Snelle feiten : Luxemburg voertuigen, de SOPARFI - Damalion - Independent consulting firm.

Over de uitgifte van Soparfi-aandelen wordt besloten door de aandeelhouders. Aandelen op naam kunnen onmiddellijk worden uitgegeven na de succesvolle oprichting van een Luxemburgse Soparfi. Het aandelenkapitaal van een Soparfi is verdeeld in aandelen met gelijke nominale waarde, die in verschillende aandelenklassen kunnen worden ingedeeld en in euro of een andere valuta kunnen worden uitgedrukt. Het omgezette bedrag in euro moet gelijk zijn aan het vastgestelde minimum aandelenkapitaal van EUR 31.000 voor een S.A. en S.C.A., en EUR 12.500 voor een S.a.r.l.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.