Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Damalion Νορβηγία

Επιχειρήσεις στη Νορβηγία

Επίσημα γνωστή ως Βασίλειο της Νορβηγίας, η Νορβηγία είναι μια σκανδιναβική χώρα στη βόρεια Ευρώπη. Η χώρα είναι γνωστή για την εκπληκτική φυσική ομορφιά της, το υψηλό βιοτικό επίπεδο και την ισχυρή οικονομία της.

Η Νορβηγία διαθέτει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους ξένους επενδυτές. Διαθέτει επίσης ένα ισχυρό επιχειρηματικό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια σταθερή οικονομία και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Η Νορβηγία καλωσορίζει τις ξένες επενδύσεις και η έναρξη μιας επιχείρησης στη χώρα είναι μια απλή διαδικασία. Η χώρα διαθέτει υψηλά μορφωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, υψηλά επίπεδα διαφάνειας, χαμηλή διαφθορά και ισχυρό κράτος δικαίου.

Η χώρα είναι γνωστή για τα υψηλά επίπεδα διαφάνειας, τη χαμηλή διαφθορά και το ισχυρό κράτος δικαίου. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Νορβηγίας ενθαρρύνει ενεργά τις ξένες επενδύσεις, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στη χώρα.

Συνολικά, η Νορβηγία είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Η χώρα διαθέτει σταθερό επιχειρηματικό κλίμα, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ανεπτυγμένες υποδομές. Η Νορβηγία προσφέρει επίσης πολλές ευκαιρίες για επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις.

Πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Νορβηγία

 • Η Νορβηγία έχει μια σταθερή και ευημερούσα οικονομία, με υψηλό βιοτικό επίπεδο και χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Η χώρα είναι γνωστή για το ισχυρό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο εξασφαλίζει στους πολίτες της υψηλή ποιότητα ζωής.
 • Η Νορβηγία διαθέτει υψηλά μορφωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η χώρα διαθέτει επίσης ισχυρή εργασιακή ηθική και δέσμευση στην αριστεία, γεγονός που την καθιστά ελκυστικό προορισμό για τις επιχειρήσεις.
 • Η Νορβηγία διαθέτει ένα ισχυρό και αξιόπιστο νομικό σύστημα, το οποίο παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας για τις επιχειρήσεις. Η χώρα είναι επίσης γνωστή για τη χαμηλή διαφθορά και τα υψηλά επίπεδα διαφάνειας.
 • Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτό παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς τις κανονιστικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα μέλους της ΕΕ.
 • Η νορβηγική κυβέρνηση υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνει ενεργά τις ξένες επενδύσεις. Υπάρχουν επίσης διάφορα κίνητρα και επιχορηγήσεις για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη.
 • Η δέσμευση της χώρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιωσιμότητα την καθιστά επίσης ελκυστικό προορισμό για επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το νομικό σύστημα της Νορβηγίας βασίζεται στην παράδοση του αστικού δικαίου, η οποία είναι επίσης γνωστή ως ηπειρωτικό νομικό σύστημα. Το σύστημα αυτό βασίζεται κυρίως σε γραπτούς νόμους και καταστατικά, σε αντίθεση με τα συστήματα κοινού δικαίου που βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις και προηγούμενα.

Το νορβηγικό νομικό σύστημα χωρίζεται σε δύο κύριους κλάδους:

 • το δικαστικό σώμα που περιλαμβάνει το Ανώτατο Δικαστήριο, τα εφετεία και τα περιφερειακά δικαστήρια,
 • ο εκτελεστικός κλάδος που περιλαμβάνει την κυβέρνηση και τη διοίκηση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το ανώτατο στη Νορβηγία και έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα νομικά θέματα.

Το νορβηγικό νομικό σύστημα είναι γνωστό για τη διαφάνειά του και την προσήλωσή του στο κράτος δικαίου. Είναι επίσης γνωστή για την αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητά της.

Ξένες επενδύσεις στη Νορβηγία

Οι ξένες επενδύσεις στη Νορβηγία είναι γενικά ευπρόσδεκτες και ενθαρρύνονται από τη νορβηγική κυβέρνηση. Η χώρα διαθέτει μια σταθερή και ευημερούσα οικονομία και προσφέρει μια σειρά ευκαιριών για ξένους επενδυτές σε διάφορους τομείς.

Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν στη Νορβηγία μέσω διαφόρων τρόπων, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης, της εξαγοράς μιας υφιστάμενης επιχείρησης ή της επένδυσης σε ακίνητα. Η νορβηγική κυβέρνηση δεν επιβάλλει περιορισμούς στην ξένη ιδιοκτησία και οι ξένοι επενδυτές απολαμβάνουν την ίδια νομική προστασία με τους εγχώριους επενδυτές.

Η Νορβηγία είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος παρέχει στους ξένους επενδυτές πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς τις κανονιστικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή στην ΕΕ.

Οι ξένοι επενδυτές υπόκεινται στις ίδιες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις με τους εγχώριους επενδυτές. Το νορβηγικό νομικό σύστημα είναι γνωστό για τη διαφάνεια και την τήρηση του κράτους δικαίου, γεγονός που συμβάλλει στην παροχή ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τους ξένους επενδυτές.

Συνολικά, οι ξένες επενδύσεις στη Νορβηγία είναι ευπρόσδεκτες και υποστηρίζονται από τη νορβηγική κυβέρνηση.

Επιλογή οντότητας στη Νορβηγία

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες επιχειρηματικές δομές για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Νορβηγία. Οι πιο συνηθισμένες επιχειρηματικές δομές είναι:

Μονοπρόσωπη επιχείρηση (Enkeltpersonforetak)

Αυτός είναι ο απλούστερος και πιο συνηθισμένος τύπος επιχειρηματικής δομής στη Νορβηγία. Ανήκει και λειτουργεί από ένα μόνο άτομο.

Χαρακτηριστικά

 • Δεν υπάρχει νομική διάκριση μεταξύ του ιδιοκτήτη και της επιχείρησης.
 • Έχει απλό και χαμηλού κόστους στήσιμο.
 • Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της επιχείρησης.
 • Τα κέρδη φορολογούνται ως ατομικό εισόδημα

Σύμπραξη (Ansvarlig selskap)

Πρόκειται για μια νορβηγική επιχειρηματική δομή στην οποία δύο ή περισσότερα άτομα κατέχουν και λειτουργούν την επιχείρηση από κοινού.

Χαρακτηριστικά

 • Ανήκει και λειτουργεί από δύο ή περισσότερα άτομα
 • Οι εταίροι μοιράζονται τα κέρδη και τις ζημίες της επιχείρησης.
 • Κάθε εταίρος ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της εταιρείας.
 • Η εταιρία πρέπει να έχει γραπτή συμφωνία εταιρικής σχέσης
 • Τα κέρδη φορολογούνται ως ατομικό εισόδημα

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Aksjeselskap)

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδιοκτήτες της. Οι μέτοχοι είναι ιδιοκτήτες της εταιρείας και η ευθύνη τους περιορίζεται στο ποσό του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει στην εταιρεία.

Χαρακτηριστικά

 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν μέτοχο και ένα διοικητικό συμβούλιο.
 • Είναι ξεχωριστή νομική οντότητα από τους ιδιοκτήτες της
 • Η εταιρεία ανήκει στους μετόχους
 • Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει στην εταιρεία.
 • Τα κέρδη υπόκεινται σε εταιρικό φόρο

Ανώνυμη εταιρεία (Allmennaksjeselskap)

Η ανώνυμη εταιρεία είναι παρόμοια με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αλλά υπόκειται σε πιο εκτεταμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης.

Χαρακτηριστικά

 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μετόχους
 • οι μετοχές της μπορούν να διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο
 • Τα κέρδη της υπόκεινται σε εταιρικό φόρο

Υποκατάστημα (Filial)

Το υποκατάστημα είναι ένα ξεχωριστό τμήμα μιας αλλοδαπής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη Νορβηγία.

Χαρακτηριστικά

 • Το υποκατάστημα δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα από την αλλοδαπή εταιρεία
 • υπόκειται στους ίδιους κανόνες και κανονισμούς με τη μητρική εταιρεία.
 • Πρέπει να ορίσει νόμιμο αντιπρόσωπο στη Νορβηγία
 • Τα κέρδη της υπόκεινται σε εταιρικό φόρο

Όταν επιλέγετε μια επιχειρηματική δομή στη Νορβηγία, είναι σημαντικό να εξετάζετε τις νομικές και φορολογικές επιπτώσεις κάθε επιλογής. Είναι επίσης σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για να βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη δομή είναι κατάλληλη για τις ανάγκες και τους στόχους της εταιρείας. Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι τραπεζικές υπηρεσίες στη Νορβηγία είναι ανεπτυγμένες και σύγχρονες, με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η Νορβηγία διαθέτει έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό τομέα, με αρκετές μεγάλες εμπορικές τράπεζες να λειτουργούν στη χώρα. Η χώρα διαθέτει επίσης ένα τραπεζικό σύστημα γνωστό για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητάς του.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος στη Νορβηγία περιλαμβάνουν:

Κανονισμοί

Ο νορβηγικός τραπεζικός τομέας ρυθμίζεται από τη Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή της Νορβηγίας (Finanstilsynet). Η αρχή εποπτεύει τις δραστηριότητες των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να διασφαλίσει την ασφαλή και υγιή λειτουργία τους.

Κεντρική Τράπεζα

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας ονομάζεται Norges Bank. Είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και την προώθηση της οικονομικής σταθερότητας στη χώρα. Η Norges Bank εποπτεύει επίσης το τραπεζικό σύστημα της Νορβηγίας και παρέχει ρευστότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τύποι τραπεζών που διατίθενται στη Νορβηγία

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τραπεζών στη Νορβηγία, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών τραπεζών, των ταμιευτηρίων και των διαδικτυακών τραπεζών. Οι εμπορικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτερες και πιο γνωστές τράπεζες στη Νορβηγία, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως λογαριασμούς ταμιευτηρίου, δάνεια, υποθήκες και πιστωτικές κάρτες. Τα ταμιευτήρια είναι μικρότερες, κοινοτικές τράπεζες που επικεντρώνονται σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και προσωπικά δάνεια. Οι ηλεκτρονικές τράπεζες προσφέρουν πολλές από τις ίδιες υπηρεσίες με τις παραδοσιακές τράπεζες, αλλά με χαμηλότερες χρεώσεις και υψηλότερα επιτόκια.

Υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες στη Νορβηγία

Οι τράπεζες στη Νορβηγία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, όπως λογαριασμούς ταμιευτηρίου, λογαριασμούς επιταγών, πιστωτικές κάρτες, δάνεια, υποθήκες και επενδυτικές υπηρεσίες. Οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν επίσης ηλεκτρονικές και κινητές τραπεζικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας τους πελάτες να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους και να πραγματοποιούν συναλλαγές.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Νορβηγία

Ένα άτομο που ενδιαφέρεται να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στη Νορβηγία πρέπει πρώτα να επιλέξει μια τράπεζα στη Νορβηγία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του και στη συνέχεια να επιλέξει τον τύπο του λογαριασμού που θέλει να ανοίξει.

Στη συνέχεια, ο αιτών πρέπει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα που περιλαμβάνουν τον νορβηγικό αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό D, το διαβατήριο, τη σύμβαση εργασίας, τη σύμβαση μίσθωσης/ενοικίασης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια συστατική επιστολή από την τράπεζα του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του.

Μόλις ο αιτών έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για λογαριασμό είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως σε ένα υποκατάστημα και στη συνέχεια να περιμένει την έγκριση. Μόλις εγκριθεί ο λογαριασμός, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί με κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό.

Σημειώστε ότι οι ειδικές απαιτήσεις και διαδικασίες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Νορβηγία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την τράπεζα που επιλέγεται και τις περιστάσεις των αιτούντων.

Επιπλέον, οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό πριν από την άφιξή τους στη Νορβηγία, αλλά μπορεί να είναι μόνο λογαριασμός ταμιευτηρίου. Ο αλλοδαπός επενδυτής μπορεί επίσης να ανοίξει λογαριασμό ταμιευτηρίου μόνο στη Νορβηγία (υπάρχουν όροι που συνδέονται με αυτό).

Συνολικά, το τραπεζικό σύστημα στη Νορβηγία είναι σύγχρονο, ασφαλές και καλά ρυθμισμένο, με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαθέσιμων για την κάλυψη των αναγκών ιδιωτών και επιχειρήσεων. Οι νορβηγικές τράπεζες προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας, γεγονός που τις καθιστά ελκυστική επιλογή για τους πελάτες που επιθυμούν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Ένας ξένος υπήκοος που σκοπεύει να μετακομίσει στη Νορβηγία, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για ευχάριστο τρόπο ζωής, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, θα χρειαστεί άδεια διαμονής στη Νορβηγία.

Αυτή η άδεια διαμονής επιτρέπει στον αλλοδαπό υπήκοο να διαμένει και να εργάζεται στη Νορβηγία, καθώς και να ταξιδεύει εντός και εκτός της χώρας. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στην ιθαγένεια.

Ποιοι χρειάζονται άδεια διαμονής στη Νορβηγία

Οι πολίτες χωρών της ΕΕ/ΕΟΧ δεν χρειάζονται άδεια διαμονής για να μείνουν ή να εργαστούν στη Νορβηγία, αλλά εάν η διαμονή τους υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ο αιτών πρέπει να εγγραφεί στην αστυνομία.

Από την άλλη πλευρά, εάν ο αιτών είναι πολίτης χώρας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ και θέλει να παραμείνει για περισσότερες από 90 ημέρες, θα χρειαστεί άδεια διαμονής.

Τύποι αδειών διαμονής στη Νορβηγία

Υπάρχουν μερικές επιλογές για την απόκτηση άδειας διαμονής στη Νορβηγία, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Βίζα για άτομα που αναζητούν εργασία: πρόκειται για άτομα που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξάμηνη βίζα αναζήτησης εργασίας για να αναζητήσει εργασία στη Νορβηγία. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, του/της επιτρέπεται να εργάζεται και να ζει στη Νορβηγία ενώ αναζητά εργασία. Εάν ο αιτών βρει δουλειά, μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση για άδεια εργασίας.
 • Βίζα ειδικευμένου εργάτη: πρόκειται για άτομα που έχουν προσφορά εργασίας από νορβηγικό εργοδότη. Αυτό προϋποθέτει ότι ο εργοδότης έχει συμπληρώσει την απαραίτητη γραφειοκρατία και έχει λάβει έγκριση από τη Νορβηγική Διοίκηση Εργασίας και Πρόνοιας.
 • Φοιτητική βίζα: αυτός ο τύπος βίζας απευθύνεται σε ξένους υπηκόους που σκοπεύουν να σπουδάσουν στη Νορβηγία. Αυτό επιτρέπει στον αιτούντα να παραμείνει στη Νορβηγία κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μπορεί επίσης να του επιτρέψει να εργαστεί με μερική απασχόληση.
 • Οικογενειακή μετανάστευση: πρόκειται για άτομα που έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους που είναι Νορβηγός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος.
 • Πρόσφυγας ή αιτών άσυλο: ένας ξένος υπήκοος που διαφεύγει από διώξεις ή κινδύνους στη χώρα του μπορεί να υποβάλει αίτηση ασύλου στη Νορβηγία.

Μόνιμη διαμονή και ιθαγένεια στη Νορβηγία

Η άδεια μόνιμου κάτοικου Νορβηγίας είναι η άδεια που λαμβάνει ένας ξένος υπήκοος αφού ζει στη χώρα συνεχώς τα τελευταία τρία χρόνια. Μόλις αποκτήσει αυτή την άδεια, ο αλλοδαπός μπορεί να ζει και να εργάζεται στη Νορβηγία επ’ αόριστον και απλώς να ανανεώνει την κάρτα διαμονής κάθε δύο χρόνια.

Και αφού ζήσει στη χώρα για τουλάχιστον επτά χρόνια από τα τελευταία δέκα χρόνια, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπηκοότητα.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για διαμονή στη Νορβηγία μπορεί να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ερευνήσετε προσεκτικά τις επιλογές και να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα πριν από την υποβολή της αίτησης. Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Φορολογική αρχή

Οι φορολογικές αρχές στη Νορβηγία είναι γνωστές ως Νορβηγική Φορολογική Διοίκηση (Skatteetaten), η οποία είναι υπεύθυνη για την είσπραξη και τη διαχείριση των φόρων στη Νορβηγία, εκτός από την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης στους φορολογούμενους.

Η Νορβηγική Φορολογική Διοίκηση χωρίζεται σε διάφορα τμήματα, μεταξύ των οποίων:

 • Το Τμήμα Εκτίμησης το οποίο είναι υπεύθυνο για τη βεβαίωση και τον υπολογισμό των φόρων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
 • Το Τμήμα Είσπραξης που είναι υπεύθυνο για την είσπραξη των φόρων και την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Το Τμήμα Διεθνούς Φορολογίας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό διεθνών φορολογικών θεμάτων, όπως οι φορολογικές συμβάσεις.
 • Το Κέντρο Εξυπηρέτησης που παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους φορολογούμενους.

Φορολογική Κατοικία

Στη Νορβηγία, το καθεστώς φορολογικής κατοικίας καθορίζεται από τη φυσική παρουσία και τους δεσμούς του φορολογούμενου με τη χώρα. Εάν ο φορολογούμενος περνά περισσότερες από 183 ημέρες στη Νορβηγία σε ένα ημερολογιακό έτος ή έχει μόνιμη κατοικία στη Νορβηγία, θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Νορβηγίας.

Ως φορολογικός κάτοικος Νορβηγίας, ο φορολογούμενος θα υπόκειται σε νορβηγικό φόρο εισοδήματος επί του παγκόσμιου εισοδήματός του. Και ως φορολογικός κάτοικος Νορβηγίας, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση στη Νορβηγική Φορολογική Διοίκηση. Η φορολογική δήλωση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα του φορολογούμενου, τις εκπτώσεις και τις πιστώσεις.

Τύποι φόρων στη Νορβηγία

 • Φόρος εισοδήματος: ο φόρος εισοδήματος είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τη νορβηγική κυβέρνηση. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στη Νορβηγία ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος των φορολογουμένων, με τους υψηλότερα αμειβόμενους να πληρώνουν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε φόρους. Οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από 22% έως 38,2%, ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος του φορολογούμενου.
 • Εταιρικός φόρος: Εταιρικός φόρος εισοδήματος: Η εταιρεία που είναι κάτοικος Νορβηγίας υπόκειται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος επί του παγκόσμιου εισοδήματός της. Οι εταιρείες μη κάτοικοι υπόκεινται επίσης σε φόρο εισοδήματος στη Νορβηγία όταν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που είτε διεξάγεται στη Νορβηγία είτε διοικείται από τη Νορβηγία. Ο συντελεστής φορολογίας εταιρειών στη Νορβηγία είναι 22%. Ωστόσο, οι εταιρείες ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε πρόσθετους δημοτικούς φόρους που ποικίλλουν ανάλογα με τον δήμο στον οποίο δραστηριοποιούνται.
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στη Νορβηγία είναι 25%. Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως τα τρόφιμα και οι δημόσιες μεταφορές, έχουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 15%.
 • Φόρος περιουσίας: NOK για άτομα και 3 εκατομμύρια NOK για ζευγάρια. Ο φόρος αυτός βασίζεται στη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των αποταμιεύσεων, των επενδύσεων και άλλων τιμαλφών.
 • Φόρος ακίνητης περιουσίας: υπάρχει επίσης φόρος ακίνητης περιουσίας στη Νορβηγία, ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστή 0,7% επί της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου.
 • Φόρος κληρονομιάς και δωρεάς: οι φόροι κληρονομιάς και δωρεάς στη Νορβηγία βασίζονται στην αξία της δωρεάς ή της κληρονομιάς και στη σχέση μεταξύ του δότη και του λήπτη. Οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από 0% έως 15,4%.

Η Νορβηγία έχει ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα πληρώνουν υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε φόρους.

Φορολογικές συμφωνίες στη Νορβηγία

Η Νορβηγία έχει συνάψει φορολογικές συμφωνίες, γνωστές και ως συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης, με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτάται και στις δύο χώρες. Οι εν λόγω συνθήκες αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις δεν φορολογούνται δύο φορές για το ίδιο εισόδημα.

Οι φορολογικές συμφωνίες προβλέπουν γενικά κανόνες για το πώς κάθε χώρα θα φορολογεί διάφορα είδη εισοδήματος, όπως μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Συνήθως περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για την επίλυση διαφορών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Οι φορολογικές συμβάσεις της Νορβηγίας ακολουθούν γενικά το πρότυπο φορολογικής σύμβασης που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αυτό το υπόδειγμα φορολογικής συνθήκης χρησιμεύει ως πρότυπο για τη διαπραγμάτευση φορολογικών συνθηκών μεταξύ χωρών.

Ορισμένες από τις βασικές χώρες με τις οποίες η Νορβηγία έχει συνάψει φορολογικές συμφωνίες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Κίνα και η Ιαπωνία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Νορβηγία εκτιμά την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΕ), γι’ αυτό και προστατεύεται από τους εθνικούς νόμους της χώρας και τις διεθνείς συμφωνίες.

Η Νορβηγία είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορες διεθνείς συμφωνίες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων του WIPO (Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας) και της TRIPS (Συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Στη Νορβηγία, υπάρχουν διάφοροι τύποι προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι διαθέσιμοι σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Μερικοί από τους κύριους τύπους πνευματικής ιδιοκτησίας στη Νορβηγία είναι:

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 • Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Στη Νορβηγία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται από το Νορβηγικό Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (NIPO).
 • Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως η καινοτομία, η εφευρετικότητα και η βιομηχανική εφαρμογή.
 • Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαρκεί συνήθως 20 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης.

Εμπορικά σήματα

 • Το εμπορικό σήμα είναι ένα διακριτικό σημείο που ταυτοποιεί και διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός μέρους από εκείνα άλλων.
 • Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελείται από λέξεις, λογότυπα ή άλλα σύμβολα.
 • Στη Νορβηγία, τα εμπορικά σήματα καταχωρίζονται στο Νορβηγικό Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (NIPO).
 • Η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος διαρκεί συνήθως 10 έτη και μπορεί να ανανεωθεί επ’ αόριστον.

Πνευματικά δικαιώματα

 • Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στη Νορβηγία εποπτεύεται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (åndsverkloven).
 • Τα πνευματικά δικαιώματα στη Νορβηγία προστατεύουν τα πρωτότυπα έργα των συγγραφέων και δημιουργών, συμπεριλαμβανομένων των λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών έργων.
 • Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι αυτόματη και δεν απαιτεί εγγραφή.
 • Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα στον συγγραφέα ή δημιουργό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αναπαραγωγής, διανομής και προβολής του έργου του.

Σχέδια

 • Ο σχεδιασμός αναφέρεται στην εμφάνιση ενός προϊόντος ή μέρους ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος, του χρώματος και της υφής του.
 • Ένα σχέδιο πρέπει να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα.
 • Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος παρέχει στον κάτοχό του αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης ενός συγκεκριμένου σχεδίου ή υποδείγματος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 • Στη Νορβηγία, τα σχέδια και υποδείγματα μπορούν να καταχωριστούν στο Νορβηγικό Γραφείο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (NIPO).
 • Η καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγματος διαρκεί συνήθως 5 έτη και μπορεί να ανανεωθεί για συνολικά 25 έτη.

Εμπορικά μυστικά

 • Τα εμπορικά μυστικά αναφέρονται σε εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες και τεχνογνωσία που προσδίδουν σε μια εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Στη Νορβηγία, τα εμπορικά μυστικά προστατεύονται βάσει του νορβηγικού νόμου περί εμπορικών μυστικών, ο οποίος προβλέπει ένδικα μέσα για τις εταιρείες που έχουν υποστεί υπεξαίρεση των εμπορικών τους μυστικών.
 • Οι εταιρείες μπορούν να κινηθούν νομικά εναντίον όσων χρησιμοποιούν ή αποκαλύπτουν τα εμπορικά τους μυστικά χωρίς άδεια.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις ειδικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς για κάθε τύπο προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας για να διασφαλίσετε ότι η διανοητική σας ιδιοκτησία προστατεύεται σωστά. Είναι επίσης σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση, την επιβολή και την αδειοδότηση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας σας. Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.

ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ

Το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο απασχόλησης στη Νορβηγία ρυθμίζονται από διάφορους νόμους, όπως ο νόμος για το εργασιακό περιβάλλον και ο νόμος για τις διακοπές. Οι νόμοι αυτοί παρέχουν ένα πλαίσιο για τη σχέση εργασίας και καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς και τις παροχές.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του εργατικού δικαίου και του δικαίου απασχόλησης στη Νορβηγία περιλαμβάνουν:

Συμβάσεις εργασίας στη Νορβηγία

Οι συμβάσεις εργασίας στη Νορβηγία ρυθμίζονται από τον νόμο για το εργασιακό περιβάλλον και πρέπει να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στον εν λόγω νόμο.

Οι συμβάσεις εργασίας στη Νορβηγία πρέπει να είναι έγγραφες και να υπογράφονται τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον εργαζόμενο. Η σύμβαση εργασίας πρέπει επίσης να καθορίζει το ωράριο εργασίας, το δικαίωμα του εργαζομένου σε ημέρες άδειας και την απαιτούμενη προθεσμία προειδοποίησης για την καταγγελία τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον εργαζόμενο.

Στη Νορβηγία, υπάρχουν δύο κύριοι τύποι συμβάσεων εργασίας: συμβάσεις αορίστου χρόνου και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ακολουθεί μια επισκόπηση του καθενός:

 • Συμβάσεις αορίστου χρόνου: είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος σύμβασης εργασίας στη Νορβηγία. Οι συμβάσεις αυτές δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης και συνήθως συνεχίζονται μέχρι να καταγγείλει τη σύμβαση είτε ο εργοδότης είτε ο εργαζόμενος. Οι μόνιμοι υπάλληλοι δικαιούνται όλο το φάσμα των εργασιακών δικαιωμάτων και παροχών.
 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: οι συμβάσεις αυτές έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης, η οποία μπορεί να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο έργο ή σε μια προσωρινή ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να ανανεώνονται εφόσον συμφωνούν τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δικαιούνται τα ίδια δικαιώματα και παροχές με τους μόνιμους εργαζόμενους, με μερικές εξαιρέσεις.

Αποζημίωση, δικαιώματα και παροχές απασχόλησης στη Νορβηγία

 • Ωράριο εργασίας: το κανονικό ωράριο εργασίας στη Νορβηγία είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι υπερωρίες περιορίζονται γενικά στις 10 ώρες την εβδομάδα. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν διαλείμματα και περιόδους ανάπαυσης και οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να εργαστούν υπερωριακά σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Μισθοί: οι εργοδότες στη Νορβηγία πρέπει να καταβάλλουν στους εργαζομένους τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό που ορίζει η κυβέρνηση.
 • Αμειβόμενες αργίες: 25 ημέρες άδειας με αποδοχές ετησίως, εκτός από 10 αργίες.
 • Αποζημίωση λόγω ασθενείας: οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας ή τραυματισμού δικαιούνται από τον εργοδότη τους αποζημίωση λόγω ασθενείας για έως και 16 ημέρες ετησίως. Μετά την περίοδο αυτή, οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν επίδομα ασθενείας από το σύστημα εθνικής ασφάλισης.
 • Γονική άδεια: οι νέοι γονείς στη Νορβηγία δικαιούνται συνολικά 49 εβδομάδες γονικής άδειας μετ’ αποδοχών, την οποία μπορούν να μοιραστούν η μητέρα και ο πατέρας.
 • Παροχές μητρότητας και πατρότητας: οι έγκυες γυναίκες δικαιούνται το 100% του μισθού τους για έως και 16 εβδομάδες πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Οι πατέρες δικαιούνται άδεια πατρότητας έως και δύο εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές.
 • Σύνταξη: Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Νορβηγία καλύπτονται από ένα υποχρεωτικό επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινού από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
 • Ασφάλιση υγείας: όλοι οι Νορβηγοί πολίτες και κάτοικοι δικαιούνται δωρεάν δημόσια υγειονομική περίθαλψη, η οποία χρηματοδοτείται από φόρους. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να προσφέρουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας ως εργασιακή παροχή.
 • Παροχές ανεργίας: εάν ένας εργαζόμενος χάσει τη δουλειά του χωρίς δική του υπαιτιότητα, δικαιούται παροχές ανεργίας από το σύστημα εθνικής ασφάλισης.

Τερματισμός απασχόλησης

Στη Νορβηγία, οι εργοδότες μπορούν να καταγγείλουν μια σύμβαση εργασίας μόνο για βάσιμο λόγο, όπως κακή απόδοση ή απόλυση. Οι εργαζόμενοι που απολύονται χωρίς βάσιμο λόγο μπορεί να δικαιούνται αποζημίωση. Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παραιτηθούν από την εργασία τους με προειδοποίηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς προειδοποίηση.

Συνολικά, η εργατική και εργασιακή νομοθεσία στη Νορβηγία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διασφαλίζει δίκαιες συνθήκες εργασίας. Οι εργοδότες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους εν λόγω νόμους και κανονισμούς για να αποφύγουν τις νομικές συνέπειες και να διατηρήσουν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον.

Σκέφτεστε λοιπόν να εισέλθετε στη νορβηγική αγορά;

Η Damalion είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλών που βοηθάει ξένα νομικά πρόσωπα στη σύσταση επιχειρήσεων οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας. Εκτός από το να βοηθάμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν μια εταιρεία, παρέχουμε επίσης διάφορες ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις, όπως συμμόρφωση, διαχείριση οντοτήτων, λογιστική, φορολογία, υποστήριξη μισθοδοσίας και πολλά άλλα σε όλο τον κόσμο.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη νορβηγική εταιρεία σας επιτυχημένη, επικοινωνήστε με τους ειδικούς της Damalion σήμερα.

13 + 9 =

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Damalion Norway Desk;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.