Välj en sida

Danmark är ett av de länder i Europa som tillåter en enkel företagsbildningsprocess, med avancerad infrastruktur och en företagsmiljö som uppmuntrar forskning och utveckling och kreativa affärsidéer.

Danmarks stabila lagstiftning om etablering av nya företag som inte är bosatta i landet och en välrenommerad skattepolitik är orsaken till den ökande populariteten av att registrera företag i landet.

Steg för att registrera ditt företag i Danmark

Nedan presenterar vi en guide som beskriver de viktigaste stegen för att öppna ett företag i Danmark.

Välj en juridisk struktur för ditt danska företag

Enligt den danska lagen om privata och offentliga aktiebolag finns det tre typer av aktiebolag (Kapitalselskab): offentliga aktiebolag, privata aktiebolag (Anpartsselskab eller ApS) och kommanditbolag. De är alla fristående och separata juridiska enheter.

Ett aktiebolag ägs av aktieägarna, och bolagsstämman är bolagets slutgiltiga makt. Aktieägarna kontrollerar dock i första hand företaget genom att ge styrelsen och verkställande direktören fullmakt och utöva tillsyn över dem.

I allmänhet är det bara företaget som är ansvarigt gentemot borgenärer för företagets skulder, och när aktieägarna väl har betalat aktieinbetalningen är de inte skyldiga att bidra ytterligare till företagets kapital.

Registrera det danska företaget

Detta är viktigt och görs hos den danska näringslivsmyndigheten.Processen är enkel och när den är klar får företaget ett centralt företagsregisternummer som används i all kommunikation med offentliga myndigheter.

För att registrera ett företag i Danmark är de viktigaste dokumenten stiftelseurkunden och bolagsordningen, som innehåller viktiga uppgifter som företagets namn, säte, affärsidé, medlemmar och styrelseuppdrag. I allmänhet är en juridisk tjänsteman en person som utarbetar företagets dokument.

Efter att ha upprättat dokumenten är nästa steg att upprätta ett danskt bankkonto. Detta är det viktigaste steget eftersom det finns ett minimikapitalkrav på 40 000 danska kronor som måste investeras, för alla typer av enheter, innan ett företag kan bildas. När dokumenten har upprättats av en juridisk tjänsteman och kapitalet finns på bankkontot är nästa steg att registrera företaget i det danska företagsregistret.

Det tar i allmänhet en vecka innan företaget bildas när registreringen har lämnats in, och så snart företaget har bildats får ApS ett CVR-nummer (Central Business Register), vilket är ett registreringsnummer som alla företag i Danmark måste ha för att kunna identifieras.

Registrera dig hos skattemyndigheterna När det nya företaget är registrerat hos näringslivsmyndigheten måste det dessutom registreras hos de danska skattemyndigheterna, tull- och skattemyndigheten, SKAT, för att deklarera sina inkomster.

För många investerare som startar ett företag är de lokala skattereglerna och reglerna för rapportering viktiga när de väljer att etablera sitt företag i Danmark. Danmark har en bolagsskattesats på 22 procent och orsaken till beskattningen är företagets hemvist. Investerare bör notera att företag som är verksamma inom olje- och gassektorn omfattas av en högre bolagsskatt på upp till 25 %.

Entreprenörer som öppnar ett företag i Danmark måste följa bestämmelserna för skattedeklarationer och inlämning av skattedeklarationer, vilket innebär att skattedeklarationen ska lämnas in elektroniskt inom sex månader efter räkenskapsårets slut och att förskottsbetalningar av skatt ska göras vid behov.

Skaffa tillstånd och licens

I allmänhet behövs inga licenser för att bedriva verksamhet i Danmark. Vissa yrken och verksamheter kräver dock att du ansöker om tillstånd och licens för att få tillträde eller godkännande.

Anställa anställda

Om du vill anställa lokala arbetstagare måste du registrera dig som arbetsgivare, vilket innebär att du måste betala socialförsäkringsavgifter, ersättning och så vidare för de nyanställda. Det kan ta cirka 14 dagar att genomföra detta, så för att undvika förseningar när det gäller att anställa och betala anställda rekommenderas att registrera sig som arbetsgivare omedelbart efter att företaget har bildats. Danmark gör det också möjligt för företagare att enkelt anställa utländska anställda eller flytta befintliga anställda till landet om företaget flyttar.

Öppna en filial i Danmark

Det är enkelt att öppna en filial i Danmark om några krav uppfylls, till exempel moderbolagets juridiska form och det utländska företagets säte, som måste vara inom EU eller EES, och om det är ett land som inte är medlem i EU, måste företaget visa att det är fritt att öppna filialer där. Minst en av cheferna måste vara bosatt i Danmark eller i ett EU- eller EES-land.

Investerare som vill registrera ett företag i Danmark kan också dra nytta av att landet rankas bland de bästa länderna i Europa när det gäller att göra affärer på ett enkelt och smidigt sätt.

Den välutbildade arbetskraften och den utmärkta livskvaliteten i Danmark är ytterligare några skäl till att bilda företag i Danmark.

Om du vill starta ditt danska företag kan du kontakta din Damalion-expert nu.