Kiired faktid : Luksemburgi sõidukid, SOPARFI - Damalion - Independent consulting firm.
Select Page

Soparfi aktsiate emiteerimine otsustatakse aktsionäride vahel. Nimelisi aktsiaid võib emiteerida kohe pärast Luxembourg Soparfi edukat moodustamist. Soparfi aktsiakapital jaguneb võrdse nimiväärtusega aktsiateks, mida saab liigitada erinevatesse aktsiaklassidesse ja väljendada eurodes või mõnes muus valuutas. Eurodes konverteeritav summa peaks võrduma kehtestatud minimaalse aktsiakapitaliga 31 000 eurot SA ja SCA puhul ning 12 500 eurot Sarli puhul.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.