Select Page

Danska je ena od evropskih držav, ki omogoča preprost postopek ustanovitve podjetja, ima napredno infrastrukturo in poslovno okolje, ki spodbuja raziskave in razvoj ter ustvarjalne poslovne zamisli.

Danska je zaradi stabilne zakonodaje o ustanavljanju novih podjetij nerezidentov in ugledne davčne politike vse bolj priljubljena pri registraciji podjetij v tej državi.

Koraki za registracijo podjetja na Danskem

V nadaljevanju vam predstavljamo vodnik, ki opisuje glavne korake, potrebne za odprtje podjetja na Danskem.

Izbira pravne strukture za vaše dansko podjetje

V skladu z danskim zakonom o zasebnih in javnih delniških družbah obstajajo tri vrste delniških družb (Kapitalselskab): javne delniške družbe, zasebne delniške družbe (Anpartsselskab ali ApS) in komanditne družbe. Vse so nepovezane in ločene pravne osebe.

Družba z omejeno odgovornostjo je v lasti delničarjev, skupščina delničarjev pa je odločilna oblast družbe. Vendar pa delničarji nadzorujejo družbo predvsem tako, da pooblaščajo in nadzirajo upravni odbor in generalnega direktorja.

Na splošno je za dolgove družbe upnikom odgovorna le družba, delničarji pa po vplačilu delniškega vložka niso več dolžni prispevati v kapital družbe.

Registracija danskega podjetja

To je pomembno in se opravi pri danskem poslovnem uradu, postopek je enostaven in po njegovem zaključku podjetje prejme številko centralnega registra podjetij, ki se uporablja v vseh komunikacijah z javnimi organi.

Za registracijo podjetja na Danskem sta ključna dokumenta družbena pogodba in statut, ki vključujeta pomembne podatke, kot so ime podjetja, sedež, poslovni namen ter člani in direktorji. Na splošno je pravni uradnik oseba, ki pripravlja dokumente podjetja.

Po pripravi dokumentov je naslednji korak vzpostavitev danskega bančnega računa. To je najpomembnejši korak, saj je treba za vse vrste subjektov pred ustanovitvijo podjetja vložiti najmanj 40.000 danskih kron. Ko pravni uradnik pripravi dokumente in je kapital na bančnem računu, je naslednji korak registracija v danskem poslovnem registru.

Običajno traja teden dni, da se podjetje ustanovi po predložitvi vloge za registracijo, in takoj po ustanovitvi podjetja bo ApS prejela številko CVR (Centralni poslovni register), ki je registracijska številka, ki jo morajo imeti vsa podjetja na Danskem, da jih je mogoče prepoznati.

Registracija pri davčnih organih Ko je novo podjetje registrirano pri poslovnem organu, ga je treba dodatno registrirati pri danskem davčnem organu, carinski in davčni upravi(SKAT), da prijavi svoje prihodke.

Za številne vlagatelje, ki ustanovijo podjetje, so pri odločitvi za ustanovitev podjetja na Danskem pomembna lokalna davčna pravila in predpisi za poročanje. Danska ima 22-odstotno stopnjo davka od dohodka pravnih oseb, razlog za obdavčitev pa je sedež tega podjetja. Vlagatelji morajo upoštevati, da za podjetja, ki delujejo v naftnem in plinskem sektorju, velja višja stopnja davka od dohodka pravnih oseb, ki znaša do 25 %.

Podjetniki, ki odprejo podjetje na Danskem, morajo upoštevati predpise za izpolnjevanje in predložitev davčnih napovedi, ki vključujejo elektronsko predložitev davčne napovedi v šestih mesecih po koncu davčnega leta in po potrebi plačilo akontacije davka.

Pridobivanje dovoljenj in licenc

Za poslovanje na Danskem na splošno ni potrebnih dovoljenj. Za nekatere poklice in dejavnosti pa je treba zaprositi za dovoljenje in licenco, da bi dobili dovoljenje ali pooblastilo.

Zaposlovanje zaposlenih

Če želite zaposliti lokalne delavce, se morate registrirati kot delodajalec, kar vključuje plačevanje socialnih prispevkov, nadomestil in podobno za novo zaposlene delavce. To lahko traja približno štirinajst dni, zato je v izogib zamudam pri zaposlovanju in plačevanju delavcev priporočljivo, da se kot delodajalec registrirate takoj po ustanovitvi podjetja. Danska lastnikom podjetij omogoča tudi, da v primeru selitve podjetja enostavno zaposlijo tuje delavce ali v državo preselijo obstoječe delavce.

Odprtje podružnice na Danskem

Odprtje podružnice podjetja na Danskem je enostaven postopek, če je izpolnjenih nekaj zahtev, kot sta pravna oblika matičnega podjetja in sedež tujega podjetja, ki mora biti v EU, EGP, če pa gre za državo nečlanico, mora predložiti dokazila, da lahko podjetja tam svobodno odprejo podružnice. Vsaj en vodja mora imeti stalno prebivališče na Danskem ali v državi EU ali EGP.

Vlagatelji, ki želijo registrirati podjetje na Danskem, bodo imeli koristi tudi od dejstva, da je država uvrščena med najboljše države v Evropi po enostavnosti in preprostosti poslovanja.

Dobro usposobljena delovna sila in izjemna kakovost življenja na Danskem sta še nekaj razlogov za ustanovitev podjetja na Danskem.

Če želite ustanoviti dansko podjetje, se zdaj obrnite na strokovnjaka Damalion.