Välj en sida

Brasilien är den största ekonomin i Latinamerika och en av de största ekonomierna i världen. Landet erbjuder en gynnsam miljö för utländska investeringar, med en stor och växande ekonomi och en stabil demokrati.

Med en befolkning på över 200 miljoner människor erbjuder Brasilien flera möjligheter för utländska investerare och entreprenörer som vill bedriva affärsverksamhet i landet.

Dessutom har utländska investeringar, som den brasilianska regeringen generellt sett välkomnar, ökat stadigt under åren, vilket gör landet till en önskvärd destination för internationella företag som vill utöka sin verksamhet. Att investera i Brasilien kan dock också innebära vissa utmaningar, men trots dessa utmaningar är Brasilien fortfarande en gynnsam marknad för utländska investerare och entreprenörer.

Om du är en entreprenör eller investerare som vill investera och göra affärer i landet är det viktigt att du tar hänsyn till följande nyckelfaktorer.

Ta reda på om din valda sektor är begränsad för utländska investerare.

När du planerar att investera och göra affärer i Brasilien är det viktigt att förstå begränsningarna och bestämmelserna för utländska investeringar i varje sektor innan du planerar att investera i dem. Denna förståelse kan hjälpa till att undvika potentiella rättsliga problem och hjälpa till att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Brasilien har en välkomnande attityd gentemot internationella investerare, men flera sektorer omfattas av stränga regler i Brasilien, bland annat privat säkerhet, fastigheter på landsbygden, verksamhet i internationella gränsområden, kärnenergi, media och posttjänster. Trots dessa bestämmelser är Brasilien fortfarande ett lovande investeringsland med många lukrativa möjligheter för entreprenörer och investerare att utforska.

Förstå företagsstrukturerna i Brasilien och utforska dina alternativ

När du startar ett företag i Brasilien är det viktigt att förstå de olika typerna av företagsenheter som finns tillgängliga. De vanligaste formerna av företagsstrukturer i Brasilien är följande:

  • Aktiebolag med begränsat ansvar (Sociedade Limitada – Ltda): Det är lätt att starta och driva eftersom det finns få krav på organisation och förvaltning.
  • EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada): Denna typ av företag kräver ett minimalt kapital för att starta och har fördelen av begränsat ansvar för ägarna. Ett EIRELI kombinerar fördelarna med en separat juridisk enhet med flexibiliteten i att ha endast en aktieägare.
  • Företag (Sociedade Anônima – S.A.): Denna juridiska person är lämplig för flera typer av företag och investeringar. Dess förvaltningsstruktur grundar sig på bolagets stadgar och specifika bolag.

Andra företagstyper i Brasilien är tysta partnerskap (SCP) och konsortier.

Det är viktigt att välja rätt företagsstruktur i Brasilien eftersom det kan påverka allt från beskattning till ansvar. Därför är det viktigt att rådgöra med en professionell person, t.ex. Damalion, för att avgöra vilken företagsform som är bäst lämpad för dina specifika mål.

Det är viktigt att registrera sig hos de behöriga myndigheterna i Brasilien.

Som investerare eller företagare som vill investera i Brasilien är det viktigt att se till att du följer alla nödvändiga bestämmelser genom att registrera dig hos de relevanta myndigheterna. Om du till exempel planerar att göra utländska direktinvesteringar i landet måste du registrera dig hos Brasiliens centralbank. Om du investerar på värdepappersmarknaden måste du registrera dig hos den brasilianska värdepapperskommissionen.

Faktorn inkorporeringstid för företaget

När du startar ett företag i Brasilien är det viktigt att du har tillräckligt med tid på dig för att bli officiellt registrerad. Inkorporeringsprocessen kan variera beroende på affärsenheten och platsen i Brasilien, men den tar vanligtvis minst 30 dagar och innebär att du måste lämna in handlingar till handelsregistret i den delstat där företaget har sitt huvudkontor.

För aktiebolag och kommanditbolag är denna registrering obligatorisk. Företagen måste också skaffa sig de licenser som krävs för den specifika sektorn.

Utforska andra alternativ än ett fristående företag när du överväger investeringsmöjligheter i Brasilien.

När det gäller att göra affärer i Brasilien har utländska investerare fler alternativ än att starta ett fristående företag. Dessa alternativ – antingen ett filialkontor eller ett representationskontor– erbjuder flera fördelar, t.ex. minskade etableringskostnader och administrativa krav.

Att etablera en filial kräver ett långvarigt tillstånd från den federala regeringen, men det kan vara ett bra alternativ för företag som vill etablera en närvaro i Brasilien utan att behöva inrätta en separat juridisk enhet.

Ett representationskontor är också ett bra alternativ, men det får inte bedriva kommersiell verksamhet och får endast utföra marknadsundersökningar, produktfrämjande åtgärder och kundservice. Det är dock i allmänhet enklare och snabbare att starta en filial än att starta en filial vars tillstånd att bedriva verksamhet endast beviljas för 12 månader.

Att investera i och starta ett företag i Brasilien kan vara en komplicerad process som kräver en djupgående förståelse för alla regler och förordningar, men med rätt företag vid din sida blir det en enkel process.

Kontakta din Damalion-expert nu för investeringstjänster och företagsbildning i Brasilien.