Zaznacz stronę

Monako jest jedną z najbardziej popularnych i prestiżowych jurysdykcji świata, a ogromna liczba osób szuka tu miejsca do życia i pracy.

Monako ma drugi na świecie najwyższy nominalny PKB na mieszkańca. Ma stopę bezrobocia na poziomie 2%, a także najniższy na świecie wskaźnik ubóstwa i największą na świecie liczbę milionerów i miliarderów na mieszkańca.

Śródziemnomorskie środowisko, piękna przyroda, wysoki poziom gospodarczy oraz oszczędna polityka podatkowa czynią Monako terytorium wyjątkowo atrakcyjnym dla biznesmenów.

Główne formy obecności prawnej i biznesowej w Monako

Jeśli zamierzasz założyć firmę w Monako lub rozpocząć tam działalność w inny sposób, dostępne są następujące opcje rejestracji:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL) – Jest to osoba prawna, która może być utworzona przez dwie lub więcej osób fizycznych, które ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za wyniki działalności podmiotu w ramach wniesionych środków. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 • Spółka akcyjna (SAM) – jest to tradycyjna forma, dla której dozwolona jest działalność handlowa, ubezpieczeniowa i finansowa, a liczba założycieli zaczyna się od dwóch. Zobowiązania wspólników są ograniczone tylko do proporcji wniesionych do takiej spółki. Podmiot ten jest zarządzany przez Zarząd. Dyrektorami mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 • Spółka jawna (SNC) – jej członkowie prowadzą wyłącznie działalność gospodarczą i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za wyniki działalności spółki. Wymagane jest minimum dwóch członków, bez określania maksymalnej liczby takich wspólników.
 • Spółka komandytowa (SCS) – Jest to forma działalności gospodarczej, która może być zainaugurowana i prowadzona przez co najmniej dwie osoby: (i) aktywnych partnerów – ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wyniki działalności jednostki, oraz (ii) komandytariusze – nie odpowiadają za wyniki działalności spółki i ponoszą odpowiedzialność jedynie w granicach wniesionych wkładów.
 • Oddział – firma zagraniczna może otworzyć i prowadzić działalność handlową w Monako, tak samo jak za granicą. Odpowiedzialność za wyniki takich przedsięwzięć handlowych jest ogromna, a jeden dyrektor jest przypisany do oddziału zagranicznej firmy w Monako.

Zalety otwarcia firmy w Monako

Otwarcie firmy w Monako to klucz do licznych możliwości, w tym pozwoleń na pobyt dla twórcy i jego rodziny. Do zalet otwarcia firmy w Monako należą:

 • Wysoki poziom niezawodności biznesowej
 • Brak podatków od nieruchomości, spadków i zysków
 • Monako jest państwem stabilnym politycznie. I jest wolny od konfliktów politycznych, a pokój wewnętrzny jest powszechny.
 • Udziałowcy zagraniczni: Obcokrajowcy mogą posiadać wszystkie udziały w SARL.
 • Zobowiązania akcjonariuszy są ograniczone do ich wkładów na kapitał zakładowy.
 • Dwuletnie zwolnienie z podatku: Pierwsze dwa lata założenia firmy są całkowicie zwolnione z podatku.
 • Niski minimalny kapitał zakładowy

System podatkowy Monako

Rejestracja firmy w Monako może być dobrym rozwiązaniem dla prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli chodzi o politykę podatkową. Chociaż Monako nie jest schronieniem wolnym od podatku, pobiera prawie 20% podatek od wartości dodanej, pobiera opłaty skarbowe, a korporacje stoją w obliczu 33% podatku od zysków, chyba że mogą wykazać, że trzy czwarte zysków jest generowanych na terytorium. Wszystkie firmy zarejestrowane w Monako muszą również zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Wymagania dotyczące rejestracji spółki w Monako

 • Świadectwo założycielskie wydane przez Rejestr Handlowy
 • Uchwała Zarządu o zastawieniu co najmniej wymaganego kapitału minimalnego dla SARL
 • Minimum dwóch udziałowców dla SARL
 • Minimum dwóch dyrektorów
 • Adres siedziby
 • Przypisanie lokalnego zarejestrowanego agenta
 • Minimalny kapitał zakładowy w wysokości 15000 euro.

Lista dokumentów wymaganych do założenia spółki w Monako

 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie statutu przedsiębiorstwa na terytorium Monako
 • Dwa dokumenty założycielskie udokumentowane w Urzędzie Skarbowym: Direction des Services Fiscaux
 • Życiorys każdego z partnerów
 • Akt stanu cywilnego
 • Akt urodzenia
 • Wyciąg z rejestru karnego z okresu krótszego niż 3 miesiące
 • W przypadku obecności osoby prawnej należy przedstawić wyciąg z przeglądu zarządu lub zgromadzenia wspólników, którzy zdecydowali o wniesieniu wkładu do kapitału spółki.
 • W przypadku zarządzania najmem, umowa lub zobowiązanie do najmu
 • W przypadku przejęcia wartości firmy – akt notarialny lub zastaw cesji.

Kroki rejestracji w Monako

Założenie spółki w Monako wymaga przejścia przez następujące etapy rejestracji:

 • Określenie celów biznesowych i celów, które planujesz realizować poprzez spółkę z o.o.
 • Wybór nazwy dla swojej firmy.
 • Uzyskanie szczegółowych informacji o założycielach i beneficjentach firmy.
 • Zatrudnienie lokalnego dyrektora, którym powinna być osoba z danego terytorium.
 • Otwarcie konta w lokalnym banku w celu wpłaty wymaganej kwoty kapitału na konto i zweryfikowanie tego faktu przez notariusza.
 • Dbanie o dostępność biura z prawdziwego zdarzenia. Jest to dokładnie sprawdzane przez administrację i nie można tego zmienić, inaczej trzeba będzie ponownie zarejestrować firmę.
 • Sporządzenie i weryfikacja wszystkich dokumentów od lokalnego adwokata.
 • Płacenie podatku od dopuszczalnego kapitału w momencie rejestracji działalności gospodarczej.
 • Przedstawienie umowy, dokumentacji i formularzy rejestracyjnych rejestratorowi w celu autoryzacji, a następnie rejestracji, jeśli pakiet spełnia wymagania przepisów. Jeśli procedura otwarcia firmy w Monako przebiegła pomyślnie, założyciele otrzymają oficjalny certyfikat, który zapewnia notariusz.
 • Rejestracja w celu uzyskania korzyści z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.
 • Publikowanie informacji o działalności w Journal de Monaco.
 • Uzyskiwanie licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej.

Nie jest konieczne odwiedzanie Monako, aby założyć firmę, ale ważne jest, aby przygotować wymagane dokumenty i spełnić wymagania niezbędne do inkorporacji firmy na tym terytorium.

Gotowy do założenia swojej firmy w Monako? Skontaktuj się z Damalion teraz, aby założyć swoją firmę Monaco już teraz.