Select Page

Spetsialiseerunud investeerimisfond (SIF) on Luksemburgi investeerimisvahend, mis on loodud hästi informeeritud investoreid silmas pidades. Tegemist on finantssektori järelevalve komisjoni (CSSF) otsese järelevalve all oleva reguleeritud struktuuriga. Spetsialiseerunud investeerimisfondi võivad fondijuhid asutada juriidilise isikuta avatud või kinnise lepingulise investeerimisfondina (FCP), mis on fondijuhi otsese järelevalve all, või avatud või kinnise muutuv- või põhikapitaliga äriühinguna. Põhikapitaliga investeerimisühingu (SICAR) ja muutuvkapitaliga investeerimisühingu (SICAV) asutamiseks on vaja koostada oma põhikiri.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.