Bir Sayfa Seçin

Monako dünyanın en popüler ve prestijli yargı bölgelerinden biridir ve çok sayıda kişi burada yaşamak ve çalışmak istemektedir.

Monako, dünyanın kişi başına en yüksek ikinci nominal GSYH’sine sahiptir. İşsizlik oranı %2’dir ve aynı zamanda dünyanın en düşük yoksulluk oranına ve dünyada kişi başına düşen en yüksek milyoner ve milyarder sayısına sahiptir.

Akdeniz ortamı, güzel doğası, yüksek ekonomik seviyesi ve koruyucu vergi politikası Monako ‘yu işadamları için son derece cazip bir bölge haline getirmektedir.

Monako’da Başlıca Yasal ve Ticari Varlık Biçimleri

Monako’da bir şirket kur mayı veya orada başka bir şekilde iş yapmaya başlamayı düşünüyorsanız, aşağıdaki kayıt seçenekleri sizin için kullanılabilir:

 • Sınırlı Sorumluluk Şirketi (SARL) – İki veya daha fazla kişi tarafından kurulabilen ve katkıda bulunulan fon miktarları dahilinde işletmenin faaliyetlerinin sonuçları için sınırlı sorumluluk taşıyan tüzel kişidir. Hissedarlar gerçek veya tüzel kişiler olabilir.
 • Anonim Şirket (SAM) – Ticari, sigorta ve finansal faaliyetlere izin verilen geleneksel bir formdur ve kurucu sayısı ikiden başlar. Hissedarların yükümlülükleri sadece böyle bir şirkete katkıda bulundukları oranlarla sınırlıdır. Bu kuruluş Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yöneticiler gerçek veya tüzel kişiler olabilir.
 • Genel Ortaklık (SNC) – Üyeleri yalnızca ticari faaliyetler yürütecek ve ortaklığın faaliyetlerinin sonuçları üzerinde sınırsız sorumluluğa sahip olacaktır. Bu tür hissedarların azami sayısı belirtilmeksizin en az iki üye gerekmektedir.
 • Sınırlı Ortaklık (SCS) – En az iki kişi tarafından açılabilen ve yönetilebilen bir iş şeklidir: (i) aktif ortaklar – işletmenin faaliyet sonuçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludurlar ve (ii) sınırlı ortaklar – ortaklığın faaliyet sonuçlarından sorumlu değildirler ve yalnızca katkılarının sınırları dahilinde sorumluluk taşırlar.
 • Şube – yabancı bir şirket, yurtdışında olduğu gibi Monako’da da ticari faaliyetler başlatabilir ve yürütebilir. Bu tür ticari çabaların sonuçları için sorumluluk büyüktür ve Monako’daki yabancı bir şirketin şubesine bir yönetici atanır.

Monako’da şirket açmanın avantajları

Monako’da bir şirket açmak, yaratıcı ve ailesi için oturma izinleri de dahil olmak üzere çok sayıda fırsatın anahtarıdır. Monako’da şirket açmanın avantajları arasında şunlar yer almaktadır:

 • Yüksek düzeyde iş güvenilirliği
 • Emlak, miras ve kazanç üzerinden vergi alınmaması
 • Monako siyasi açıdan istikrarlı bir ülkedir. Ve iç barış yaygınken siyasi çatışmalardan uzaktır.
 • Yabancı Hissedarlar: Yabancılar bir SARL’deki hisselerin tamamına sahip olabilirler.
 • Hissedarların yükümlülükleri sermayeye yaptıkları katkı ile sınırlıdır.
 • İki Yıllık Vergi Muafiyeti: Bir şirketin kuruluşunun ilk iki yılı tamamen vergiden muaftır.
 • Düşük Asgari Sermaye

Monako Vergi Sistemi

Monako’da şirket kaydı, vergi politikası söz konusu olduğunda işinizi yapmak için iyi bir seçenek olabilir. Monako vergiden muaf bir sığınak olmamasına rağmen, yaklaşık %20 katma değer vergisi almakta, damga vergisi tahsil etmekte ve şirketler, kârlarının dörtte üçünün bölge içinde elde edildiğini gösteremedikleri sürece kârlar üzerinden %33 vergi ile karşı karşıya kalmaktadır. Monako’da kurulu tüm şirketler KDV için de kayıt yaptırmalıdır.

Monako’da bir şirketin tescili için gerekenler

 • Ticaret Sicili tarafından verilen kuruluş belgesi
 • SARL için en azından gerekli asgari sermayeyi taahhüt eden Yönetim Kurulu kararı
 • SARL için en az iki hissedar
 • En az iki direktör
 • Kayıtlı ofis adresi
 • Yerel bir kayıtlı temsilcinin atanması
 • Asgari 15000 Avro sermaye.

Monako’da şirket kuruluşu için gerekli belgelerin listesi

 • Monako Bölgesi’nde ticari ana sözleşme için doldurulmuş bir başvuru formu
 • Vergi Dairesi ile belgelenmiş iki kuruluş sözleşmesi: Direction des Services Fiscaux
 • Ortak başına bir özgeçmiş
 • Bir medeni durum belgesi
 • Doğum belgesi
 • Üç aydan kısa süreli sabıka kayıtlarından bir alıntı
 • Bir tüzel kişiliğin varlığı durumunda, şirketin sermayesine katkıda bulunmaya karar veren Yönetim Kurulu veya hissedarlar toplantısının incelemesinden bir alıntı sağlayın.
 • Kiralama yönetimi söz konusu olduğunda, sözleşme veya kiralama taahhüdü
 • Bir şerefiye edinimi durumunda, devir senedi veya devir rehni.

Monako Kayıt Adımları

Monako’da şirket kuruluşu, aşağıdaki kayıt adımlarının geçilmesini zorunlu kılar:

 • Limited şirket aracılığıyla gerçekleştirmeyi planladığınız iş hedeflerinizi ve amaçlarınızı tanımlamak.
 • Şirketiniz için bir işletme adı seçme.
 • Şirketin kurucuları ve lehtarları hakkında bilgi edinme.
 • Bölgeden bir birey olması gereken yerel bir direktörün işe alınması.
 • Gerekli sermaye miktarını hesaba yatırmak için yerel bir bankada bir hesap açmak ve bu durumu bir noter tarafından doğrulamak.
 • Gerçek bir ofisin mevcudiyetiyle ilgilenmek. Bu, idare tarafından kapsamlı bir şekilde kontrol edilir ve bunu değiştiremezsiniz, aksi takdirde şirketi yeniden kaydetmeniz gerekecektir.
 • Yerel avukattan alınan tüm belgelerin hazırlanması ve doğrulanması.
 • İşletme kaydı sırasında izin verilen sermaye üzerinden vergi ödenmesi.
 • Sözleşmenin, belgelerin ve kayıt formlarının yetkilendirme için kayıt memuruna sunulması ve paketin mevzuatın gerekliliklerine uygun olması halinde müteakip kayıt. Monako’da bir şirket açma prosedürü başarılı olursa, kurucular noterin güvence verdiği resmi bir sertifika alacaklardır.
 • Vergi ve sosyal güvenlik avantajları için kayıt.
 • Journal de Monaco’da işletme hakkında bilgi yayınlamak.
 • Düzenlenmiş faaliyet türleri için ruhsat ve izinlerin alınması.

Bir şirket kurmak için Monako’yu ziyaret etmek gerekli değildir, ancak gerekli belgeleri hazırlamak ve bölgede bir şirket kurmak için gerekli şartları yerine getirmek önemlidir.

Monako’da şirketinizi kurmaya hazır mısınız? Monako şirketinizi şimdi kurmak için Damalion ile şimdi iletişime geçin.