Vælg en side

Flere europæiske økonomier udvikler sig individuelt og samlet, hvilket skaber nye muligheder. Virksomheder, der driver forretning i Europa, skal være på forkant med det politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige landskab, der hele tiden ændrer sig.

Uanset om du lige har solgt til eller er ved at opbygge aktiviteter på stedet, er her de vigtigste punkter, du skal huske på, når du planlægger eller driver forretning i Europa.

Handelsaftaler, når du driver forretning i Europa

Husk på, at nogle handelsaftaler er reguleret på EU-plan, og at nogle medlemsstaters lovgivning indeholder defensive regler for sådanne distributører. Da EU’s antitrustlovgivning er unik, bør du også overveje, om din europæiske aftale er i overensstemmelse med reglerne, da kriterierne for vurdering af overtrædelse af konkurrencelovgivningen kan variere fra andre landes tilgang til antitrustspørgsmål.

Negative renter i et miljø med negative renter

Negative renter er almindelige i hele euroområdet og ser ikke ud til at være på vej til at ændre sig midlertidigt. Derfor overvælter de fleste banker nu gebyrer på kunder, der har saldi i disse valutaer. Kunderne bliver bedt om at flytte ikke-operationelle midler ud af banken eller får en bestemt tærskel, som de skal overholde. Som reaktion herpå finder kunderne anvendelse for deres overskydende kontanter.

Det er blevet mere og mere afgørende at forstå, hvor du har overskydende kontanter, og integrere disse saldi i dine informationsrapporteringsdashboards. Du bør også undersøge dine afdækningsstrategier, da der har været store udsving i de europæiske valutaer i det seneste år.

Tvister – valg af lov og værneting

Lovvalg er et vigtigt aspekt af den aftale, du forhandler om. I engelsk ret er der f.eks. en tendens til at fortolke de nøjagtige ord mere bogstaveligt, mens visse andre jurisdiktioner lægger mere vægt på den kontraktmæssige sunde fornuft. Andre begreber, der varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion, omfatter, i hvilket omfang parterne er underlagt pligter til god tro, og om visse kontraktlige retsmidler anses for at være “sanktioner” og dermed ikke kan håndhæves.

Afhængigt af jurisdiktionen vil andre klausuler blive pålagt kontrakten ved lov, f.eks. i forbindelse med forbrugerbeskyttelse eller personskade.

Du kan således ønske at anvende en bestemt jurisdiktions lov afhængigt af forskellige faktorer, f.eks. de andre parters beliggenhed, leveringen af tjenesteydelser eller leveringen af varer eller love, der er mere relevante for din virksomhed.

I forbindelse med grænseoverskridende kontrakter bør du måske også overveje, om international voldgift kan være et bedre forum for konfliktløsning end retssager.

Bankstruktur

De europæiske banker er mere afhængige af kortfristet låntagning for at finansiere deres kapitalbehov end andre banker.

Indlån og låntagning er de to primære finansieringskilder for banker, og hvor der er konkurrence om indlån, er bankerne nødt til at være afhængige af låntagning. Mange europæiske banker har således en høj udlåns/indlånskvote.

Flere af de lovgivningsmæssige foranstaltninger kan resultere i en kvælende vækst i nogle europæiske lande og reducere nogle bankers udlån. Det er et spørgsmål, der skal overvåges, når det drejer sig om at bestemme, hvor man skal operere og fokusere sine ressourcer i Europa.

Ændringer i lovgivningen

Det er vigtigt at forstå de lovgivningsmæssige rammer, der gælder for din virksomhed.

Der er mange lovgivningsmæssige ændringer, som du skal være opmærksom på, når du driver forretning i Europa, herunder følgende.

  • Ringfencing i Det Forenede Kongerige.

Dette indikerer den strukturelle afvigelse mellem bankernes detailindlån og kommercielle indlånsside og de uforudsigelige aktiviteter, der kan udføres af denne institution.

For at tilpasse sig ringfencing-reglerne kan det være nødvendigt for nogle banker og andre indlånsinstitutioner at omorganisere deres struktur og muligvis nogle af deres bankfunktioner.

  • Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Alle banker og virksomheder, der opererer i EU, skal overholde de nye regler om datasikkerhed.

Artikel 3 i GDPR fastslår, at hvis du indsamler private data eller adfærdsoplysninger fra en person i et EU-land, er din virksomhed underlagt kravene i GDPR.

Den finansielle transaktion behøver ikke at finde sted, før lovens omfattende anvendelsesområde træder i kraft. Hvis organisationen kun indsamler personlige data som led i markedsføringsanalyser, skal dataene beskyttes i henhold til GDPR-kravene.

Det er vigtigt at håndhæve de nye GDPR-regler for at sikre, at du og dine bankpartnere overholder reglerne.

Beskæftigelse

Generelt er ansættelsesretten i EU mindre arbejdsgivervenlig end i visse lande, idet opsigelsesklausuler om uopsigelighed normalt ikke er tilladt, og kollektive overenskomster er almindelige i visse lande.

Find ud af, hvilke regler der er fastsat i EU-lovgivningen om ansættelsesvilkår for personalet, ændringer i arbejdskontrakter og om underretning og høring af personalet.

Indvandring

Erhvervsindvandring er et vigtigt emne i EU, da mange virksomheder tager imod medarbejdere fra andre EU-lande eller tredjelande. Du bør overveje, hvilke valgmuligheder du har for de arbejdstagere, du ønsker at sende til EU, og afklare, hvilken strategi og hvilken form for støtte du ønsker at give dine medarbejdere og deres familier.

IP-registreringer

Sørg for at registrere din IP i oversøiske jurisdiktioner og gennemgå din IP-portefølje for at sikre, at den er opdateret med registreringer og udløbsdatoer.

Varemærker, design og patenter er beskyttet gennem registrering på lokalt niveau og EU-niveau, men husk, at varigheden af hver enkelt rettighed er unik, og at brugen eller licensering af dem kan være forbudt i henhold til lovgivningen i en bestemt medlemsstat. Desuden skal du gennemgå dine nuværende licensaftaler.

Finansielle tjenesteydelser og pas

Som en finansiel virksomhed, der driver forretning i EU, gør passporting-systemet det lettere at anvende en lovpligtig licens fra ét EU-land i hele EU. Når du har fået din licens til finansielle tjenesteydelser hos en af de nationale tilsynsmyndigheder, er det ikke længere nødvendigt med en ny licens for at tilbyde de samme tjenesteydelser i andre EU-lande, hvilket fjerner byrden og omkostningerne ved ekstra myndighedsgodkendelser i andre EU-lande.

På trods af de positive udsigter for EU’s region er omhyggelig strategisk planlægning stadig en uundgåelig proces, som skal gennemføres ligesom for enhver anden markedsadgang.

Kontakt din Damalion-ekspert nu for at registrere din virksomhed i Europa og begynde at drive forretning i Europa. At drive forretning i Luxembourg bør være en god start.