Zaznacz stronę

Kilka gospodarek europejskich rozwija się indywidualnie i całościowo, tworząc nowe możliwości. Firmy prowadzące działalność w Europie muszą być na bieżąco z ciągle zmieniającym się krajobrazem politycznym, gospodarczym i regulacyjnym.

Bez względu na to, czy dopiero sprzedajesz swoje produkty, czy też rozwijasz działalność na miejscu, oto najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać, planując lub prowadząc działalność w Europie.

Umowy handlowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Europie

Należy pamiętać, że niektóre umowy handlowe są regulowane na poziomie Unii Europejskiej i że ustawodawstwo niektórych państw członkowskich zawiera przepisy obronne dla takich dystrybutorów. Ponieważ przepisy antymonopolowe UE są wyjątkowe, należy również rozważyć, czy umowa europejska jest zgodna z przepisami, ponieważ kryteria oceny naruszenia prawa konkurencji mogą różnić się od podejścia innych krajów do kwestii antymonopolowych.

Środowisko ujemnych stóp procentowych

Ujemne stopy procentowe są powszechne w całej strefie euro i nie wydaje się, aby miały się czasowo przemieszczać. Dlatego większość banków przenosi obecnie opłaty na klientów, którzy posiadają salda w tych walutach. Klienci są pytani o wyprowadzenie z banku środków nieoperacyjnych lub podaje się im pewien próg, którego muszą się trzymać. W odpowiedzi klienci znajdują zastosowania dla swoich nadwyżek pieniężnych.

Coraz ważniejsze staje się zrozumienie, gdzie masz nadmiar gotówki i włączenie tych sald do pulpitów informacyjnych. Należy również przeanalizować swoje strategie hedgingowe, ponieważ w ostatnim roku doszło do znacznych wahań europejskich walut.

Spory – wybór prawa i forum

Wybór prawa jest istotnym aspektem negocjowanej przez Państwa umowy. Na przykład prawo angielskie ma tendencję do bardziej dosłownego interpretowania dokładnie użytych słów, podczas gdy w innych jurysdykcjach większą wagę przywiązuje się do umownego zdrowego rozsądku. Inne pojęcia, które różnią się w poszczególnych jurysdykcjach, obejmują zakres, w jakim strony będą podlegać obowiązkowi działania w dobrej wierze, oraz to, czy niektóre umowne środki zaradcze będą uznawane za “kary” i tym samym niewykonalne.

W zależności od jurysdykcji, inne klauzule będą nałożone na umowę przez ustawę, na przykład w odniesieniu do ochrony konsumentów lub szkód osobowych.

Możesz zatem chcieć zastosować prawo konkretnej jurysdykcji w zależności od różnych czynników, takich jak lokalizacja innych stron, świadczenie usług lub dostawa towarów, lub prawa, które są bardziej właściwe dla Twojej działalności.

W przypadku umów transgranicznych można również rozważyć, czy arbitraż międzynarodowy może być pożądany jako forum rozwiązywania konfliktów.

Struktura bankowości

Banki europejskie są bardziej niż inne banki uzależnione od pożyczek krótkoterminowych w celu sfinansowania swoich potrzeb kapitałowych.

Depozyty i pożyczki są dwoma podstawowymi źródłami funduszy dla banków, gdy istnieje konkurencja o depozyty, wtedy banki muszą polegać na pożyczkach. Dlatego wiele europejskich banków ma wysokie wskaźniki kredytów do depozytów.

Niektóre z działań regulacyjnych mogą spowodować zahamowanie wzrostu w niektórych krajach europejskich i ograniczenie akcji kredytowej przez niektóre banki. Jest to kwestia, którą należy monitorować pod kątem określenia miejsca prowadzenia działalności i koncentracji zasobów w Europie.

Zmiany regulacyjne

Zrozumienie środowiska regulacyjnego mającego zastosowanie do Twojej firmy jest kwestią krytyczną.

Prowadząc działalność gospodarczą w Europie należy pamiętać o licznych zmianach w przepisach, w tym o następujących.

  • Ringfencing w Wielkiej Brytanii.

Wynika z tego strukturalne rozejście się strony detalicznej i komercyjnej banków przyjmującej depozyty od nieprzewidywalnych działań, które mogą być podejmowane przez tę instytucję.

W celu dostosowania się do zasad rozdziału środków niektóre banki i inne instytucje depozytowe mogą być zmuszone do reorganizacji swojej struktury i ewentualnie niektórych funkcji bankowych.

  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR).

Wszystkie banki i przedsiębiorstwa działające w UE będą musiały przestrzegać nowych zasad dotyczących bezpieczeństwa danych.

Artykuł 3 GDPR stanowi, że jeśli zbierasz dane prywatne lub informacje o zachowaniu kogoś w kraju UE, Twoja firma podlega wymogom GDPR.

Transakcja finansowa nie musi mieć miejsca, aby zadziałał szeroki zakres prawa. Jeśli organizacja zbiera dane osobowe tylko w ramach analiz marketingowych, wówczas dane te musiałyby być chronione przez wymogi GDPR.

Egzekwowanie nowych zasad GDPR jest ważne, aby zapewnić zgodność z przepisami dla Ciebie i Twoich partnerów bankowych.

Zatrudnienie

Ogólnie rzecz biorąc, prawo pracy w UE jest mniej przyjazne dla pracodawców niż w niektórych krajach, przy czym klauzule o rozwiązaniu umowy o pracę nie są zazwyczaj dozwolone, a układy zbiorowe pracy są powszechne w niektórych krajach.

Zapoznaj się z regulacjami określonymi przez prawo unijne w zakresie warunków zatrudnienia pracowników, zmian w umowach o pracę oraz powiadamiania i konsultacji z pracownikami.

Imigracja

Imigracja biznesowa jest ważnym tematem w UE, ponieważ wiele firm przyjmuje pracowników z innych krajów UE lub krajów trzecich. Należy zastanowić się, jakie są możliwości wyboru dla pracowników, których chcemy wysłać do UE, oraz sprecyzować strategię i rodzaj wsparcia, jakie chcemy zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom.

Rejestracje IP

Upewnij się, że zarejestrowałeś swoją własność intelektualną w zagranicznych jurysdykcjach i przejrzyj swoje portfolio własności intelektualnej, aby zagwarantować, że jest ono aktualne pod względem rejestracji i dat wygaśnięcia.

Chociaż znaki towarowe, wzory i patenty są chronione poprzez rejestrację na poziomie lokalnym i unijnym, należy pamiętać, że okres obowiązywania każdego z tych praw jest niepowtarzalny, a ich wykorzystanie lub licencjonowanie może być zabronione przez przepisy poszczególnych państw członkowskich. Ponadto należy przejrzeć aktualne umowy licencyjne.

Usługi finansowe i paszportowe

Jako firma świadcząca usługi finansowe, prowadząca działalność w UE, system paszportowy ułatwia wykorzystanie licencji regulacyjnej z jednego kraju UE na terenie całej UE. Po uzyskaniu licencji na usługi finansowe w jednym z krajowych organów regulacyjnych, nie jest potrzebna żadna inna licencja, aby oferować te same usługi w innych krajach UE, co eliminuje obciążenie i koszty dodatkowych zatwierdzeń regulacyjnych w innych krajach UE.

Pomimo pozytywnych perspektyw dla regionu Unii Europejskiej, staranne planowanie strategiczne jest nadal nieuniknionym procesem, który musi być zakończony tak samo jak w przypadku każdego innego wejścia na rynek.

Skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz, aby zarejestrować swoją firmę w Europie i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Europie. Prowadzenie działalności gospodarczej w Luksemburgu powinno być świetnym początkiem.