Valitse sivu

Useat eurooppalaiset taloudet kehittyvät yksin ja kokonaisvaltaisesti, mikä luo uusia mahdollisuuksia. Euroopassa liiketoimintaa harjoittavien yritysten on pysyttävä ajan tasalla jatkuvasti muuttuvassa poliittisessa, taloudellisessa ja sääntely-ympäristössä.

Olitpa sitten vasta myymässä maahan tai rakentamassa toimintaa paikan päällä, tässä ovat tärkeimmät asiat, jotka kannattaa pitää mielessä, kun suunnittelet tai harjoitat liiketoimintaa Euroopassa.

Kaupalliset sopimukset, kun harjoitat liiketoimintaa Euroopassa

Muista, että joitakin kaupallisia sopimuksia säännellään Euroopan unionin tasolla ja että joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädännössä on tällaisia jakelijoita koskevia puolustussääntöjä. Koska EU:n kilpailulainsäädäntö on ainutlaatuinen, sinun on myös harkittava, onko eurooppalainen sopimuksesi sääntöjenmukainen, sillä kilpailulainsäädännön rikkomisen arviointiperusteet voivat poiketa muiden maiden lähestymistavoista kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin.

Negatiivinen korkoympäristö

Negatiiviset korot ovat yleisiä koko euroalueella, eivätkä ne näytä siirtyvän väliaikaisesti. Siksi useimmat pankit perivät nyt maksuja asiakkailta, joilla on saldoja näissä valuutoissa. Asiakkaita pyydetään siirtämään pankista varoja, jotka eivät ole toiminnassa, tai heille annetaan tietty kynnysarvo, jota heidän on noudatettava. Tämän vuoksi asiakkaat keksivät käyttökohteita ylimääräisille rahavaroilleen.

On yhä tärkeämpää ymmärtää, missä sinulla on ylimääräistä käteistä rahaa, ja sisällyttää nämä saldot raportointinäyttöön. Kannattaa myös tarkastella suojausstrategioita, sillä Euroopan valuutat ovat vaihdelleet huomattavasti viime vuoden aikana.

Riita-asiat – lain ja oikeuspaikan valinta

Lainvalinta on merkittävä näkökohta neuvoteltavassa sopimuksessa. Esimerkiksi Englannin lainsäädännössä on taipumus tulkita käytettyjä sanoja kirjaimellisemmin, kun taas tietyillä muilla lainkäyttöalueilla painotetaan enemmän sopimusteknistä järkeä. Muita eri lainkäyttöalueilla vaihtelevia käsitteitä ovat muun muassa se, missä määrin osapuolet ovat velvollisia noudattamaan vilpittömän mielen periaatetta, ja se, pidetäänkö tiettyjä sopimusperusteisia oikeussuojakeinoja “seuraamuksina” ja siten täytäntöönpanokelvottomina.

Riippuen lainkäyttöalueesta, sopimukseen voidaan liittää muita lausekkeita, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajansuojaan tai henkilövahinkoihin.

Saatat siis haluta soveltaa tietyn lainkäyttöalueen lakia riippuen eri tekijöistä, kuten muiden osapuolten sijainnista, palvelujen tarjoamisesta tai tavaroiden toimittamisesta tai liiketoimintaasi paremmin sovellettavista laeista.

Rajatylittävien sopimusten osalta kannattaa myös harkita, olisiko kansainvälinen välimiesmenettely toivottavaa riitojenratkaisufoorumina.

Pankkien rakenne

Eurooppalaiset pankit ovat muita pankkeja riippuvaisempia lyhytaikaisesta lainanotosta pääomatarpeidensa rahoittamiseksi.

Talletukset ja lainanotto ovat pankkien kaksi ensisijaista rahoituslähdettä, ja jos talletuksista kilpaillaan, pankkien on turvauduttava lainanottoon. Näin ollen monilla eurooppalaisilla pankeilla on korkea lainojen ja talletusten suhde.

Useat sääntelytoimet voivat johtaa kasvun tukahduttamiseen joissakin Euroopan maissa ja vähentää joidenkin pankkien luotonantoa. Tätä asiaa on syytä seurata, kun määritetään, missä kannattaa toimia ja mihin resursseja keskittää Euroopassa.

Sääntelymuutokset

Yritykseesi sovellettavan sääntely-ympäristön ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää.

Euroopassa liiketoimintaa harjoittaessa on syytä olla tietoinen lukuisista sääntelyn muutoksista, muun muassa seuraavista.

  • Rengastaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tästä seuraa, että pankkien vähittäis- ja liiketalletusten vastaanottopuolen rakenteellinen eroavaisuus on suurempi kuin pankin ennalta arvaamaton toiminta, jota kyseinen laitos voi harjoittaa.

Jotta jotkin pankit ja muut talletuslaitokset voisivat mukautua suojaussääntöihin, niiden on ehkä järjestettävä uudelleen rakennettaan ja mahdollisesti joitakin pankkitoimintojaan.

  • Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).

Kaikkien EU:ssa toimivien pankkien ja yritysten on noudatettava uusia tietoturvasääntöjä.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 3 artiklassa todetaan, että jos keräät yksityisiä tietoja tai käyttäytymistietoja jostakin EU-maasta, yrityksesi on yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten alainen.

Rahoitustapahtuman ei tarvitse tapahtua, jotta lain laaja soveltamisala tulisi voimaan. Jos organisaatio kerää henkilötietoja vain osana markkinointianalyysejä, tiedot on suojattava GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

Uusien GDPR-sääntöjen täytäntöönpano on tärkeää, jotta voit varmistaa, että sinä ja pankkikumppanisi noudatatte niitä.

Työllisyys

EU:n työlainsäädäntö on yleisesti ottaen EU:ssa vähemmän työnantajaystävällistä kuin joissakin maissa, sillä irtisanomislausekkeet eivät yleensä ole sallittuja ja työehtosopimukset ovat yleisiä joissakin maissa.

Selvitä EU:n lainsäädännössä säädetyt määräykset, jotka koskevat henkilöstön työehtoja, työsopimusten muutoksia sekä henkilöstölle ilmoittamista ja sen kuulemista.

Maahanmuutto

Yritysmaahanmuutto on tärkeä aihe EU:ssa, sillä monet yritykset ottavat työntekijöitä muista EU-maista tai kolmansista maista. Sinun olisi pohdittava, mitä vaihtoehtoja sinulla on niiden työntekijöiden osalta, jotka haluat lähettää EU:hun, ja selvitettävä, millaista strategiaa ja millaista tukea haluat tarjota henkilöstöllesi ja heidän perheilleen.

IP-rekisteröinnit

Varmista, että rekisteröit teollis- ja tekijänoikeutesi ulkomaisilla lainkäyttöalueilla, ja tarkista teollis- ja tekijänoikeussalkkusi rekisteröintien ja voimassaolon päättymispäivämäärien ajantasaisuus.

Vaikka tavaramerkit, mallit ja patentit on suojattu rekisteröinnillä paikallisella ja EU:n tasolla, muista, että kunkin oikeuden kesto on yksilöllinen ja että niiden käyttö tai lisensointi voi olla kiellettyä tietyn jäsenvaltion lainsäädännössä. Tarkista lisäksi nykyiset lisenssisopimukset.

Rahoituspalvelut ja passitus

EU:ssa liiketoimintaa harjoittava rahoituspalveluyritys voi passitusjärjestelmän ansiosta käyttää yhden EU-maan sääntelylupaa koko EU:ssa. Kun olet hankkinut rahoituspalvelulupasi joltakin kansalliselta sääntelyviranomaiselta, samojen palvelujen tarjoamiseen muissa EU-maissa ei tarvita enää lupaa, jolloin ylimääräisistä viranomaishyväksynnöistä aiheutuva taakka ja kustannukset muissa EU-maissa jäävät pois.

EU:n alueen myönteisistä näkymistä huolimatta huolellinen strateginen suunnittelu on edelleen väistämätön prosessi, joka on saatettava päätökseen aivan kuten muillakin markkinoille tultaessa.

Ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan nyt, jotta voit rekisteröidä yrityksesi Euroopassa ja aloittaa liiketoiminnan Euroopassa. Liiketoiminnan harjoittaminen Luxemburgissa on hyvä alku.