Select Page

Damalion Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) masası

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) bizneslə məşğul olmaq

Yaxın Şərqdə Ərəbistan yarımadasında yerləşən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) sabit siyasi və iqtisadi mühiti ilə tanınan çoxşaxəli iqtisadiyyata malik yüksək inkişaf etmiş ölkədir.

BƏƏ şəffaf və səmərəli hüquq sistemi ilə hökumətin biznes yönümlü siyasətləri ilə dəstəklənən yüksək əlverişli biznes mühitinə malikdir.

Ölkə iqtisadiyyatı əsasən neft və qaz sənayesi hesabına idarə olunur, lakin son illərdə diversifikasiyaya doğru əhəmiyyətli dəyişiklik baş verib.

Ölkənin tənzimləyici bazası da biznes üçün əlverişlidir və BƏƏ Dünya Bankının Biznesin Asanlığı indeksində yüksək yer tutur.

Ümumilikdə, BƏƏ investorlar və biznes üçün olduqca cəlbedici bir yerdir. Əlverişli biznes mühiti, vergi güzəştləri və müxtəlif iqtisadiyyatı ilə BƏƏ biznesə böyümə və genişlənmə üçün çoxsaylı imkanlar təklif edir.

BƏƏ-də Biznes Etməyin Əsas Üstünlükləri

 • BƏƏ siyasi cəhətdən sabitdir və bizneslərin fəaliyyət göstərməsi üçün təhlükəsiz mühit təmin edən güclü hüquq sisteminə malikdir.
 • BƏƏ-də aşağı vergi dərəcələri, sadələşdirilmiş biznes qeydiyyatı prosedurları və minimal bürokratik bürokratiya ilə biznes üçün əlverişli mühit var.
 • BƏƏ yerli və beynəlxalq istedadların qarışığı ilə yüksək ixtisaslı və təhsilli işçi qüvvəsinə malikdir.
 • BƏƏ-də 100% xarici mülkiyyət, vergidən azadolmalar və sadələşdirilmiş biznes qeydiyyatı prosedurları daxil olmaqla, bizneslərə bir sıra üstünlüklər təklif edən bir neçə azad zona var.
 • BƏƏ-də heç bir şəxsi gəlir vergisi, korporativ vergi və ya əlavə dəyər vergisi (ƏDV) yoxdur, bu da onu vergi yükünü azaltmaq istəyən investorlar üçün cəlbedici məkana çevirir.
 • BƏƏ müasir hava limanları, dəniz limanları və nəqliyyat şəbəkələri də daxil olmaqla dünya səviyyəli infrastruktura malikdir və bu, regionda bizneslə məşğul olmağı və bazarlara çıxışı asanlaşdırır.
 • BƏƏ hökuməti xarici investisiyaları cəlb etmək üçün vergi güzəştləri, subsidiyalar və digər maliyyə stimulları da daxil olmaqla bir sıra investisiya təşviqləri təklif edir.
 • BƏƏ, həmçinin ölkədə hava limanları, limanlar və yollar kimi infrastruktur layihələrini inkişaf etdirmək üçün Dövlət-Özəl Tərəfdaşlıqları (PPPs) fəal şəkildə davam etdirir və investorlara bu layihələrdə iştirak etmək imkanı verir.
QANUNİ SİSTEM

BƏƏ-nin hüquq sistemi mülki hüquq və şəriət qanunlarının qarışığıdır. BƏƏ-nin möhkəm hüquqi bazası var və onun hüquq sistemi regionda ən sabit sistemlərdən biri hesab olunur. Hüquq sistemi Federal Məhkəmələr, Şəriət Məhkəmələri və Dubay Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzi (DIFC) Məhkəmələri də daxil olmaqla bir neçə komponentdən ibarətdir.

BƏƏ də öz qanunları və qaydaları ilə idarə olunan azad zonalar yaratmışdır. Bu azad zonalar vergi güzəştləri təklif edir və 100% xarici mülkiyyətə icazə verir.

Xarici İnvestisiya

BƏƏ birbaşa xarici investisiyaları alqışlayır və ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi və asanlaşdırılması üçün bir sıra addımlar atmışdır. BƏƏ hökuməti Əlverişli Biznes Mühiti, İnvestisiya Təşviqləri, Azad Zonalar, Dövlət-Özəl Tərəfdaşlıq (PPP) və XBİ Qanunu da daxil olmaqla, xarici investisiyaları təşviq etmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir.

Xarici təşkilat BƏƏ-də filial yaratmaq və ya korporasiya yaratmaqla öz mövcudluğunu yarada bilər, lakin bank işi, sığorta və investisiya kimi bəzi sənayelər tənzimlənməyə tabedir.

Bütövlükdə, BƏƏ müxtəlif sektorlardan sərmayələri cəlb edərək özünü xarici sərmayələr üçün aparıcı yer kimi göstərmişdir.

BƏƏ-də sahibkarlıq subyektləri

 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) bütün ölçülü və tipli müəssisələrin ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlanmış müxtəlif şirkət strukturları təklif edir. BƏƏ-də hər bir şirkət strukturunun özünəməxsus xüsusiyyətləri və üstünlükləri var.

Aşağıdakılar BƏƏ-də mövcud olan ən məşhur şirkət formalarıdır:

Fərdi Mülkiyyət

Fərdi sahibkarlıq bir şəxsə məxsus və idarə olunan şirkətdir.

Xüsusiyyətləri

 • Bu, BƏƏ-də şirkət strukturunun ən sadə formasıdır
 • O, tək bir şəxsə məxsusdur və idarə olunur
 • Bunun üçün yerli xidmət agenti tələb olunur
 • Sahibinin məsuliyyəti qeyri-məhduddur

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət (MMC)

Bu, BƏƏ-də səhmdarların məsuliyyətinin şirkətə yatırdıqları kapitalın miqdarı ilə məhdudlaşan şirkət strukturunun məşhur formasıdır.

Xüsusiyyətləri

 • Ən azı iki səhmdar tələb olunur
 • 100% xarici mülkiyyətə icazə verir
 • Onun səhmdarlarının məsuliyyəti onların qoyduğu kapitalın miqdarı ilə məhdudlaşır
 • Çevik idarəetmə strukturuna malikdir
 • O, BƏƏ daxilində biznes fəaliyyəti həyata keçirə bilər

Tərəfdaşlıq

Bu, iki və ya daha çox şəxsin mülkiyyət və idarəetmə məsuliyyətlərini bölüşdüyü şirkət strukturudur.

Xüsusiyyətləri

 • BƏƏ-də ortaqlığın iki növü mövcuddur: tam ortaqlıq və məhdud tərəfdaşlıq.
 • İki və ya daha çox şəxs mülkiyyət və idarəetmə məsuliyyətini bölüşür
 • Ümumi ortaqlıq: bütün tərəfdaşlar bərabər məsuliyyət daşıyırlar
 • Məhdud ortaqlıq: bir və ya daha çox ortağın məhdud məsuliyyəti var
 • Yerli xidmət agenti tələb olunur

İctimai Səhmdar Cəmiyyəti (PJSC)

PJSC, ictimai səhmlərin buraxılmasına icazə verilən bir şirkət quruluşudur.

Xüsusiyyətləri

 • Ən azı 10 təsisçi tələb olunur
 • O, ictimai səhm təkliflərinə imkan verir
 • Direktorlar Şurası şirkəti idarə edir

Azad Zona Şirkəti

BƏƏ-də bir çox azad zonalardan birində azad zona şirkəti yaradılmışdır.

Xüsusiyyətləri

 • Bu azad zonalar 100% xarici mülkiyyət təklif edir
 • Xarici investisiyaları təşviq etmək üçün vergi güzəştləri və digər stimullar təklif edir
 • Yerli sponsor və ya xidmət agentinə tələb yoxdur
 • asan qeydiyyat prosesi var
 • O, azad zona daxilində və BƏƏ-dən kənarda biznes fəaliyyəti həyata keçirə bilər

Filial

Filial BƏƏ-də xarici şirkətin genişləndirilməsidir.

Xüsusiyyətləri

 • Bu, BƏƏ-dəki xarici şirkətin uzantısıdır
 • Bunun üçün yerli sponsor və ya xidmət agenti tələb olunur
 • O, BƏƏ İqtisadiyyat və Ticarət Nazirliyinin qaydalarına tabedir.
 • 100% xarici mülkiyyətə icazə verir
 • O, BƏƏ daxilində biznes fəaliyyəti həyata keçirə bilər

Nümayəndəlik

Nümayəndəlik filiala bənzəyir, lakin BƏƏ-də kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmağa icazə verilmir.

Xüsusiyyətləri

 • Onun məqsədi ana şirkətə dəstək verməkdir.
 • Bunun üçün yerli sponsor və ya xidmət agenti tələb olunur

BƏƏ-də şirkət qurmağı planlaşdırarkən, şirkət strukturunu seçməzdən əvvəl peşəkar məsləhət almaq məsləhətdir. Damalion mütəxəssisinizlə indi əlaqə saxlayın və kömək edək.

BANK İŞİ

BƏƏ-də bankçılıq, fiziki şəxslərə və korporasiyalara geniş çeşiddə xidmətlər təklif edən güclü bank sistemi ilə iqtisadiyyatın vacib hissəsidir.

BƏƏ banklarının yüksək kredit reytinqləri var ki, bu da bank sektorunun gücünü və sabitliyini əks etdirir. Ölkənin suveren kredit reytinqinin də yüksək olması sabit və güclü iqtisadiyyatı nəzərdə tutur.

BƏƏ-də bankçılığın bəzi mühüm aspektlərinə aşağıdakılar daxildir:

Mərkəzi Bank

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mərkəzi Bankı (BƏƏ) ölkədə bank sektorunu idarə edən tənzimləyici orqandır. Pul siyasətinin müəyyən edilməsi, maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi, bankların və digər maliyyə institutlarının tənzimlənməsinə cavabdehdir.

Bank xidmətləri

BƏƏ-də fəaliyyət göstərən bir neçə yerli və beynəlxalq bank var və bu banklar cari və əmanət hesabları, kredit kartları, kreditlər, ipoteka və sərvətlərin idarə edilməsi xidmətləri daxil olmaqla geniş çeşiddə bank xidmətləri təklif edir.

İslam Bankçılığı

İslam bankçılığı BƏƏ-də də məşhur seçimdir, bir neçə bank şəriətə uyğun maliyyə məhsulları və xidmətləri təklif edir. İslam bankçılığı İslam hüququnun prinsiplərinə əməl edir və faizə əsaslanan əməliyyatları qadağan edir.

BƏƏ-də Bank Hesabının açılması

Tələblərinizdən asılı olaraq BƏƏ-də şəxsi və ya biznes bank hesabı aça bilərsiniz.

Dubayda korporativ bank hesabı açmaq üçün biznes quraşdırma tələb olunacaq. Şəxsi hesab isə fiziki şəxsin şəxsi adı ilə açıla bilər.

Şəxsi hesab açmaq üçün rezidentlik vizası və Emirates şəxsiyyət vəsiqəsi bu prosesə başlamaq üçün lazım olan əsas sənədlərdir.

BƏƏ-nin biznes hesabı üçün lazımi sənədlər digərləri arasında etibarlı ticarət lisenziyası, səhm sertifikatları, şirkət memorandumu, təsis şəhadətnaməsi, nizamnamə və səhmdarların imzalarından ibarətdir.

Bankdan asılı olaraq əlavə sənədlər də tələb oluna bilər.

Qeyri-rezidentlər də bank hesabları aça bilər, lakin tələblər fərqli ola bilər.

BƏƏ-də bankçılıq geniş çeşidli xidmətlər və seçim imkanları ilə fiziki şəxslər və bizneslər üçün təhlükəsiz və rahat seçimdir.

İmmiqrasiya

Vergisiz statusu, yüksək həyat keyfiyyəti, biznesin inkişafı üçün əla imkanlar, iqtisadi və siyasi sabitlik sayəsində. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri rezidentlik üçün dünyanın ən arzu olunan ölkələrindən biridir. BƏƏ rezidentliyini əldə etmək üçün xarici vətəndaşlar rezident vizası üçün müraciət etməlidirlər.

BƏƏ yaşayış vizası

BƏƏ yaşayış vizası xarici vətəndaşa BƏƏ-də uzun müddət yaşamaq imkanı verən icazədir.

BƏƏ-də yaşayış vizalarının bir neçə növü var və bunlara aşağıdakılar daxildir:

 • Məşğulluq vizası: BƏƏ-də rezidentlik əldə etməyin ən ümumi yollarından biri məşğulluqdur. BƏƏ-də bir şirkət tərəfindən iş təklif edilən şəxslər ölkədə yaşamaq və işləmək imkanı verəcək əmək vizası üçün müraciət edə bilərlər. İş vizası adətən iki və ya üç il müddətinə verilir və yenilənə bilər.
 • İnvestor vizası: BƏƏ şirkətinə və ya daşınmaz əmlaka əhəmiyyətli miqdarda pul yatıran şəxslər investor vizası üçün müraciət edə bilərlər. İnvestor vizası üçün tələb olunan məbləğ əmirlikdən asılı olaraq dəyişir.
 • Əmlak vizası: BƏƏ-də əmlakı olan şəxslər ölkədə yaşamaq imkanı verəcək əmlak vizası üçün müraciət edə bilərlər. Mülk ən azı 1 milyon AED dəyərində olmalıdır və viza adətən üç il müddətinə etibarlıdır.
 • Ailə vizası: BƏƏ rezidenti və ya vətəndaşı olan ailə üzvü olan şəxslər ölkədə yaşamaq imkanı verəcək ailə vizası üçün müraciət edə bilərlər. Rezident və ya vətəndaş olan ailə üzvü viza ərizəçisinin sponsoru kimi çıxış etməlidir.
 • Pensiya vizası: BƏƏ 55 yaşdan yuxarı və müəyyən maliyyə meyarlarına cavab verən şəxslər üçün pensiya vizası təklif edir. Viza üçün müraciət edənlərdən ən azı 20.000 AED aylıq gəlir və ya ən azı 1 milyon AED əmanət olması tələb olunur.

BƏƏ-də rezidentura əldə etmək prosesi mürəkkəb və vaxt aparan ola bilər, ona görə də bu prosesi idarə etmək üçün bir mütəxəssisin köməyinə müraciət etmək tövsiyə olunur. Damalion mütəxəssisinizlə indi əlaqə saxlayın və bizə kömək edin.

VERGİ REJİMİ

BƏƏ-nin əksər digər ölkələrdən fərqlənən və biznes üçün əlverişli olması və xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş unikal vergi rejimi var.

BƏƏ-də federal gəlir vergisi və ya korporativ vergi yoxdur. Lakin, bəzi əmirliklər müəyyən biznes növlərinə xüsusi vergilər tətbiq edə bilər, məsələn, Dubayın otellərdə qalmaları üçün “Turizm Dirhəmi Vergisi”. Bundan əlavə, BƏƏ-də fəaliyyət göstərən bəzi neft-qaz şirkətləri və xarici banklar korporativ vergiyə cəlb oluna bilər.

Gəlir və korporativ verginin olmaması, ƏDV və aksiz vergisinin tətbiqi ilə birlikdə hökumət rəqabətli və cəlbedici biznes mühitini qoruyub saxlamaqla gəlir əldə edə bilər.

BƏƏ-də əsas vergi növləri

Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV)

Bu, ərzaq və içkilər, elektronika, geyim və əyləncə daxil olmaqla əksər mal və xidmətlərə aiddir. Bəzi mal və xidmətlər, məsələn, səhiyyə, təhsil və yaşayış obyektləri ƏDV-dən azaddır. Hazırda ƏDV-nin dərəcəsi 5% təşkil edir.

Aksiz vergisi

Bu, əhalinin sağlamlığına və ya ətraf mühitə zərərli hesab edilən müəyyən mallar üçün vergidir. Hazırda aksiz vergisinin dərəcəsi tütün məmulatları üzrə 50%, enerji içkiləri və qazlı içkilər üzrə isə 100% təşkil edir.

Gömrük rüsumları

BƏƏ ölkəyə idxal olunan mallardan gömrük rüsumları alır. Gömrük rüsumlarının dərəcələri malların növündən və mənşə ölkəsindən asılı olaraq dəyişir.

Vergi müqavilələri

BƏƏ digər ölkələrlə bir neçə ikiqat vergitutma müqaviləsi imzalayıb ki, bu sazişlər fiziki şəxslərin və şirkətlərin eyni gəlirdən iki dəfə vergiyə cəlb edilməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Bu müqavilələr vergi güzəştlərini təmin edir və BƏƏ ilə digər ölkələr arasında investisiya və ticarəti təşviq etməyə kömək edir.

BƏƏ vergi müqavilələrinin bəzi mühüm aspektlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Əhatə dairəsi: BƏƏ vergi müqavilələri adətən gəlir vergilərini, o cümlədən korporativ vergini, fərdi gəlir vergisini və dividendlər, faizlər və royaltilərdən tutulan vergiləri əhatə edir.
 • Vergi güzəşti: BƏƏ-nin vergi müqavilələri digər müqavilə ölkəsinin rezidentlərinə ödənilən dividendlər, faizlər və royaltilər üzrə tutulan vergi dərəcələrinin azaldılması və ya vergidən azad edilməsi şəklində vergi güzəştləri təmin edir.
 • Qarşılıqlı Razılaşma Proseduru (MAP): BƏƏ vergi müqavilələrinə Razılığa gələn dövlətlərin vergi orqanları arasında mübahisələrin həlli üçün qarşılıqlı razılaşma proseduru (MAP) daxildir.
 • Vergi Rezidentliyi: BƏƏ-nin vergi müqavilələrinə adətən fiziki şəxslərin və şirkətlərin vergi rezidentliyini müəyyən etmək üçün müddəalar daxildir.

BƏƏ Albaniya, Ermənistan, Andorra, Avstriya, Azərbaycan, Belarus, Banqladeş, Benin, Beliz, Bermud adaları, Bosniya və Herseqovina, Belçika, Mavrikiya, Bolqarıstan, Çin, Kipr, Kanada, Çexiya daxil olmaqla 100-dən çox ölkə ilə vergi müqavilələri imzalayıb. Respublika, Estoniya, Misir, Efiopiya, Finlandiya, Fici, Yeni Qvineya, Gürcüstan, Qambiya, Yunanıstan, Almaniya, Honq-Konq, Hindistan, İndoneziya, İrlandiya, Yaponiya, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Keniya, Livan, Yeni Zelandiya, Lüksemburq, Litva, Malayziya , Malta, Monqolustan, Monteneqro, Mərakeş, Mozambik, Mavritaniya, Mavritaniya, Meksika, Hollandiya, Nigeriya, Yeni Zelandiya, Pakistan, Filippin, Fələstin, Polşa, Portuqaliya, Panama, Rusiya, Rumıniya, Seyşel adaları, İsveçrə, İspaniya, Sinqapur, Seneqal , Serbiya, Şri Lanka, Sloveniya, Slovakiya, Cənubi Koreya, Sudan, Cənubi Afrika, Suriya, Tacikistan, Tailand, Türkiyə, Türkmənistan, Tunis, Uruqvay, Ukrayna, Özbəkistan, Uqanda, Vyetnam və Yəmən.

Bu vergi müqavilələri transsərhəd investisiyaların və ticarətin təşviqi və gəlirlərin ikiqat vergiyə cəlb edilməsinin qarşısını almaq üçün mühüm çərçivə yaradır.

ƏQLİ MÜLKİYYƏT

Əqli mülkiyyətin (İP) qorunması BƏƏ-də biznesin aparılmasının mühüm aspektidir. Bu BƏƏ ilə əlaqədar olaraq, ƏM-in mühafizəsi üzrə hüquqi çərçivəsinin təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etmişdir. Və bu, BƏƏ-ni regionda öz ƏM hüquqlarını qorumaq istəyən bizneslər üçün cəlbedici bir məkana çevirdi.

BƏƏ-də patentlər, ticarət nişanları, müəllif hüquqları və ticarət sirləri daxil olmaqla, müxtəlif növ ƏM-in qorunmasını təmin edən hüquq sistemi mövcuddur.

BƏƏ, həmçinin ƏM-in qorunması ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq müqavilələri, o cümlədən Sənaye Mülkiyyətinin Mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasını və Ədəbi və İncəsənət Əsərlərinin Mühafizəsi üzrə Bern Konvensiyasını imzalayır.

BƏƏ-də bir neçə növ əqli mülkiyyət (İP) müdafiəsi mövcuddur. BƏƏ-də ƏM mühafizəsinin əsas növləri bunlardır:

Patentlər

 • Patent ixtiraçıya ixtiradan müstəsna müddət ərzində istifadə etmək, satmaq və lisenziyalaşdırmaq üçün müstəsna hüquqlar verən ixtira üçün hüquqi müdafiədir.
 • Patent yaradıcı ideyadan və ya yaradıcı təkmilləşdirmədən formalaşan və ya ixtira mərhələsini təşkil edən yeni ixtiralara verilə bilər.
 • BƏƏ-də patentlər patentlərin mühafizəsini tənzimləyən və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən tənzimlənən BƏƏ Patent İdarəsi tərəfindən verilir.
 • Patent BƏƏ-də ərizə verildiyi tarixdən etibarən 20 il müddətində etibarlıdır.

Ticarət nişanları

 • Ticarət nişanı bir məhsul və ya xidməti digərlərininkindən fərqləndirən və fərqləndirən simvol, söz və ya dizayndır.
 • Qeydə alına bilmək üçün ticarət nişanı fərqli olmalı və hələ başqa şəxs tərəfindən qeydə alınmamalıdır.
 • BƏƏ-də ticarət nişanları BƏƏ İqtisadiyyat Nazirliyində qeydiyyata alınıb.
 • BƏƏ-də əmtəə nişanının qeydiyyatı müraciət edildiyi tarixdən on il müddətində etibarlıdır və yenilənə bilər.

Müəllif hüquqları

 • Müəllif hüququ ədəbi, incəsənət və musiqi əsərləri kimi orijinal yaradıcılıq əsərlərinin hüquqi müdafiəsidir.
 • Müəlliflik hüququ yazılı media, şifahi media, fotoqrafiya və musiqi yazıları daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, geniş çeşidli mediada mövcud ola bilər.
 • BƏƏ-də müəllif hüquqları BƏƏ-nin Müəllif Hüquqları Qanunu ilə qorunur.
 • Müəllif hüquqlarının müdafiəsi müəllifin əsəri yaratması ilə avtomatik olaraq baş verir, ona görə də qeydiyyat tələb olunmur. Lakin, müəllif hüququ İqtisadiyyat Nazirliyində prioritet təyin etmək üçün qeydiyyata alına bilər.
 • BƏƏ-də müəllif hüququ müəllifin ömrü boyu və 50 il ərzində qorunur.

Sənaye Dizaynları

 • Sənaye dizaynı məhsulun forması, konfiqurasiyası, naxışı və ya ornamentasiyası kimi estetik xüsusiyyətlərinə aiddir.
 • BƏƏ-də sənaye nümunələri BƏƏ Patent İdarəsi tərəfindən qorunur və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən idarə olunur.
 • Qeydə alınmış sənaye nümunəsindən icazəsiz istifadə BƏƏ qanunlarına görə cəzalandırılır.
 • Qeydə alınmış dizayn üçün qorunma müddəti BƏƏ-də 20 ildir.

Ticarət sirləri

 • Ticarət sirri şirkətə rəqabət üstünlüyü verən hər hansı məxfi məlumatdır.
 • BƏƏ-də ticarət sirləri BƏƏ-nin Kommersiya Qanunu ilə qorunur.

İcra və Qeydiyyat

BƏƏ-də ƏM hüquqlarının həyata keçirilməsi və pozuntuların qarşısının alınması üçün ciddi qanunlar mövcuddur. ƏM hüquqlarınız pozulubsa, hüquqlarınızı qorumaq üçün hüquqi tədbirlərə əl atıb dəymiş ziyana görə kompensasiya tələb edə bilərsiniz.

Fiziki şəxslər və şirkətlər üçün BƏƏ-də öz ƏM-lərini qorumaq vacibdir, çünki ƏM hüquqlarının pozulması əhəmiyyətli maliyyə və reputasiya ziyanı ilə nəticələnə bilər. BƏƏ-də ƏM-in hüquqi müdafiəsini əldə etmək üçün hüquqlarınızı müvafiq orqanlarda qeydiyyatdan keçirməlisiniz.

ƏMƏK VƏ MƏŞĞULLUK

BƏƏ-də əmək və məşğulluq qaydaları həm işəgötürənlərin, həm də işçilərin hüquq və öhdəliklərini əks etdirən BƏƏ Əmək Qanunu ilə tənzimlənir.

Bu qanun Beynəlxalq Əmək Təşkilatının meyarları əsasında sərbəst şəkildə qurulub və bütün Əmirliklərdə tətbiq edilir. Qanun işəgötürən və işçi münasibətlərinin əksər aspektlərini, o cümlədən iş saatları, imkanlar, məzuniyyət və işdən çıxma hüquqlarını tənzimləyir.

BƏƏ-də əmək müqavilələri

BƏƏ-də əmək müqavilələri yazılı şəkildə olmalı və iş təsviri, əmək haqqı və müavinətlər kimi təfərrüatları ehtiva etməlidir. Müqavilədə həm müddətli, həm də qeyri-müəyyən ola biləcək iş müddəti göstərilməlidir.

BƏƏ-də iki əsas əmək müqaviləsi növü var:

 • Müəyyən müddətli müqavilələr: müəyyən müddətli müqavilə müəyyən bitmə tarixi olan müqavilədir. Tez-tez qısamüddətli və ya layihə əsaslı məşğulluq üçün istifadə olunur. Bu müqavilələr işəgötürən və işçi arasında qarşılıqlı razılaşma əsasında uzadılır.
 • Limitsiz müqavilələr: bu, bitmə tarixi olmayan müqavilədir. Bu müqavilələr uzunmüddətli məşğulluq üçün ümumidir və işçilər üçün daha çox iş təhlükəsizliyi təklif edir. Qeyri-məhdud müqaviləyə əsasən, tərəflərdən hər hansı biri işçinin iş stajından asılı olaraq, xəbərdarlıq etməklə müqaviləni ləğv edə bilər.

Hər iki növ müqavilə yazılı şəkildə olmalı və iş təsviri, əmək haqqı və müavinətlər kimi təfərrüatları ehtiva etməlidir.

Eynilə, işçilər əmək müqavilələrini diqqətlə nəzərdən keçirməli, müqavilə və qanundan irəli gələn hüquq və vəzifələrini başa düşməlidirlər.

BƏƏ-də əmək təzminatı, hüquqlar və müavinətlər

BƏƏ-də əmək müavinətləri əmək müqaviləsinin növündən, sənayedən və işəgötürəndən asılı olaraq dəyişir. BƏƏ-də işəgötürənlər tərəfindən təklif olunan ümumi məşğulluq faydalarından bəziləri bunlardır:

 • İş saatları: BƏƏ Əmək Qanunu həftədə maksimum iş saatının böyüklər üçün 48 saat, yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün 30 saat olmasını nəzərdə tutur. Ramazan ayında iş saatları gündə altı saata endirilir.
 • İllik məzuniyyət: BƏƏ-də işçilər xidmət müddətindən asılı olaraq müəyyən sayda ödənişli illik məzuniyyət hüququna malikdirlər. Tipik olaraq, işçilər ildə 30 gün illik məzuniyyət hüququna malikdirlər.
 • Xəstə məzuniyyəti: BƏƏ-də işçilər hər il müəyyən sayda ödənişli xəstəlik məzuniyyəti almaq hüququna malikdirlər. Xəstəlik məzuniyyəti günlərinin sayı işçinin iş stajından asılıdır.
 • Analıq məzuniyyəti: BƏƏ-də qadın işçilər 45 günlük ödənişli analıq məzuniyyəti hüququna malikdirlər ki, bu da müəyyən hallarda əlavə 10 gün uzadıla bilər.
 • Müavinət: BƏƏ Əmək Qanununa əsasən, işçilər xidmət müddətinə və işçinin son əmək haqqına əsasən hesablanan xidmətin sonunda müavinət almaq hüququna malikdirlər.
 • Sağlamlıq Sığortası: BƏƏ-də bir çox işəgötürən öz işçilərinə tibbi xərcləri, xəstəxanaya yerləşdirmə və sağlamlıqla bağlı digər xərcləri əhatə edə bilən tibbi sığorta faydaları təklif edir.
 • Mənzil: bəzi işəgötürənlər BƏƏ-də yaşayış xərclərini ödəmək üçün işçilərinə mənzil və ya mənzil müavinətləri verirlər.

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

BƏƏ-də işəgötürən işçi ilə müqaviləni düzgün olmayan davranış və ya zəif performans kimi əsaslı səbəbə görə ləğv edə bilər. Bununla belə, işəgötürən işçiyə bildiriş verməli və işçinin iş stajı ilə müəyyən edilən kompensasiya ödəməlidir.

BƏƏ-də işəgötürənlər istedadlı işçiləri cəlb etmək və saxlamaq üçün ədalətli və rəqabətli məşğulluq müavinətləri təmin etmələrini təmin etməlidirlər.

Beləliklə, BƏƏ bazarına girməyi düşünürsünüz?

Damalion xarici hüquqi şəxslərə BƏƏ-də biznes qurmaqda köməklik göstərir. Bizim BƏƏ-də şirkət yaratmaq fəaliyyəti zamanı müştərilərə rəhbərlik etməyə imkan verən təcrübə və təcrübəmiz var. Damalion mütəxəssislərimiz həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində uyğunluq, təşkilatın idarə edilməsi, mühasibat uçotu, vergitutma, əmək haqqı dəstəyi və sair daxil olmaqla müxtəlif inteqral biznes həlləri təqdim edirlər.

Şirkətinizi BƏƏ-də qeydiyyatdan keçirmək üçün indi bizimlə əlaqə saxlayın.

11 + 9 =

Damalion Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Masası haqqında daha çox bilmək istəyirsiniz?

Damalion sizə biznesinizə meydan oxuyan sahələrdə birbaşa əməliyyat mütəxəssisləri tərəfindən verilən sifarişli məsləhətləri təklif edir.

Biz sizə ən yaxşı şəkildə məlumat vermənizi məsləhət görürük ki, tələbinizi təmin edə və növbəti 8 saat ərzində sizə müraciət edək.