Selecteer een pagina

De zakenluchtvaart is een zeer complexe en gereguleerde sector. Afgezien van de noodzakelijke financiering moet rekening worden gehouden met factoren op het gebied van jurisdictie, bedrijfsvoering, regelgeving, belastingen en kapitaalbehandeling. Tegelijkertijd zijn ook activiteiten zoals operationele kosten en technologische verbeteringen cruciale elementen die moeten worden geactualiseerd om het succesvolle beheer te waarborgen van een geavanceerd kostbaar goed zoals een vliegtuig.

Als experts in de zakenluchtvaartindustrie is Damalion sterk gepositioneerd om onze cliënten te helpen goed geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot luchtvaartdiensten, waaronder overnames, oprichtingen, financieringen en verkopen.

Onze specialisatie vertaalt zich in meer dan uw vertrouwde adviesbureau zijn. Wij bieden diepere en rijkere inzichten die resulteren in superieure cliëntondersteuning, meer dan het sluiten van transacties. Damalion is uw ervaren partner die graag luistert en inspeelt op uw behoeften.

Damalion vergemakkelijkt het opzetten, beheren en aanhouden van structuren, waaronder special purpose vehicles en fondsen in Luxemburg. Zodra we een deal hebben gesloten, zorgen onze Damalion-experts voor de naleving van bedrijfsnormen, bestuurlijke verplichtingen, boekhouding, rapportageverplichtingen en lease-administratie, om er maar een paar te noemen. Wij zijn uw strategische partner als het gaat om op maat gemaakte, end-to-end privé jet oplossingen om aan uw behoeften te voldoen.

Luchtvaart, Special Purpose Vehicle, en fondsoprichtingsdiensten

Ons team voor gestructureerde financiering en securitisatie kan efficiënt en snel een “special purpose vehicle” of fonds opzetten om namens onze cliënten activa, operationele of financiële luchtvaartleases te houden.

Luchtvaartleasing en -financiering

Onze Damalion-experts bieden onafhankelijke luchtvaartleasingdiensten aan buitenlandse investeerders, verhuurders en eigenaars van vliegtuigen of personen met een gevestigd belang in casco’s en motoren. Wij zorgen ervoor dat alle belangen namens u nauwkeurig worden vastgelegd.

Financiële verslaglegging en rapportage voor leasing en financiering in de luchtvaart

Wij bieden uitgebreide ondersteuning bij activiteiten, waaronder boekhouding, opstelling van jaarlijkse managementrekeningen, voltooiing van financiële jaarverslagen, en beheer van het auditproces.

Oplossingen op het gebied van regelgeving en belastingnaleving

Als adviesbureau met een jarenlange expertise en een uitgebreid netwerk in de sector van de financiering van privé- of zakenvliegtuigen, beschikken wij over nationale en internationale fiscale professionals met jarenlange ervaring in bedrijfsvoering en grensoverschrijdende transacties in Luxemburg en andere EU-lidstaten. Wij hebben de kennis en vaardigheid om te zorgen voor het invullen en indienen van BTW-aangiften voor luchtvaartleasetransacties.

Corporate Directorships en Secretariële diensten voor Aviation Leasing en Financieringsactiviteiten

Ons betrouwbaar team zal het zoeken van administratief personeel en bedrijfssecretarissen vergemakkelijken, die alle juridische documenten zullen behandelen, alsook notulen, aandeelhoudersvergaderingen en comitévergaderingen, om er maar enkele te noemen. Wij bieden ook bijstand bij het zoeken naar een statutaire zetel in Luxemburg, alsook diensten voor veilige bewaring voor een efficiënte oprichting van special purpose vehicles en fondsen in Luxemburg.

Trustee-oplossingen

Trustee-diensten hebben de afgelopen jaren snel aan populariteit gewonnen omdat steeds meer beleggers op zoek zijn naar een onafhankelijke en onbevooroordeelde trustee ter ondersteuning van alle kapitaalmarktactiviteiten. Wij richten ons tot cliënten die behoefte hebben aan klantentransacties waarvoor een trustee nodig is die snel kan handelen en die een commerciële aanpak ontwikkelt bij de uitvoering van transactiedocumentatie.

Luchtvaart Management Diensten

Wij behandelen en verstrekken cliënten tijdig updates over de prestaties van externe dienstverleners. Onze Damalion-deskundigen werken ook actief samen met verschillende ratingbureaus om het effect van managementbeslissingen op de ratings van effecten te beoordelen en te evalueren. Daarnaast stellen wij beleggersrapporten op en beheren wij solide relaties met externe dienstverleners, die zorgen voor administratie, boekhouding, naleving en rapportage aan de regelgevende instanties.

Beheer van luchtvaartkassen en leasing en leningen

Als onafhankelijk adviesbureau biedt Damalion boekhoudkundige en cash management oplossingen voor onze luchtvaartklanten. In een special purpose vehicle-setting begrijpen wij heel goed dat boekhouding en kasbeheer cruciale activiteiten zijn. Wij bieden advies en contacten met verschillende deskundigen die uitzonderlijke diensten kunnen leveren op een tijdige en professionele manier.

 • Boekhouding
 • Maandelijkse verwerking van transacties
 • Beheer van liquide middelen
 • Crediteuren
 • Vorderingen
 • Loonlijst
 • Boekhouding
 • Jaarrekening
 • Beheersrekeningen
 • Verkoopfacturering
 • Betaling van facturen van verkopers
 • Rapportage aan het management

Andere belangrijke luchtvaartoplossingen die wij bieden zijn de volgende:

 • Vertegenwoordiging van internationale en nationale vliegtuigeigenaren, -verhuurders en -financiers bij alle aspecten van grensoverschrijdende vliegtuigleasing en -financiering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewaarborgde leningen, portefeuilleverwerving, bedrijfsovernames, portefeuillesecuritisatie en herstructureringen.
 • Advies verstrekken over de oprichting en werking van joint ventures in de luchtvaart.
 • Opstellen van en onderhandelen over luchtvaartleasing, aankoop, financiering, verkoop en documentatie met betrekking tot vliegtuigen die eigendom zijn van special purpose vehicles, alsmede motoren en onderdelen daarvan.
 • Fungeren als adviseur voor een breed scala van financiële instellingen, lessors en lessees met betrekking tot binnenlandse en grensoverschrijdende belastinggerelateerde activiteiten.
 • Verstrekken van aanbevelingen aan nationale en internationale eigenaars en verhuurders van luchtvaartuigen over de registratie en incorporatie van een luchtvaartuig in het Luxemburgse register.
 • Optreden als vertegenwoordiger namens vliegtuigverhuurders in verband met de reorganisatie van kritieke onderdelen en de herstructurering van de portefeuille.

Damalion maakt gebruik van haar robuuste middelen door nauw samen te werken met professionals die zeer deskundig en ervaren zijn op het gebied van herstructurering, antitrust, belastingen, intellectuele eigendom, overheidstransacties, arbeid en werkgelegenheid om veelzijdige strategieën te creëren die aan alle luchtvaartbehoeften van onze cliënten voldoen. Indien u meer wenst te weten te komen over onze vliegtuigregistratie en financieringsoplossingen, kunt u contact met ons opnemen zodat onze Damalion-experts u kunnen helpen met uw luchtvaartbehoeften.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.