Vælg en side

Valg af Société à Responsability Limitée (SARL) i Luxembourg

Et Luxembourg Société à Responsability Limitée (SARL eller selskab med begrænset ansvar) er en unik type virksomhedsstruktur, som er blevet mest fremtrædende i Luxembourg.

Et SARL i Luxembourg kombinerer de vigtigste træk fra et selskab og et privat partnerskab. Aktionærernes ansvar er begrænset til det beløb, de indskyder i kapitalen. Samtidig har SARL’er nogle af de vigtigste karakteristika ved et interessentskab som f.eks. at aktierne ikke kan overdrages, at de er utroligt enkle og mere fleksible.

Et SARL i Luxembourg har normalt mellem 2 og 100 aktionærer, men en enkelt aktionær kan stifte og drive et SARL alene.

Et SARL’s generelle funktion er defineret i vedtægterne, og dets minimumskapital skal være på 12.000 euro.

Lederen af et luxembourgsk SARL kan være en juridisk person og kan være af udenlandsk nationalitet. Et SARL med over 60 partnere er underlagt den nødvendige kontrol af en revisor. Det anbefales at vælge en uafhængig direktør til at lette åbningen af en bankkonto i Luxembourg. Din advokat eller din revisor bør ikke være din lokale direktør, da det nye direktiv ATAD3 bekæmper skuffeselskaber.

Det forenklede SARL (SARL-S) i Luxembourg

Det forenklede SARL (SARL-S ) er et forenklet selskab med begrænset ansvar, som er registreret i henhold til andre regler og lovgivning end et traditionelt SARL. Et SARL-S er rettet mod specifikke investorer og iværksættere, og minimumskapitalen er fastsat til 1 EUR. Fysiske personer kan nemt oprette et SARL-S i Luxembourg og kan straks starte deres forretningsprojekter, som de ikke behøver at investere en stor sum penge i.

Fordelene ved et SARL i Luxembourg

Et SARL i Luxembourg vil have følgende fordele:

  • Ejernes forpligtelser er begrænset til den kapital, som de har indskudt ved stiftelsen af selskabet.
  • SARL’s struktur er lige så enkel som et privat partnerskab og har kun få administrative krav i forhold til et selskab.
  • Formaliteterne i forbindelse med stiftelsen af et selskab er minimale.
  • Selv om SARL’er er underlagt revision og forventes at indsende finansielle rapporter, er der stadig en god grad af fortrolighed i begyndelsen.
  • Luxembourg har et territorialt skattesystem, hvor udenlandsk ejede selskaber kun beskattes af indtægter, der stammer fra Luxembourg.

Oprettelse af et SARL i Luxembourg

Før et SARL kan oprettes i Luxembourg, skal minimumskapitalen indsættes på en bankkonto i Luxembourg.

Derefter kræver processen med at oprette et SARL, at der udarbejdes “vedtægter”, som skal indgives til handels- og selskabsregistret (registre de commerce et des sociétés), og som skal indeholde følgende oplysninger:

  • Virksomhedens navn.
  • Den lokale registrerede adresse for virksomhedens hovedkontor.
  • Den samlede udstedte aktiekapital.
  • Virksomhedens formål og dens forventede levetid.
  • Identitet og personlige oplysninger om selskabets aktionærer samt antallet af aktier, som de ejer.

Herefter skal alle andre nødvendige dokumenter som f.eks. stiftelsesdokumentet og stiftelsesdokumentet indgives til Luxembourgs registerkontor (Registrar of Companies and Commerce). Dette skal ske inden for en måned.

Oplysninger om stiftelsen offentliggøres derefter i Statstidende. Denne tidende er en elektronisk tidende, der er kendt som Recueil Electronique des Sociétés et Association (elektronisk samling af selskaber og foreninger). Efter dette trin vil virksomheden officielt eksistere.

Ønsker du at etablere din virksomhed eller investeringsplatforme i Luxembourg? Lad os gå videre og kontakte dine Damalion-eksperter nu og lade os hjælpe dig.