Selecteer een pagina

Wilt u een bedrijf openen in Europa? Er is veel dat voor Hongarije spreekt. Hongarije is een van de meest ontwikkelde economieën in Europa en een zeer aantrekkelijke regio voor investeringen en de oprichting van bedrijven. Voordat u stappen onderneemt om in Hongarije te gaan werken, moet u een dochteronderneming in het land oprichten.

Dochterondernemingen zijn soorten rechtspersonen die door buitenlandse ondernemingen zijn opgericht om commerciële activiteiten te verrichten die mogelijk niet op hetzelfde terrein liggen als de buitenlandse onderneming.

In Hongarije worden buitenlandse dochterondernemingen gelijkgesteld met binnenlandse ondernemingen.

Voordelen van de oprichting van een dochteronderneming in Hongarije

Als lid van de Europese Unie is Hongarije een toegangspoort tot een markt van meer dan 500 miljoen mensen. En door zijn strategische ligging is het een uitstekend logistiek punt. Hieronder vindt u andere belangrijke voordelen van de oprichting van een entiteit in Hongarije:

  • De oprichting van een Hongaars bedrijf is eenvoudig en neemt slechts enkele werkdagen in beslag.
  • Hongarije Dochterondernemingen worden op dezelfde manier belast als elke andere ingezeten onderneming, en zij profiteren ook van dubbele belastingverdragen.
  • De Hongaarse arbeidskrachten zijn kosteneffectief en hooggekwalificeerd, en profiteren ook van lage administratiekosten.
  • Samen met zijn overheidswetgeving, gunstig investeringsbeleid, financiële stabiliteit en belastingvoordelen is Hongarije een zeer aantrekkelijke regio voor investeringen.
  • Hongarije beschikt ook over een hoog opgeleide beroepsbevolking en een sterk ontwikkeld financieel systeem.
  • Met een vennootschapsbelasting van 9% profiteren Hongaarse bedrijven van de laagste vennootschapsbelasting in de Europese Unie.

Hoe een Hongaarse dochteronderneming oprichten

Hongaarse dochterondernemingen kunnen alleen als rechtspersoon worden geregistreerd en moeten dus de vorm aannemen van een vennootschap met een eigen, onderscheiden rechtspersoonlijkheid. In de meeste gevallen kunt u kiezen tussen een vennootschap onder firma (Közkereseti Társaság), een commanditaire vennootschap (Betéti Társaság), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Korlátolt Felelősségű Társaság), Besloten vennootschap op aandelen (Zártkörűen működő részvénytársaság), Naamloze vennootschap op aandelen (Nyilvánosan működő részvénytársaság), Vertegenwoordiging (Kereskedelmi Képviselet), of Bijkantoor (Fióktelep).

Na het bepalen van het beste bedrijfstype dat past bij de aard van uw bedrijf. U moet een bedrijfsadres in Hongarije verwerven en de eigendomsdocumenten voor de registratie opstellen. U moet ook het adres van het bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Vervolgens moet u zich laten vertegenwoordigen door een jurist in Hongarije en een handelsvergunning aanvragen bij het Hongaarse ministerie van Economie.

Na registratie voor een commerciële licentie moet u de toepasselijke registratiedocumenten opstellen. Indien de documenten in een vreemde taal zijn opgesteld, moet u de nodige stappen ondernemen voor een officiële vertaling van deze documenten in de Hongaarse taal. U moet de registratiedocumenten ook notarieel en juridisch bekrachtigen bij een notaris. Vervolgens moet u een lokale bankrekening openen en het toepasselijke aandelenkapitaal storten (gewoonlijk 50% van het aandelenkapitaal).

De registratie van de Hongaarse dochteronderneming wordt voortgezet door inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en registratie van een BTW-nummer en een fiscaal identificatienummer (TIN) bij de regionale en nationale belastingautoriteiten. Gevolgd door inschrijving in de gemeente bij het Hof van Registratie.

De laatste stap bij de oprichting van een filiaal in Hongarije is de registratie van een sociaal zekerheidsnummer bij het Nationaal Bureau voor ziekteverzekering.

Na registratie van de dochteronderneming ontvangt u een fiscaal identificatienummer, een registratiebewijs en een persoonlijk registratienummer.

Na de oprichting is het raadzaam dat de onderneming een accountant in dienst neemt die belast is met het bijhouden van de boeken en andere boekhoudkundige documenten van de onderneming overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Als u hulp nodig heeft bij de vestiging van uw bedrijf in Hongarije of meer wilt weten over bedrijfsvormen in Hongarije, neem dan nu contact op met de experts van Damalion.