Hurtige fakta: Luxembourg-køretøjer, SOPARFI - Damalion - Independent consulting firm.
Vælg en side

Udstedelsen af Soparfi-aktier besluttes blandt aktionærerne. Registrerede aktier kan udstedes umiddelbart efter vellykket dannelse af en Luxembourg Soparfi. Aktiekapitalen i en Soparfi er opdelt i aktier, der alle har samme nominelle værdi, som kan kategoriseres i forskellige aktieklasser og udtrykt i euro eller enhver anden valuta. Det konverterede beløb i euro skal svare til den fastsatte minimumsaktiekapital på EUR 31.000 for SA og SCA og EUR 12.500 for en Sarl

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.