Bir Sayfa Seçin

Avrupa’da bir işletme mi açmak istiyorsunuz? Macaristan adına konuşacak çok şey var. Macaristan, Avrupa’nın en gelişmiş ekonomilerinden biridir ve yatırım ve şirket kurma açısından çok cazip bir bölgedir. Macaristan‘da çalışmaya başlamak için herhangi bir adım atmadan önce, ülkede bir yan kuruluş kurmanız gerekir.

Bağlı ortaklıklar, yabancı şirketler tarafından yabancı şirketle aynı alanda olmayabilecek ticari faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulan tüzel kişilik türleridir.

Macaristan‘da, yabancı bağlı kuruluşlar yerli işletmelerle eşit muamele görmektedir.

Macaristan’da bir yan kuruluş kurmanın avantajları

Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak Macaristan, 500 milyondan fazla insanın yaşadığı bir pazara açılan bir kapıdır. Stratejik konumu da onu mükemmel bir lojistik noktası haline getiriyor. Macaristan’da bir işletme kurmanın diğer önemli avantajları aşağıda özetlenmiştir:

  • Macar şirket kuruluşu basittir ve sadece birkaç iş günü sürer.
  • Macaristan Bağlı Ortaklıkları, diğer yerleşik şirketlerle aynı şekilde vergilendirilir ve çifte vergi anlaşmalarından da yararlanırlar.
  • Macar işgücü uygun maliyetli ve yüksek nitelikli olup, düşük yönetim maliyetlerinden de faydalanmaktadır.
  • Hükümet mevzuatı, elverişli yatırım politikaları, mali istikrar ve vergi teşvikleri ile birlikte Macaristan yatırım için çok cazip bir bölgedir.
  • Macaristan ayrıca son derece gelişmiş bir finans sistemine sahip, yüksek eğitimli bir işgücüne sahiptir.
  • Macar şirketleri, %9’luk kurumlar vergisi oranıyla Avrupa Birliği’ndeki en düşük kurumlar vergisi yükünden faydalanmaktadır.

Macaristan İştiraki Nasıl Kurulur?

Macaristan’daki iştirakler yalnızca tüzel kişilik olarak tescil edilebildiğinden, kendilerine özgü bir tüzel kişiliğe sahip bir şirket şeklinde olmalıdırlar. Çoğu durumda, Genel ortaklık (Közkereseti Társaság), Limited ortaklık (Betéti Társaság), Limited şirket (Korlátolt Felelősségű Társaság) arasında seçim yapabilirsiniz, Hisselerle sınırlı özel şirket (Zártkörűen működő részvénytársaság), Hisselerle sınırlı kamu şirketi (Nyilvánosan működő részvénytársaság),, Temsilcilik ofisi (Kereskedelmi Képviselet) veya Şube ofisi (Fióktelep)

İşinizin doğasına en uygun şirket türüne karar verdikten sonra. Macaristan ‘da bir iş adresi edinmeniz ve kayıt için mülkiyet belgelerini hazırlamanız gerekir. Ayrıca şirketin adresini Ticaret ve Sanayi Odası‘na kaydettirmeniz gerekir.

Ardından, Macaristan’daki bir hukuk uzmanından yasal temsil almanız ve Macaristan Ekonomi Bakanlığı‘na ticari lisans için kaydolmanız gerekir.

Ticari ruhsat için kayıt yaptırdıktan sonra, geçerli kayıt belgelerini hazırlamanız gerekir. Belgeler yabancı bir dilde yazılmışsa, bu belgelerin Macar diline resmi bir tercümesini sağlamak için gerekli adımları atmalısınız. Ayrıca kayıt belgelerini bir noterde tasdik ettirmeniz ve yasallaştırmanız gerekir. Ardından, yerel bir banka hesabı açmanız ve geçerli sermayeyi (genellikle sermayenin %50’si) yatırmanız gerekir.

Macaristan iştirakinin tescili, şirketin Şirket Siciline kaydedilmesi ve bölgesel ve ulusal vergi makamlarına bir KDV Numarası ve Vergi Kimlik Numarası (TIN) için kayıt yaptırılmasıyla devam eder. Ardından belediyede Tescil Mahkemesine kayıt yaptırmak.

Macaristan’da bir yan kuruluş kurmanın son adımı, Ulusal Sağlık Sigortası Ofisi’ne bir sosyal güvenlik numarası için kaydolmaktır.

İştiraki kaydettikten sonra, bir Vergi Kimlik Numarası, bir kayıt sertifikası ve bir kişisel kayıt numarası alacaksınız.

Kuruluştan sonra, şirketin defterlerini ve diğer muhasebe belgelerini yürürlükteki yasalara uygun olarak tutmaktan sorumlu olacak bir muhasebeci tutması önerilir.

Macaristan’da şirketinizi kurmak için yardıma ihtiyacınız varsa veya Macaristan’daki iş biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, devam edelim ve şimdi Damalion uzmanlarınızla iletişime geçelim.