Belangrijkste feiten: Investeren in Brazilië - Damalion - Independent consulting firm.

Buitenlandse directe investeringen in Brazilië

De afgelopen twee jaar is de omvang van de directe buitenlandse investeringen in Brazilië constant gebleven, tot 608 miljard dollar tegen eind 2020. Wat de instroom van BDI betreft, is Brazilië de 11e ontvanger ter wereld (6e in het voorgaande jaar), en de grootste in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje, de Bahama’s en Luxemburg zijn de belangrijkste investeerders in Brazilië. De olie- en gaswinning, de automobielindustrie, de financiële diensten, de handel, de elektriciteit en de chemische industrie zijn de voornaamste doelgroepen van de investeringen.

In het meest recente Doing Business-rapport van de Wereldbank, dat in 2020 is gepubliceerd, staatBrazilië van de 190 landen op de 124e plaats, tegen de 109e plaats het jaar daarvoor. Integendeel, het land is een van de belangrijkste ontvangers van DBI ter wereld. Brazilië komt internationale investeerders tegemoet dankzij een grote binnenlandse markt van meer dan 210 miljoen mensen, de beschikbaarheid van gemakkelijk te exploiteren grondstoffen, een gediversifieerde economie die minder kwetsbaar is voor internationale crisissen, en een strategische geografische ligging die gemakkelijk toegang biedt tot andere Zuid-Amerikaanse landen.

Maar door een aantal ongunstige kenmerken zoals omslachtige en complexe belastingen, bureaucratische vertragingen en een zware en rigide arbeidswetgeving blijft investeren in Brazilië riskant. Brazilië heeft in het kader van zijn voortdurende streven naar verbetering van het ondernemingsklimaat elektronische certificaten van oorsprong ingevoerd, waardoor de tijd die nodig is om aan de invoerdocumenten te voldoen korter is geworden en het hele proces is gestroomlijnd en vereenvoudigd. Bovendien heeft het land een aantal concessies op het gebied van de infrastructuur gedaan die de groei van de investeringen hebben bevorderd. De huidige president wil het economische klimaat van het land verbeteren door maatregelen te nemen zoals het verkorten van de tijd die nodig is om een bedrijf in Brazilië op te richten van 79,5 dagen tot het regionale gemiddelde van 30 dagen. Versoepeling van de regelgeving op sommige gebieden, alsmede toekomstige belastingwijzigingen, zouden een steun in de rug moeten zijn.

Wat u moet overwegen als u in Brazilië belegt

Sterke punten: Voordelen voor DBI in Brazilië:

 • Natuurlijke hulpbronnen in overvloed
 • Er is een grote middenklasse en een grote binnenlandse markt (5e grootste bevolking ter wereld)
 • Een geografisch voordelige positie
 • een goed gediversifieerde economie met goede connecties met de internationale markten (instroom van BDI en deviezenreserves zijn belangrijk, lage buitenlandse schuld)
 • Door de zwakte van de reële wisselkoers bieden de exportsectoren, met name in de industrie, investeringsmogelijkheden.

Zwakke punten:

Ondanks zijn openheid voor de internationale handel kent Brazilië een aantal belemmeringen voor DBI:

 • De arbeidsvoorschriften zijn zwaar, wat tot hoge kosten voor buitenlandse bedrijven leidt en waardoor een groot deel van het plaatselijke bedrijfsleven in de informele sector blijft.
 • De productiekosten zijn erg hoog (lonen, krediet, energie en logistiek)
 • Onvoldoende ontwikkelde infrastructuur
 • Het regelgevingsrisico is zeer hoog (hoge belastingen en zwaar belastingsysteem)
 • De schommelingen van de grondstoffenprijzen op de internationale markten stellen u bloot aan een groot risico.
 • Er is een tekort aan arbeidskrachten.

Overheidsmaatregelen om DBI te motiveren of te beperken:

BDI worden aangemoedigd en bevorderd door de Braziliaanse regering.vernment. Buitenlandse investeringen worden bevorderd door de Nationale Investeringsbank (BNDES), een van de grootste ontwikkelingsbanken ter wereld. De meeste belemmeringen voor buitenlandse investeringen, met name op de aandelenmarkt, zijn opgeheven. In de afgelopen vijftien jaar is een groot aantal overheidsbedrijven geprivatiseerd en zijn verschillende sectoren gedereguleerd.

Brazilië biedt onder meer de volgende voordelen om investeringen aan te trekken:

Renai, dat potentiële investeerders informatie verstrekt over zakelijke mogelijkheden in Brazilië; Inovar-Auto Programa, dat gericht is op de verbetering van de technologische ontwikkeling en de energie-efficiëntie; Consulta Publica Ex-Tarifário, dat meer innovatie door bedrijven mogelijk maakt door een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op de invoer van kapitaalgoederen. Bovendien verleent de Braziliaanse federale regering investeringssteun in de vorm van fondsen en belastingovereenkomsten die dubbele belastingheffing beperken.

Het nationale Braziliaanse agentschap voor de bevordering van investeringen is het Braziliaanse Agentschap voor de bevordering van handel en investeringen (Apex-Brasil). Op de website van Apex-Brasil is informatie te vinden over het Braziliaanse belastingstelsel, de bescherming van industriële eigendom, arbeids- en milieuwetgeving, kredietsteun en stimuleringsmaatregelen voor buitenlandse investeerders.

Investeringsmogelijkheden in Brazilië

De belangrijkste sectoren van de nationale economie:

Rundvlees, gevogelte, tabaksbladeren; landbouw (suikerriet, koffie, sinaasappelen, soja, bananen, walnoten, cashewnoten, maïs, ananas, en paprika’s); minerale ertsen, ijzer en aluminium. Op het gebied van de luchtvaart, de farmaceutische industrie, de auto-industrie, ijzer en staal en de chemische industrie doet het land steeds meer van zich spreken. De petrogassector heeft veel potentieel, en Brazilië is de grootste markt voor duurzame energie in Latijns-Amerika.

Ook heeft de Braziliaanse regering een investeringsprogramma voor de ontwikkeling van infrastructuur opgezet. Kansen in overvloed, met name op het gebied van de ontwikkeling van luchthavens en, meer in het algemeen, van publiek-private partnerschappen gericht op de ontwikkeling van infrastructuur, zoals het Projeto Crescer. De franchisesector bloeit in Brazilië, dankzij de opkomst van de middenklasse.

Sectoren met hoog potentieel:

Landbouwbiotechnologie, landbouwgrondstoffen, gewassen en vee, digitale technologieën, lucht- en ruimtevaart, chemische producten, petrochemische producten en schone energie, olie- en gaswinning, metaalwinning, elektriciteit en gas, handel, vervoer, basismetallurgie, motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, en vastgoedactiviteiten zijn slechts enkele van de sectoren in Brazilië die uitstekende kansen bieden op korte termijn.

Privatiseringsprogramma‘s:

In juli 2019 kondigde de economisch liberale regering van Brazilië een privatiseringsprogramma aan, het grootste ter wereld wat het aantal te privatiseren bedrijven betreft, dat belooft het aantal staatsbedrijven terug te brengen van 134 tot slechts 12, en verreweg het grootste wat de waarde van de activa betreft, volgens een schatting van de investeringsbank Bradesco BBI op R$ 470 miljard ($117 miljard). TAG, Petrobras’ dochteronderneming voor pijpleidingen, werd voor 8,7 miljard dollar verkocht aan een partnerschap onder leiding van Engie SA uit Frankrijk en Caisse Depot Et Placement Du Quebec (CDPQ) uit Canada.

Sectoren met minder investeringskansen

Monopolistische Sectoren:

Kernenergie, post- en telegraafdiensten, en de lucht- en ruimtevaartindustrie mogen geen gebruik maken van buitenlands kapitaal. De federale regering is wettelijk aansprakelijk voor de exploitatie van nucleaire diensten en installaties van welke aard ook, alsmede voor de uitoefening van het staatsmonopolie op onderzoek, winning, verrijking en opwerking, industrialisatie en handel in nucleaire ertsen en afgeleiden, overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet (art. 21, XXIII).

Sectoren in verval:

Met name de textielindustrie behoort tot de bedrijfstakken die het meest te lijden hebben van de Aziatische concurrentie.

Damalion biedt deskundige adviesoplossingen om buitenlandse investeerders te helpen hun investeringen in Brazilië te maximaliseren. Dankzij ons uitgebreide wereldwijde servicenetwerk kunnen wij onze expertise uitbreiden tot initiatiefnemers over de hele wereld. Onze gekwalificeerde professionals en connecties bieden rechtspersonen en particuliere investeerders de beste strategieën bij de oprichting van vennootschappen, de oprichting van fondsen, de optimalisering van investeringen en advies over fiscale aangelegenheden. Neem vandaag nog contact op met een Damalion expert voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.