Velg en side

Velge Société à Responsabilité Limitée (SARL) i Luxembourg

A Luxembourg Société à Responsabilité Limitée (SARL eller selskap med begrenset ansvar) , er en unik type selskapsstruktur som har blitt mest fremtredende i Luxembourg.

En Luxembourg SARL kombinerer hovedtrekkene til et selskap og et privat partnerskap. Aksjonærenes ansvar er begrenset til mengden kapital de bidrar med. Samtidig har SARL-er noen av hovedkarakteristikkene ved et partnerskap, slik som manglende overførbarhet av aksjer, utrolig enkelhet og økt fleksibilitet.

En Luxembourg SARL har vanligvis mellom 2 og 100 aksjonærer, men en enkelt aksjonær kan innlemme og utelukkende drive en SARL.

Den generelle funksjonen til en SARL er definert av vedtektene, og dens minste aksjekapital må være €12 000.

Lederen av en Luxembourg SARL kan være en juridisk person og kan være utenlandsk statsborger. En SARL på over 60 partnere er underlagt nødvendig kontroll av en revisor. Det anbefales å velge en uavhengig styremedlem for å legge til rette for bankkontoåpning i Luxembourg. Din advokat eller din autoriserte regnskapsfører bør ikke være din lokale direktør da det nye direktivet ATAD3 kjemper mot skallselskaper.

The Simplified SARL (SARL-S) i Luxembourg

The Simplified SARL (SARL-S) er et forenklet aksjeselskap som er registrert under ulike regler og lovgivning knyttet til en tradisjonell SARL. En SARL-S er rettet mot spesifikke investorer og gründere, og minste aksjekapital er satt til EUR 1. Fysiske personer kan enkelt etablere en SARL-S i Luxembourg og kan umiddelbart starte sine forretningsprosjekter som de ikke trenger å investere en enorm sum penger for.

Fordelene med en SARL i Luxembourg

En SARL i Luxemburg vil ha følgende fordeler:

  • Eiernes forpliktelser er begrenset til den kapital de har bidratt med til selskapets dannelse.
  • Strukturen til en SARL har samme grad av enkelhet som et privat partnerskap, med få administrative krav sammenlignet med et selskap.
  • Formalitetene knyttet til selskapsdannelsen er minimale.
  • Selv om SARL-er er gjenstand for revisjon og forventes å levere økonomiske rapporter, er det fortsatt en god grad av personvern i utgangspunktet.
  • Luxembourg har et territorielt skattesystem der utenlandsk eide selskaper kun beskattes på inntekt som kommer fra Luxembourg.

Opprette en SARL i Luxembourg

Før du inkorporerer en SARL i Luxembourg , må minimumsaksjekapitalen settes inn på en bedriftsbankkonto i Luxembourg.

Deretter krever prosessen med å innlemme en SARL at “vedtektene” utarbeides og arkiveres til handels- og selskapsregisteret (registre de commerce et des sociétés), og må inneholde følgende informasjon:

  • Navnet på selskapet.
  • Den lokale registrerte adressen til selskapets hovedkontor.
  • Den totale utstedte aksjekapitalen.
  • Selskapets mål og forventet levetid.
  • Identiteten og personopplysningene til selskapets aksjonærer, samt antall aksjer de eier.

Etter dette vil alle andre påkrevde dokumenter som stiftelsesdokumentet og stiftelsesdokumentet bli innlevert til Luxembourg Registrar of Companies (Registrar of Companies and Commerce) . Dette må skje innen en måned.

Detaljer om inkorporeringen vil da bli publisert i Offisiell Gazette. Dette tidsskriftet er et elektronisk tidsskrift som er kjent som Recueil Electronique des Sociétés et Association (elektronisk samling av selskaper og foreninger). Etter dette trinnet vil selskapet offisielt eksistere.

Ønsker du å sette opp din bedrift eller investeringsplattformer i Luxembourg? La oss gå videre og kontakte Damalion-ekspertene dine nå og la oss hjelpe.