Select Page

Luxembourg Common Investment Fund (FCP) on Reserveeritud alternatiivne investeerimisfond, millel puudub juriidiline isik. Reeglina on tegemist reguleerimata sõidukiga, mida haldab otse Luksemburgi fondivalitseja.

Luksemburgi ühise investeerimisfondi investorid

Luksemburgi lepingulise fondi investorid märgivad osakuid, mis moodustavad vaid osa lepingulisest fondist. Luksemburgi ühise investeerimisfondi (FCP) tõhusat juhtimist käsitlevad sätted on toodud selle põhikirjas. Kõiki ühises investeerimisfondis (FCP) tehtud asjakohaseid otsuseid hõlbustab oma investorite nimel investeerimisjuht.

Aastatepikkuse ettevõtte asutamise kogemusega Damalion pakub täielikku komplekti nõustamisteenuseid, et aidata hästi informeeritud era- ja institutsionaalsetel investoritel leida nende vajadustele vastav õige investeerimisvahend ja maksimeerida Luksemburgis fondide loomise eeliseid. Kui teil on küsimusi alternatiivsete investeerimisvahendite lisamise kohta Suurhertsogiriigis, on meie Damalioni eksperdid valmis arutama teie vajadustele kohandatud investeerimisvõimalust.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.