Selecteer een pagina

Hoe hoopt de Braziliaanse regering  meer internationale investeerders aan te trekken?

De Braziliaanse regering overweegt serieus een vrijstelling van inkomstenbelasting in te voeren voor internationale beleggers die in binnenlandse bedrijfsobligaties beleggen. Dit is een initiatief om, in een tijd van snel stijgende rentetarieven, de financieringskosten voor plaatselijke bedrijven hopelijk te verlagen.

In een officiële verklaring aan Reuters werd gemeld dat de ontwerp-bepalingen erop gericht zijn de toegang van Braziliaanse ondernemingen tot buitenlands investeringskapitaal verder te verruimen. Zij is van plan meer internationale investeerders aan te trekken door de fiscale behandeling van bedrijfsobligaties af te stemmen op de bestaande behandeling van beleggingen in aandelen door niet-Braziliaanse ingezetenen.

Momenteel zijn internationale investeerders onderworpen aan 15% belasting op vermogenswinsten uit binnenlandse particuliere obligaties, maar zijn vrijgesteld van belasting als zij besluiten te beleggen in de aandelenmarkt en de staatsschuld van het land. Anderzijds zijn binnenlandse investeerders onderworpen aan 15% tot 22,5% inkomstenbelastingtarief op het rendement van bedrijfsobligaties, afhankelijk van de periode dat ze worden aangehouden.

Twee Ambtenaren vanhet ministerie van Economische Zaken hebben onthuld dat een uitvoeringsprocedure in de maak is met de wijziging als integrerend onderdeel van een kleine hervorming van de kapitaalmarkt, zoals bevestigd door twee andere ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken.

Brazilië openstellen voor meer buitenlandse investeringen zal de toegang tot zijn kapitaalmarkten verbeteren. Het land wil dollars aantrekken en zijn lokale munt verder versterken om de last van een inflatie met dubbele cijfers te verlichten.

De Braziliaanse real is er op vooruitgegaan, zoals blijkt uit het feit dat hij tot dusver in 2022 7% sterker is geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze vooruitgang wordt nog gestimuleerd door een netto financiële instroom van meer dan 10 miljard dollar.

In 2006 heeft Brazilië buitenlandse beleggers vrijgesteld van inkomstenbelastingen op beleggingen in overheidsobligaties, wat de regeringen op hun beurt heeft geholpen om de looptijden van hun schulden te verlengen en tegelijkertijd de financiële instroom daadwerkelijk te vergroten.

Volgens een bron zal binnenkort een uitvoeringsbesluit klaar zijn waarin een soortgelijke tex-vrijstelling voor particuliere obligaties wordt vastgesteld. Dit werd ingegeven door studies van BraziliaanseSchatkist en Belastingdienst. Het uitvoeringsbesluit zal door het Congres moeten worden goedgekeurd om permanente wetgeving te worden.

Uit een eerste onderzoek is evenwel gebleken dat deze voorgestelde belastingvrijstelling slechts een gering effect heeft op de inkomsten, aangezien er in Brazilië slechts een relatief klein aantal buitenlandse holdings van bedrijfsobligaties is.

Een andere bron meldt dat de belastingwijziging van toepassing zou zijn op lokale schuld uitgegeven door niet-financiële vennootschappen, een markt die momenteel gewaardeerd wordt op 1 triljoen reais ($194 miljard) volgens De BraziliaanseCentrale Bank gegevens, waarbij buitenlandse investeerders momenteel slechts 2,7% van het totaal in handen hebben.

( $1= 5.158 reais)

Als u meer wilt weten over de vele investeringsmogelijkheden voor internationale investeerders in Brazilië, kan ons adviesteam bij Damalion u alles bieden wat u nodig hebt om te beginnen zaken doen in BraziliëNeem vandaag nog contact op met een Damalion expert voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.