Hoe kunt u uw Soparfi Holding en financieringsmaatschappij in Luxemburg oprichten? - Damalion - Independent consulting firm.

Soparfi Luxembourg Holding and Finance Company is een aantrekkelijk rechtsgebied voor particuliere beleggers, institutionele beleggers en multinationale groepen die een holdingmaatschappij willen oprichten. Met zijn strategische ligging in het centrum van Europa is het Groothertogdom Luxemburg het cruciale centrum van de Europese Unie. Het land kan bogen op een uitmuntende stabiliteit op het gebied van regelgeving, politiek en maatschappij en krijgt van alle ratingbureaus hoge cijfers. De dynamische en gevarieerde bevolking van Luxemburg geeft nog meer brandstof aan de bloeiende markt voor financiële diensten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het land over de hele wereld bekend staat als een financieel centrum bij uitstek voor vermogende investeerders en organisaties.

Momenteel biedt de Luxemburgse financiële markt een breed scala aan financiële oplossingen. Het land vergemakkelijkt de naadloze verbindingen tussen investeerders en markten van over de hele wereld. Het behoudt zijn reputatie als het op één na grootste domicilie voor beleggingsfondsen, naast de Verenigde Staten.

De Luxemburgse houdstermaatschappij, ook SOPARFI genoemd

Een van de meest populaire beleggingsinstrumenten is de Luxemburgse holding of Soparfi. Hier volgen enkele belangrijke gegevens die potentiële beleggers moeten weten:

 • Soparfi is een gewone, niet-gereglementeerde houdstermaatschappij die in Luxemburg als handelsvennootschap mag optreden. In die zin is het een volledig belastbare vennootschap naar Luxemburgs recht.
 • Beleggers richten een Soparfi in de eerste plaats op om houdster- en financieringsredenen.
 • Onder de deelnemingsregeling komt Soparfis in aanmerking voor vrijstelling van vennootschapsbelasting op dividenden, nettovermogen en vermogenswinsten voor in aanmerking komende deelnemingen.
 • Dit beleggingsinstrument heft geen Luxemburgse bronbelasting op uitgaande dividenden van aandeelhouders.
 • Soparfis krijgt volledige toegang tot het uitgebreide netwerk van Luxemburg op het gebied van dubbele belastingheffing en verschillende EU-richtlijnen.

De meest voorkomende rechtsvormen waaruit investeerders kunnen kiezen als onderdeel van het oprichtingsproces zijn onder meer:

 • Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Naamloze vennootschappen (NV)

Criteria voor deelnemingsvrijstelling voor ontvangen dividenden en gerealiseerde meerwaarden op aandelen

 • Een houdstermaatschappij (moedermaatschappij) moet ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de dochteronderneming bezitten.
 • Deelneming met een aanschaffingswaarde van ten minste 1,2 miljoen euro. De drempel ligt aanzienlijk hoger voor de vrijstelling van meerwaarden, die is vastgesteld op 6 miljoen euro.
 • De gekwalificeerde deelneming moet ten minste 12 maanden duren.

Essentiële informatie over het aandelenkapitaal van het Luxemburgse Soparfis

Volgens de wet op de handelsvennootschappen van 1915 is het minimumaandeel van de Soparfi rechtsvormen als volgt:

 • €12.500 voor SARL
 • 31.000 euro voor SA

Stappen in Soparfi Incorporation

Ongeacht de rechtsvorm wordt een
Soparfi vennootschap
wordt opgericht volgens de volgende stappen:

Opstellen van statuten

 • Naam, geregistreerd adres, contactnummer (onderneming, gegevens van de oprichter(s))
 • Naam en statutair adres van de op te richten vennootschap
 • Aandelenkapitaal en preferente valuta
 • Waarde en type van de aandelen van de Soparfi, met vermelding van de specifieke aandelenklassen
 • Identificatiedocumenten van de gedelegeerd beheerder(s)
 • Einde van het boekjaar en naam van de accountant(s)

Opening van een bankrekening

 • Archivering van de “due to diligence”-documenten van de cliënt om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke begunstigden onmiddellijk eigenaar zijn en worden gecontroleerd
 • Ontwerp van statuten
 • Bankrekeningformulieren in te vullen door gedelegeerd beheerder(s)
 • Door de uiteindelijke gerechtigde(n) van Soparfi ondertekende verklaring inzake uiteindelijke gerechtigdheid
 • Overschrijvingsformulier van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op bankrekening

Bij de opening van een bankrekening geeft de bank een blokkeringsattest af dat door een beëdigd notaris in Luxemburg moet worden bekrachtigd. Dit geldt als bevestiging dat het aandelenkapitaal uitsluitend voor oprichtingsdoeleinden op een geblokkeerde rekening staat en niet beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Oprichting van Soparfi via een notaris

Het volgende wordt voorgelegd aan een openbare notaris:

 • Verklaring van blokkering van de fondsen
 • Ondertekend aangifteformulier met de namen van de uiteindelijke begunstigden
 • Volmachten ondertekend door de aandeelhouder(s) van Soparfi waaruit blijkt dat de beheerders zijn bevestigd, vertegenwoordigers van de aandeelhouders
 • Ontwerp-statuten van oprichting

Zodra een notaris genoegen heeft genomen met de ingediende documenten, zullen de statuten samen met de aandeelhouder(s) en hun respectieve advocaten worden opgesteld. Vanaf dat moment wordt een Soparfi vennootschap opgericht en begint zij transacties te verrichten.

Een notaris zal een certificaat van deblokkering afgeven, dat vervolgens aan een bank zal worden toegezonden. De bank zal op haar beurt bevestigen dat de bankrekening volledig operationeel is en dat Soparfi volledig over de middelen kan beschikken.

De statuten van een Soparfi zullen door de notaris in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg worden bekendgemaakt.

Soparfi Incorporation Looptijd

Vroegtijdige inschakeling wordt sterk aanbevolen indien u zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden wenst te beginnen. Afhankelijk van de snelheid waarmee investeerders alle pertinente gegevens kunnen verzamelen en de bovengenoemde activiteiten kunnen verrichten, kan de oprichting van Soparfi binnen twee tot drie werkdagen worden voltooid.

Indien de statuten van uw vennootschap complexere bepalingen bevatten, moeten aandeelhouders zich van tevoren voorbereiden om aan de vereisten te voldoen.

Als onafhankelijk adviesbureau in Luxemburg zijn wij trots op onze onberispelijke begeleiding en ondersteuning bij de oprichting van beleggingsvehikels, waaronder Soparfis, familievennootschappen voor het beheer van privévermogen in Luxemburg. Met behulp van ons brede netwerk van relaties met verschillende professionals, kunnen we de oprichting van een Soparfi stroomlijnen om onze investeerders gemoedsrust te geven.
Om meer te weten te komen over hoe u een Soparfi, een holdingmaatschappij in Luxemburg kunt oprichten
gelieve
neem dan vandaag nog contact op met een Damalion-expert.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.