Selecteer een pagina

Kiezen voor Société à Responsabilité Limitée (SARL) in Luxemburg

Een Luxemburgse Société à Responsabilité Limitée (SARL of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is een uniek type bedrijfsstructuur die in Luxemburg het meest prominent is geworden.

Een Luxemburgse SARL combineert de belangrijkste kenmerken van een vennootschap en een besloten vennootschap. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van het kapitaal dat zij inbrengen. Tegelijkertijd hebben SARL’s enkele van de belangrijkste kenmerken van een personenvennootschap, zoals niet-overdraagbaarheid van aandelen, ongelooflijke eenvoud en grotere flexibiliteit.

Een Luxemburgse SARL heeft gewoonlijk 2 tot 100 aandeelhouders, maar een enkele aandeelhouder kan een SARL oprichten en alleen besturen.

De algemene werking van een SARL wordt omschreven in de statuten, en het minimum aandelenkapitaal moet 12.000 euro bedragen.

De beheerder van een Luxemburgse SARL kan een rechtspersoon zijn en kan een buitenlandse nationaliteit hebben. Een SARL met meer dan 60 vennoten is onderworpen aan de noodzakelijke controle van een accountant. Het verdient aanbeveling een onafhankelijke bestuurder te kiezen om de opening van een bankrekening in Luxemburg te vergemakkelijken. Uw advocaat of uw accountant mag niet uw lokale bestuurder zijn, want de nieuwe richtlijn ATAD3 bestrijdt lege vennootschappen.

De vereenvoudigde SARL (SARL-S) in Luxemburg

De vereenvoudigde SARL (SARL-S) is een vereenvoudigde naamloze vennootschap die volgens andere regels en wetgeving is geregistreerd dan een traditionele SARL. Een SARL-S is gericht op specifieke investeerders en ondernemers, en het minimum aandelenkapitaal is vastgesteld op 1 euro. Natuurlijke personen kunnen gemakkelijk een SARL-S in Luxemburg oprichten en onmiddellijk beginnen met hun bedrijfsprojecten waarvoor zij geen enorme som geld hoeven te investeren.

De voordelen van een SARL in Luxemburg

Een SARL in Luxemburg heeft de volgende voordelen:

  • De aansprakelijkheid van de eigenaars is beperkt tot het bedrag van het kapitaal dat zij bij de oprichting van de vennootschap hebben ingebracht.
  • De structuur van een SARL heeft dezelfde mate van eenvoud als een particuliere personenvennootschap, met weinig administratieve vereisten in vergelijking met een vennootschap.
  • De formaliteiten in verband met de oprichting van een vennootschap zijn minimaal.
  • Hoewel SARL’s onderworpen zijn aan accountantscontroles en financiële verslagen moeten indienen, is er in het begin nog een goede mate van privacy.
  • Luxemburg heeft een territoriaal belastingstelsel waarbij vennootschappen in buitenlandse handen alleen worden belast op inkomsten die in Luxemburg worden gegenereerd.

Oprichting van een SARL in Luxemburg

Voor de oprichting van een SARL in Luxemburg moet het minimumaandelenkapitaal worden gestort op een bedrijfsbankrekening in Luxemburg.

Vervolgens moeten voor de oprichting van een SARL de “statuten” worden opgesteld en ingediend bij het handels- en vennootschapsregister (registre de commerce et des sociétés):

  • De naam van het bedrijf.
  • Het lokale geregistreerde adres van het hoofdkantoor van de onderneming.
  • Het totale geplaatste aandelenkapitaal.
  • Het doel van de onderneming en de verwachte levensduur.
  • De identiteit en persoonsgegevens van de aandeelhouders van de onderneming, alsmede het aantal aandelen dat zij bezitten.

Daarna worden alle andere vereiste documenten, zoals de oprichtingsakte en de oprichtingsakte, ingediend bij de Luxemburgse registrator van vennootschappen (Registrar of Companies and Commerce). Dit moet binnen een maand gebeuren.

De details van de oprichting worden dan bekendgemaakt in het Staatsblad. Dit gazet is een elektronisch gazet dat Recueil Electronique des Sociétés et Associations wordt genoemd. Na deze stap zal het bedrijf officieel bestaan.

Wilt u uw bedrijf of beleggingsplatforms in Luxemburg vestigen? Laten we nu contact opnemen met uw Damalion experts en ons laten helpen.