Bir Sayfa Seçin

20 Temmuz 2023 tarihinde Lüksemburg Parlamentosu, Modernizasyon Kanunu’nu kabul ederek önemli bir dönüm noktasına imza attı ve iş ruhsatı ve kuruluş düzenlemelerinde yeni bir dönemi müjdeledi. Bir yılı aşkın süredir devam eden titiz müzakerelerin ardından 7989 sayılı yasa tasarısı kabul edildi. Zanaatkarlık mesleklerine ve bazı serbest mesleklere erişimi düzenleyen 2 Eylül 2011 tarihli yasayı revize eden bu önemli mevzuat, daha çağdaş bir girişimcilik çerçevesi için zemin hazırlamaktadır.

Yayınlama ve Başlatma

Lüksemburg Modernizasyon Kanunu, 28 Ağustos 2023 tarihinde Lüksemburg resmi gazetesinde yayınlanacak ve planlanan başlangıç tarihi 1 Eylül 2023 olacaktır. Bu zaman çizelgesi, başvuru prosedürlerini modernize edecek ve yeni işletme ruhsatlandırma kategorileri getirecek bir dizi çığır açıcı değişikliğin zeminini oluşturmaktadır.

Lüksemburg İşletme Lisansı Gerekliliğine Açıklık Getirilmesi

Modernizasyon Kanunu, kanun kapsamına giren faaliyetlerde bulunan kişiler için, ara sıra yapılan girişimlerin aksine, düzenli olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerektiğini açıkça belirterek belirsizliği ortadan kaldırmaktadır. Daha da önemlisi, bu hassasiyet, Modernizasyon Kanunu’nda öngörüldüğü üzere, birden fazla işletme ruhsatı türünü birleştirme seçeneğini muhafaza etmektedir.

Basitleştirilmiş İşletme Ruhsatı Sahibi Gereksinimleri

Önemli bir revizyon, işletme ruhsatı sahipleri için basitleştirilmiş gereklilikler şeklinde geliyor. Atanmış yöneticinin şirketin hissedarı, ortağı veya çalışanı olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bunun yerine, kendi adlarına faaliyet yürüten bireyler ile bir şirket aracılığıyla hareket edenler arasında bir ayrım yapılmaktadır. Bu, şirket ile atanmış yönetici arasında somut bir bağ olması koşuluyla, atanmış yöneticilerin atanmasında daha fazla esneklik sağlar.

Geliştirilmiş Mesleki İtibar Koşulları

Modernizasyon Kanunu, sadece günlük yönetimde doğrudan yer alan kişileri değil, aynı zamanda şirkette önemli etkiye veya çoğunluk hissesine sahip kişileri de kapsayacak şekilde mesleki itibara yeniden vurgu yapmaktadır. Kanun, özellikle, mesleki itibarı zedeleyen bir faktör olarak zorunlu bilgilerin yayınlanmasında tekrarlanan başarısızlıklar kavramını getirmektedir. Ayrıca, ticaret siciline dosyalama ve yayınlama başarısızlıklarına ilişkin diskalifiye edici durumları da belirlemektedir.

Şahıslar için İşletme Ruhsatlarına Sınırlama

Modernizasyon Yasası kapsamında, bir gerçek kişinin ikiden fazla zanaat işletmesine sahip olması, bu işletmeler birbirine bağlı veya aynı şirketler grubunun bir parçası olmadığı sürece, kısıtlanmıştır. Ancak, bu şirketlerin her birinde doğrudan veya dolaylı olarak en az %25 hisseye sahip olan kişiler için bir istisna mevcuttur. Ayrıca kanun, finans sektöründeki mevcut düzenlemelere benzer şekilde, belirli grup içi faaliyetler için “grup istisnasını” korumaktadır.

İki Boyutlu Barkodların Zorunlu Gösterimi

Şeffaflığı artırmak amacıyla Modernizasyon Kanunu, işletme ruhsatları için iki boyutlu barkod kullanımını getirmektedir. Bu barkodlar, şirketin sahasında veya mağazasında halkın erişebileceği bir yerde belirgin bir şekilde sergilenmelidir. Bu gerekliliğe uyulmaması 25 ila 250 avro arasında değişen para cezalarına neden olabilir.

İflas Sonrası İkinci Şans

Modernizasyon Yasası’nda çığır açan bir hüküm, iflasın ardından bireyler ve şirketler için ikinci bir şans ilkesidir. Bu, Ekonomi Bakanı‘nın, ikinci şans komisyonunun istişari görüşünü takiben, doğal afetler, önde gelen müşterilerin kaybı veya pandemiyle ilgili zorluklar gibi belirli koşullar altında ikinci bir işletme lisansı vermesine olanak tanır. Bu hüküm, mali aksaklıklarla karşılaşan girişimcileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yeni İşletme Ruhsatı Kategorilerinin Tanıtımı

Lüksemburg Modernizasyon Kanunu, çeşitli iş sektörlerindeki son gelişmelere uyum sağlamak amacıyla yeni iş ruhsatı kategorileri getirmektedir. Bunlar arasında emlak işine aracılık edenlere ve ortak çalışma alanı kiralama hizmetleri sunan şirketlere yönelik lisanslar da bulunmaktadır. Kanun, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele yükümlülüklerinin yanı sıra vergi beyannamesi verme gerekliliklerine uyumu da kapsayacak şekilde, bu meslekleri diskalifiye edici kriterleri genişletmektedir.

Lisansın Geri Çekilmesi için Yeni Koşullar

İşletme ruhsatı sahipleri artık yöneticinin ikametgahı veya işletmenin bulunduğu yerdeki değişiklikleri bir ay içinde derhal beyan etmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması, işletme ruhsatının geri alınması riskini taşır.

Modernizasyon Yasası 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmeye hazırlanırken, hâlihazırda işletme ruhsatına sahip olan işletmeler ve profesyonellerin yasa hükümlerine uyum sağlamaları için iki yıllık bir süreleri bulunmaktadır. Bu dönüm noktası niteliğindeki mevzuat, Lüksemburg’da daha dinamik ve şeffaf bir iş ortamının önünü açmakta, çağdaş uygulamalarla uyum sağlamakta ve girişimci büyümeyi teşvik etmektedir.

Lüksemburg’da işletme izninizi almak için lütfen şimdi Damalion uzmanınızla iletişime geçin.