Selecteer een pagina

Brazilië is de grootste economie van Latijns-Amerika en een van de grootste economieën ter wereld. Het land biedt een gunstig klimaat voor buitenlandse investeringen, met een grote en groeiende economie en een stabiele democratie.

Met een bevolking van meer dan 200 miljoen mensen biedt Brazilië verschillende mogelijkheden voor buitenlandse investeerders en ondernemers die zakelijke activiteiten in het land willen ontplooien.

Bovendien zijn de buitenlandse investeringen, die de Braziliaanse regering over het algemeen toejuicht, in de loop der jaren gestaag toegenomen, waardoor het land een aantrekkelijke bestemming is geworden voor internationale bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden. Investeren in Brazilië kan echter ook met kleine uitdagingen gepaard gaan, maar ondanks deze uitdagingen blijft Brazilië een gunstige markt voor buitenlandse investeerders en ondernemers.

Als u als ondernemer of investeerder wilt investeren en zaken wilt doen in het land, is het belangrijk rekening te houden met de volgende belangrijke factoren.

Weet of de door u gekozen sector beperkt is voor buitenlandse investeerders

Wanneer u van plan bent te investeren en zaken te doen in Brazilië, is het essentieel om de beperkingen en voorschriften rond buitenlandse investeringen in elke sector te begrijpen voordat u van plan bent om erin te investeren. Dit inzicht kan helpen bij het voorkomen van mogelijke juridische problemen en bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.

Brazilië staat open voor internationale investeerders, maar verschillende sectoren zijn in Brazilië aan strenge regels onderworpen, zoals particuliere beveiliging, onroerend goed op het platteland, activiteiten in internationale grensgebieden, kernenergie, media en postdiensten. Ondanks deze regelgeving is Brazilië nog steeds een veelbelovende investeringsbestemming, met veel lucratieve mogelijkheden die ondernemers en investeerders kunnen verkennen.

Begrijp de bedrijfsstructuren in Brazilië en onderzoek uw opties

Wanneer u in Brazilië een bedrijf begint, is het essentieel om de verschillende soorten bedrijfsentiteiten te begrijpen. De meest voorkomende vormen van bedrijfsstructuren in Brazilië zijn de volgende:

  • vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Sociedade Limitada – Ltda): deze is gemakkelijk op te richten en te exploiteren omdat er maar weinig douanevoorschriften zijn voor de organisatie en het beheer ervan.
  • EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada): dit type vennootschap vereist een minimaal kapitaal om op te richten en biedt het voordeel van beperkte aansprakelijkheid voor de eigenaars. Een EIRELI combineert de voordelen van een afzonderlijke rechtspersoon met de flexibiliteit van slechts één aandeelhouder.
  • Corporatie (Sociedade Anônima – S.A): deze rechtspersoon is geschikt voor verschillende soorten ondernemingen en investeringen. De administratiestructuur is gebaseerd op de statuten van de onderneming en specifieke corporaties.

Andere bedrijfstypen in Brazilië zijn het Silent Partnership (SCP) en het Consortium.

Het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur in Brazilië is essentieel, omdat het alles kan beïnvloeden, van belastingen tot aansprakelijkheid. Daarom is het cruciaal om een professional, bijvoorbeeld Damalion, te raadplegen om te bepalen welke bedrijfsentiteit het meest in aanmerking komt voor uw specifieke doelstellingen.

Het is belangrijk om je te registreren bij de juiste autoriteiten in Brazilië

Als investeerder of ondernemer die in Brazilië wil investeren, is het van cruciaal belang dat u voldoet aan alle noodzakelijke voorschriften door u te laten registreren bij de relevante autoriteiten. Als u bijvoorbeeld buitenlandse directe investeringen in het land wilt doen, moet u zich registreren bij de Centrale Bank van Brazilië. Ook als u investeert in de effectenmarkt, moet u zich registreren bij de Braziliaanse effectencommissie.

Houd rekening met de oprichtingstijd voor het bedrijf

Bij de oprichting van een bedrijf in Brazilië is het essentieel om voldoende tijd te nemen om officieel te worden opgenomen. Het oprichtingsproces kan variëren afhankelijk van de bedrijfsentiteit en de locatie in Brazilië, maar het duurt meestal minimaal 30 dagen en omvat het indienen van oprichtingsdocumenten bij het handelsregister van de staat waar het bedrijf is gevestigd.

Voor naamloze en besloten vennootschappen is deze registratie verplicht. Ook moeten bedrijven alle noodzakelijke vergunningen verkrijgen die voor hun specifieke sector vereist zijn.

Bij het overwegen van investeringsmogelijkheden in Brazilië andere opties dan een zelfstandig bedrijf onderzoeken

Als het gaat om zakendoen in Brazilië, hebben buitenlandse investeerders meer mogelijkheden dan het opzetten van een zelfstandig bedrijf. Deze opties – een bijkantoor of een vertegenwoordigingskantoor– bieden verschillende voordelen, zoals minder oprichtingskosten en minder administratieve vereisten.

Hoewel voor het opzetten van een filiaal een lange vergunning van de federale overheid nodig is, kan het een goed alternatief zijn voor bedrijven die zich in Brazilië willen vestigen zonder een aparte rechtspersoon te hoeven oprichten.

Een vertegenwoordigingskantoor daarentegen is ook een goede optie, maar het mag geen commerciële activiteiten ontplooien en mag alleen activiteiten verrichten op het gebied van marktonderzoek, productpromotie en klantenservice. De oprichting ervan is echter over het algemeen gemakkelijker en sneller dan de oprichting van een filiaal waarvan de exploitatievergunning slechts voor 12 maanden wordt verleend.

Investeren in en het opzetten van een bedrijf in Brazilië kan een ingewikkeld proces zijn dat een grondig begrip vereist van alle regels en voorschriften, maar met het juiste bedrijf aan uw zijde wordt het een eenvoudig proces.

Neem nu contact op met uw Damalion expert voor uw beleggingsdiensten en bedrijfsoprichting in Brazilië.