Oldal kiválasztása

Számos európai gazdaság külön-külön és teljes egészében fejlődik, ami új lehetőségeket teremt. Az Európában üzleti tevékenységet folytató vállalatoknak a folyamatosan változó politikai, gazdasági és szabályozási környezetben kell helytállniuk.

Akár csak most értékesít, akár már a helyszínen építi ki tevékenységét, itt vannak a legfontosabb kérdések, amelyeket szem előtt kell tartania, amikor Európában tervez vagy üzletet köt.

Kereskedelmi megállapodások európai üzleti tevékenység esetén

Ne feledje, hogy egyes kereskedelmi megállapodásokat európai uniós szinten szabályoznak, és hogy egyes tagállamok jogszabályai védekező szabályokat tartalmaznak az ilyen forgalmazókra vonatkozóan. Mivel az EU trösztellenes jogszabályai egyediek, azt is mérlegelnie kell, hogy az európai megállapodás megfelel-e a követelményeknek, mivel a versenyjogi jogsértés értékelésének kritériumai eltérhetnek más országok trösztellenes kérdésekkel kapcsolatos megközelítéseitől.

Negatív kamatkörnyezet

A negatív kamatlábak az egész euróövezetben elterjedtek, és úgy tűnik, hogy nem mozdulnak el ideiglenesen. Ezért a legtöbb bank most már áthárítja a díjakat azokra az ügyfelekre, akiknek az egyenlegük ezekben a valutákban van. Az ügyfeleket arra kérik, hogy a nem működési célú pénzeszközöket vigyék ki a bankból, vagy egy bizonyos küszöbértéket adnak meg, amelyet be kell tartaniuk. Válaszul az ügyfelek felhasználási módot találnak a felesleges készpénzükre.

Egyre fontosabbá válik annak megértése, hogy hol van felesleges készpénze, és ezen egyenlegek integrálása az információs jelentési műszerfalakba. A fedezeti stratégiákat is meg kell vizsgálnia, mivel az elmúlt évben az európai valuták jelentős mértékben ingadoztak.

Jogvita – jogválasztás és fórum

A jogválasztás a megtárgyalandó megállapodás egyik fontos szempontja. Az angol jog például hajlamos a pontos szavak szó szerinti értelmezésére, míg más jogrendszerekben a szerződéses józan észnek nagyobb súlyt tulajdonítanak. Az egyes jogrendszerekben eltérő fogalmak közé tartozik az is, hogy a feleket milyen mértékben terhelik a jóhiszeműségi kötelezettségek, és hogy bizonyos szerződéses jogorvoslatok “büntetésnek” minősülnek-e, és így nem végrehajthatók-e.

A joghatóságtól függően a szerződéshez jogszabály más záradékokat is csatolnak, például a fogyasztóvédelemmel vagy a személyi sérülésekkel kapcsolatban.

Így előfordulhat, hogy egy adott joghatóság jogát kívánja alkalmazni, különböző tényezőktől függően, például a másik fél tartózkodási helyétől, a szolgáltatásnyújtástól vagy az áruszállítástól, illetve az Ön vállalkozására jobban alkalmazandó jogszabályoktól függően.

Határokon átnyúló szerződések esetében érdemes megfontolni azt is, hogy a nemzetközi választottbíráskodás kívánatosabb-e a peres eljárás mint a konfliktusmegoldás fóruma.

Banki struktúra

Az európai bankok más bankoknál jobban függenek a rövid lejáratú hitelfelvételtől tőkeszükségleteik finanszírozása érdekében.

A betétek és a hitelfelvétel a bankok két elsődleges forrása, ahol verseny van a betétekért, ott a bankoknak a hitelfelvételre kell támaszkodniuk. Így sok európai banknak magas a hitel/betét aránya.

A szabályozási intézkedések közül több is a növekedés elfojtását eredményezheti egyes európai országokban, és csökkentheti egyes bankok hitelezését. Ezt a kérdést figyelemmel kell kísérni annak meghatározása szempontjából, hogy hol érdemes működni és erőforrásokat összpontosítani Európában.

Szabályozási változások

Az Ön vállalkozására vonatkozó szabályozási környezet megértése kritikus fontosságú szempont.

Az európai üzleti tevékenység során számos szabályozási változással kell tisztában lennie, többek között a következőkkel.

  • Ringfencing az Egyesült Királyságban.

Ebből következik a bankok lakossági és kereskedelmi betétgyűjtő oldalának strukturális eltérése a kiszámíthatatlan tevékenységektől, amelyeket ez az intézmény végezhet.

A zárolási szabályokhoz való alkalmazkodás érdekében egyes bankoknak és más betéti intézményeknek át kell alakítaniuk struktúrájukat és esetleg egyes banki funkcióikat.

  • Általános adatvédelmi rendelet (GDPR).

Az EU-ban működő valamennyi banknak és vállalkozásnak meg kell felelnie az adatbiztonságra vonatkozó új szabályoknak.

A GDPR 3. cikke kimondja, hogy ha Ön személyes adatokat vagy viselkedési információkat gyűjt egy uniós országban élő személytől, akkor az Ön vállalatára vonatkoznak a GDPR követelményei.

A pénzügyi tranzakciónak nem kell megtörténnie ahhoz, hogy a törvény kiterjedt hatálya érvényesüljön. Ha a szervezet csak a marketingelemzés részeként gyűjt személyes adatokat, akkor az adatokat a GDPR követelményei szerint kell védeni.

Az új GDPR-szabályok betartatása fontos annak biztosítása érdekében, hogy Ön és banki partnerei megfeleljenek a követelményeknek.

Foglalkoztatás

Az EU-ban a munkajog általában kevésbé munkáltatóbarát, mint egyes országokban, mivel az akaratlagos felmondási záradékok általában nem megengedettek, és egyes országokban gyakoriak a kollektív szerződések.

Ismertesse az uniós jog által a személyzet foglalkoztatási feltételeire, a munkaszerződések módosítására, valamint a személyzet értesítésére és a vele való konzultációra vonatkozó szabályokat.

Bevándorlás

Az üzleti bevándorlás fontos téma az EU-ban, mivel számos vállalat fogad munkavállalókat más uniós vagy harmadik országból. Meg kell fontolnia, hogy milyen választási lehetőségei vannak azoknak a munkavállalóknak, akiket az EU-ba szeretne küldeni, és tisztáznia kell, hogy milyen stratégiát és milyen támogatást kíván nyújtani a munkavállalóinak és családjaiknak.

IP-regisztrációk

Győződjön meg arról, hogy a tengerentúli joghatóságok területén bejegyeztette szellemi tulajdonát, és ellenőrizze szellemi tulajdon portfólióját, hogy garantálja, hogy az naprakész a bejegyzések és a lejárati dátumok tekintetében.

Bár a védjegyek, formatervezési minták és szabadalmak helyi és uniós szintű bejegyzéssel védettek, ne feledje, hogy az egyes jogok időtartama egyedi, és hogy használatukat vagy engedélyezésüket az egyes tagállamok jogszabályai megtilthatják. Továbbá vizsgálja felül a jelenlegi licencszerződéseket.

Pénzügyi szolgáltatások és útlevél

Az EU-ban üzleti tevékenységet folytató pénzügyi szolgáltató cégek számára az útlevélrendszer megkönnyíti, hogy egy uniós országból származó szabályozási engedélyt az egész EU-ban használhassanak. Ha Ön valamelyik nemzeti szabályozó hatóságtól megszerezte a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó engedélyt, nincs szükség további engedélyre ahhoz, hogy ugyanezeket a szolgáltatásokat más uniós országokban is kínálhassa, így megszűnnek a más uniós országokban történő további szabályozási jóváhagyások terhei és költségei.

Az EU régió pozitív kilátásai ellenére a gondos stratégiai tervezés még mindig elkerülhetetlen folyamat, amelyet ugyanúgy be kell fejezni, mint bármely más piacra lépés esetén.

Vegye fel a kapcsolatot a Damalion szakértőjével most, hogy bejegyeztesse cégét Európában, és elkezdhesse üzleti tevékenységét Európában. A luxemburgi üzleti tevékenység nagyszerű kezdet lehet.