Inwestowanie w nieruchomości w Luksemburgu - Damalion - Independent consulting firm.
Zaznacz stronę

Nieruchomości w Luksemburgu stanowią dla inwestorów nieocenioną wartość. Z tego względu wielu inwestorów zagranicznych rozszerza swoją działalność, traktując nieruchomości w Luksemburgu jako istotny element swojego portfela.

Wielkie Księstwo oferuje korzystne warunki w obliczu globalnych niepokojów gospodarczych. Ostatnie zmiany w branży nieruchomości są dowodem na to, że w dłuższej perspektywie kraj ten oferuje atrakcyjne możliwości biznesowe. W rzeczywistości wzrost w tym sektorze stale się poprawia dzięki wprowadzaniu na rynek dużych korporacji z innych potęg gospodarczych, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Coraz więcej prywatnych inwestorów uważa, że obecny trend na rynku nieruchomości w Luksemburgu jest atrakcyjny, a napływ nowych projektów wskazuje na świetlaną i zyskowną przyszłość.

W związku z ostatnimi zmianami i tendencjami na rynku inwestycji w nieruchomości Luksemburg dostosował nowe strategie, aby spełnić wymogi regulacyjne branży nieruchomości, czego celem jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu. Luksemburg opracował różne instrumenty inwestycyjne w celu zdywersyfikowania portfeli zarówno inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Ponadto rząd stale promuje i ulepsza swój już elastyczny system podatkowy i prawny, aby przyciągnąć inwestycje transgraniczne.

Różne rodzaje instrumentów inwestowania w nieruchomości w Luksemburgu

Fundusze nieruchomości

1. Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale (SICAV)

2. Firma inwestująca w kapitał trwały (SICAF)

3. Wspólny fundusz inwestycyjny (CFP)

4. Spółka komandytowa (SCS)

5. Specjalna spółka komandytowa (SCSp)

 • Fundusze nieruchomości na mocy ustawy o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania mogą być sprzedawane dowolnemu rodzajowi inwestorów.
 • Fundusze, o których mowa w części I ustawy o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, mogą być sprzedawane dowolnemu rodzajowi inwestorów w całej UE, pod warunkiem, że przestrzegają określonych procedur inwestycyjnych i inwestycji.
 • Fundusze podlegające przepisom Części II Ustawy o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, oprócz obowiązujących ograniczeń inwestycyjnych, muszą przestrzegać lokalnych przepisów danego członka.
 • Fundusze objęte ustawą o specjalistycznych funduszach inwestycyjnych mogą być sprzedawane wyłącznie dobrze poinformowanym inwestorom, takim jak zamożne osoby fizyczne, które chcą skorzystać ze struktury specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (SIF).
 • Instytucje zarządzające nieruchomościami w formie wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych (SIF) nie podlegają ogólnym ograniczeniom inwestycyjnym , pod warunkiem, że ryzyko jest odpowiednio rozproszone.

Inwestycje w nieruchomości w formie spółki inwestycyjnej w kapitale podwyższonego ryzyka (SICAR)

1. Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.A.R.L.)

2. Spółka komandytowa (SCS)

3. Spółka komandytowo-akcyjna (S.C.A.)

Firma lub spółka zajmująca się obrotem nieruchomościami

1. Specjalna spółka komandytowa (SCSp)

2. Spółka komandytowa (SCS)

3. Spółka komandytowo-akcyjna (S.C.A.)

 • Możliwość założenia przez niewielką grupę inwestorów i prosta struktura kapitałowa.
 • Spółka nieruchomościowa w formie Soparfi lub Luksemburskiej Finansowej Spółki Holdingowej.
 • Spółka nieruchomościowa w formie spółki Soparfi może korzystać z systemu zwolnień z udziałów dla udziałów kwalifikowanych.
 • Firmy i spółki działające na rynku nieruchomości cieszą się większą elastycznością, mniejszymi wymaganiami w zakresie zakładania spółek oraz kosztami operacyjnymi.

Inwestycje w nieruchomości jako alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI)

 • Podlega Dyrektywie UE 2011/61 w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFM) w Luksemburgu, zgodnie z ustawą o AIFM z dnia 12 lipca 2013 r.
 • Inwestycje w nieruchomości utworzone zgodnie z przepisami UCI, SIF, SICAR oraz przepisami dotyczącymi spółek handlowych.
 • Nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF).
 • Obsługują strategię funduszu w ramach Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (AFI).
 • Nie jest wymagane posiadanie zarządzającego rezydenta, ponieważ może być zarządzany przez zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uprawnionych w krajach członkowskich UE i EEU.

Inwestycje w nieruchomości Inwestowanie w inne fundusze nieruchomości

 • Nazywane również pośrednimi funduszami nieruchomości.
 • Może inwestować w notowane na giełdzie papiery wartościowe związane z nieruchomościami w formie inwestycji portfelowych.
 • Można je wymienić wśród innych rodzajów inwestycji w nieruchomości, wszystkie prowadzone w Luksemburgu.

Inwestowanie w nieruchomości w formie SICAR

 • Z zasady Spółka Inwestycyjna z Kapitałem Ryzykownym (SICAR) nie ma możliwości posiadania nieruchomości. Inwestycje pośrednie, jednak za pośrednictwem osób prawnych, które posiadają lub inwestują w nieruchomości o cechach kapitału podwyższonego ryzyka oraz wkłady kapitałowe do spółek z branży nieruchomości, mogą być prowadzone przez Spółkę Inwestycyjną w Kapitał podwyższonego ryzyka (SICAR).
 • Inwestycje pośrednie to inwestycje dokonywane przez Firmę Inwestycyjną w Kapitał Ryzyka (SICAR) przyczyniające się do zmian w stanie nieruchomości, co skutkuje wzrostem jej wartości.
 • Tworzenie wartości nieruchomości przybiera różne formy, takie jak poprawa stanu nieruchomości poprzez renowację, negocjacje umów, odnawianie najemców, restrukturyzacja portfela i wiele innych.
 • Nieruchomość w formie Spółki Inwestycyjnej o Kapitale Ryzykownym (SICAR) może potencjalnie wiązać się z ryzykiem, które przewyższa normalny rozwój nieruchomości na danym rynku.
 • Położenie geograficzne nieruchomości obarczone pewnym ryzykiem politycznym jest niewystarczające do spełnienia wymaganych cech kapitału ryzyka inwestycji, zwłaszcza gdy nie przedstawia ona żadnych istotnych elementów rozwoju.
 • Wymagania, jakie musi spełniać nieruchomość, aby zakwalifikować się jako Spółka Inwestycyjna z Kapitałem Ryzyka (SICAR), reguluje Okólnik CSSF 06/241 określający podstawowe pojęcie kapitału ryzyka.

Przy wyborze struktury biznesowej dla luksemburskich inwestycji w nieruchomości należy wziąć pod uwagę obowiązujące systemy podatkowe. Inwestycje w nieruchomości w formie wspólnych funduszy inwestycyjnych (FCP) i spółek komandytowych (SCS) mają charakter transparentny podatkowo. Fundusze typu Soparfis, fundusze typu SICAV i fundusze typu SICAF są z natury nieprzejrzyste pod względem podatkowym.

Inwestycje w nieruchomości w formie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, specjalnych funduszy inwestycyjnych i spółek inwestycyjnych o podwyższonym ryzyku (SICAR) mogą tworzyć struktury parasolowe, z wieloma subfunduszami o odrębnych cechach. Fundusz parasolowy jest klasyfikowany jako pojedynczy podmiot w sensie prawnym. Z drugiej strony, subfundusze będą odpowiedzialne za swoje własne aktywa i pasywa.

Większość funduszy nieruchomości w Luksemburgu podlega ustawie o specjalistycznych funduszach inwestycyjnych oraz systemowi SIF. Inwestorzy zagraniczni wybierają regulowany fundusz inwestycyjny zamiast innych form inwestycji.

Jako niezależna firma doradztwa biznesowego Damalion oferuje rozwiązania eksperckie pomagające inwestorom transgranicznym w procesie tworzenia spółek i funduszy w Luksemburgu. Doradzamy inwestorom w wyborze struktury funduszu lub spółki, a także zarządzamy aktywnymi portfelami nieruchomości w imieniu inwestorów. Korzystając z naszej rozległej globalnej sieci usługowej, składającej się z warstw, księgowych, audytorów i konsultantów, możesz mieć pewność, że Twoja strategia inwestycyjna będzie się rozwijać i kwitnąć w długim okresie. Od zakładania firm lub funduszy, otwierania kont bankowych, księgowości, rachunkowości i wielu innych, nasi eksperci Damalion pomogą Ci na każdym kroku. Skontaktuj się z ekspertem Damalion już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Informacje te nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady podatkowej lub prawnej. Sugerujemy omówienie Państwa konkretnej sytuacji z wykwalifikowanym doradcą podatkowym lub prawnym.