Kuinka liittää Soparfi Luxembourg Holding and Finance Company - Damalion - Independent consulting firm.
Valitse sivu

Soparfi Luxembourg Holding and Finance Company on houkutteleva lainkäyttöalue yksityisille sijoittajille, institutionaalisille sijoittajille ja monikansallisille ryhmille, jotka haluavat perustaa holdingyhtiön. Luxemburgin suurherttuakunta on strategisella paikallaan aivan Euroopan keskustassa, ja se on Euroopan unionin keskeinen keskus. Maassa on loistava sääntely-, poliittinen ja sosiaalinen vakaus, ja se on saanut korkeita arvosanoja kaikissa luokituslaitoksissa. Luxemburgin dynaaminen ja monipuolinen väestö lisää entisestään polttoainetta sen kukoistaville rahoituspalvelumarkkinoille. Ei ole yllättävää, että maa tunnetaan maailmanlaajuisesti johtavana rahoituskeskuksena varakkaille sijoittajille ja organisaatioille.

Tällä hetkellä Luxemburgin rahoitusmarkkinat tarjoavat laajan valikoiman rahoitusratkaisuja. Maa helpottaa saumattomia yhteyksiä sijoittajien ja markkinoiden välillä kaikkialta maailmasta. Se ylläpitää mainetta toiseksi suurimpana sijoitusrahaston kotipaikkana Yhdysvaltojen jälkeen.

Luxemburgilainen holdingyhtiö kutsui myös SOPARFI

Yksi suosituimmista sijoitusvälineistä on Luxemburgin holdingyhtiö eli Soparfi . Tässä on muutamia tärkeitä tietoja, jotka potentiaalisten sijoittajien tulisi tietää:

 • Soparfi on tavallinen sääntelemätön holdingyhtiö, joka saa toimia kaupallisena yhtiönä Luxemburgissa. Tämä huomioon ottaen se on täysin verollinen yritys Luxemburgin voimassa olevien lakien mukaan.
 • Sijoittajat perustavat Soparfin ensisijaisesti omistus- ja rahoitussyistä.
 • Osallistumisjärjestelmän mukaisesti Soparfis hyödyntää yhtiöverovapautuksia osingoista, nettovarallisuudesta ja pääomatuloista tukikelpoisille osuuksille.
 • Tämä sijoitusväline ei laske Luxemburgin lähdeveroa osakkeenomistajilta lähteville osingoille.
 • Soparfis saa täyden pääsyn Luxemburgin laajaan kaksinkertaisen verotuksen verkostoon ja useisiin EU-direktiiveihin.

Yleisimmät oikeudelliset muodot, joista sijoittajat voivat valita osana perustamisprosessia, ovat:

 • Yksityiset osakeyhtiöt (SARL)
 • Julkiset osakeyhtiöt (SA)

Osakkeista saatujen osinkojen ja myyntivoittojen osallistumisvapautuksen kriteerit

 • Holdingyhtiön (emoyhtiön) tulee omistaa vähintään 10 % tytäryhtiön osakepääomasta.
 • Osallistuminen hankinta-arvolla vähintään 1,2 miljoonaa euroa. Kynnys on huomattavasti korkeampi 6 miljoonan euron luovutusvoiton vapautukselle.
 • Hyväksytyn osallistumisen on oltava vähintään 12 kuukautta.

Keskeisimmät tiedot Luxemburgin Soparfisin osakepääomasta

Vuoden 1915 kauppayhtiölain mukaan Soparfi-oikeudellisten muotojen vähimmäisosuus on seuraava:

 • 12 500 € SARL :lle
 • 31 000 € SA :lle

Soparfi Oy:n vaiheet

Oikeudellisesta muodosta riippumatta Soparfi-yhtiö perustetaan seuraavin vaihein:

Yhtiöjärjestyksen laatiminen

 • Nimi, rekisteröity osoite, yhteysnumero (yritys, perustajatiedot)
 • Perustettavan yhtiön nimi ja rekisteröity osoite
 • Osakepääoma ja ensisijainen valuutta
 • Soparfin osakkeiden arvo ja tyyppi, osoittaen tietyt osakelajit
 • Valtuutetun johtajan henkilöllisyystodistukset
 • Tilikauden loppu ja tilintarkastajan nimi

Pankkitilin avaaminen

 • Asiakkaan arkistointi huolellisuusasiakirjojen perusteella tosiasiallisten edunsaajien välittömän omistamisen ja hallinnan varmistamiseksi
 • Yhtiöjärjestyksen luonnos
 • Pankkitililomakkeet, jotka tulee täyttää valtuutettu johtaja/päälliköt
 • Soparfin tosiasiallisen omistajan allekirjoittama ilmoitus tosiasiallisesta omistajuudesta
 • Yhtiön osakepääoman siirtolomake pankkitilille

Pankkitilin avaamisen yhteydessä pankki antaa sulkutodistuksen, jonka on vahvistettava Luxemburgissa toimiva julkinen notaari. Tämä toimii vahvistuksena siitä, että osakepääoma on suljetulla tilillä vain perustamistarkoituksessa, eikä se ole käytettävissä.

Soparfin perustaminen julkisen notaarin kautta

Seuraavat toimitetaan julkiselle notaarille:

 • Varojen estotodistus
 • Allekirjoitettu ilmoituslomake, jossa on tosiasiallisten edunsaajien nimet
 • Soparfin osakkeenomistajien allekirjoittamat valtakirjat, jotka merkitsevät hallinnoijien vahvistamista, osakkeenomistajien edustajia
 • Yhtiöjärjestyksen luonnos

Kun julkinen notaari on tyytyväinen toimitettuihin asiakirjoihin, yhtiöjärjestys pannaan täytäntöön yhdessä osakkeenomistajien ja heidän asianajajiensa kanssa. Tästä eteenpäin Soparfi-yhtiö perustetaan ja alkaa asioida.

Julkinen notaari antaa lukituksen purkamistodistuksen, joka toimitetaan sitten pankille. Pankki vastineeksi vahvistaa, että pankkitili on täysin toimintakuntoinen ja että varat ovat täysin Soparfin käytettävissä.

Julkinen notaari julkaisee A Soparfin yhtiöjärjestyksen Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisterissä.

Soparfi yhtiöittämisen kesto

Varhainen sitoutuminen on erittäin suositeltavaa, jos haluat aloittaa toiminnan mahdollisimman pian. Riippuen nopeudesta, jolla sijoittajat voivat kerätä kaiken oleellisen tiedon ja suorittaa yllä mainittuja toimintoja, Soparfin yhtiöittäminen voidaan suorittaa kahdessa tai kolmessa arkipäivässä.

Jos yrityksesi yhtiöjärjestys sisältää monimutkaisempia määräyksiä, osakkeenomistajien on varauduttava etukäteen vaatimusten hoitamiseen.

Riippumattomana konsulttiyrityksenä Luxemburgissa olemme ylpeitä moitteettomasta opastuksesta ja tuesta sijoitusvälineiden, mukaan lukien Soparfis, Luxemburgin yksityisten omaisuudenhoitoyhtiöiden , perustamisessa. Käyttämällä laajaa yhteistyöverkostoamme eri ammattilaisten kanssa voimme virtaviivaistaa Soparfin yhtiöittämisen antaaksemme sijoittajillemme mielenrauhan. Jos haluat lisätietoja Soparfin, luxemburgilaisen holdingyhtiön, perustamisesta , ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan tänään.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että keskustelet tilanteestasi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.