunu teyit etmeye odaklanır.

Japon müşteriler için Lüksemburg‘un düzenleyici çerçevesine uyum, SPF rejiminin avantajlarından yararlanmaya devam etmek için çok önemlidir. Uygun yatırımcılar, yatırımlar ve faaliyetleri düzenleyen kurallara uyulmaması, bir SPF’nin özel vergi statüsünün askıya alınmasına yol açabilir. Bu nedenle, Japon yatırımcılar tam uyumluluğu sağlamak için Lüksemburg’un düzenleyici ortamını iyi bilen saygın mali ve hukuki danışmanlarla çalışmalıdır.

Japon Müşteriler için Servetin Kilidini Açmak

Aile serveti yönetim şirketi veya Société de gestion de patrimoine familial ya da SPF, servetlerini korumak ve büyütmek isteyen Japon müşteriler için cazip bir fırsatı temsil etmektedir. Lüksemburg’un saygın finans uzmanlığından gelen bu uzman kuruluş, özel servet yönetimine amaca yönelik ve odaklanmış bir yaklaşım sunmaktadır. Japon yatırımcılar SPF’nin kurumlar vergisi, belediye işletme vergisi ve servet vergisi muafiyetleri gibi vergi avantajlarından yararlanabilmektedir. Ayrıca, vergi mukimliğine bakılmaksızın hissedarlara yapılan temettü dağıtımlarında stopaj vergisinin olmaması, SPF yatırımlarının cazibesini artırmaktadır.

Japon müşteriler SPF kuruluşlarıyla çalışırken yatırım stratejilerini, vergi etkilerini ve uluslararası fırsatları dikkatle değerlendirmelidir. Japon yatırımcılar Lüksemburg’un finansal ekosisteminden yararlanarak ve uyumluluk gerekliliklerine uyarak servetlerinin kilidini açabilir ve finansal refah yolculuğuna çıkabilirler.

Özel varlık yönetimi şirketinizi kaydettirmek için lütfen şimdi Damalion uzmanınızla iletişime geçin.