En sammenligning mellem Luxembourg Soparfi og handelsvirksomhedsstrukturer - Damalion - Independent consulting firm.
Vælg en side

Mens et luxembourgsk holdingselskab (Soparfi) behandles på samme måde som en handelsselskabsstruktur, er dets hovedfunktion at have kontrol over andre virksomheder, både lokalt og udenlandsk ejet. Et holdingselskab i Luxembourg (Soparfi) beskæftiger sig med erhvervelse af aktier uden hensigt om at udføre nogen kommerciel aktivitet. I tilfælde af at en Soparfi beslutter sig for at engagere sig i kommercielle aktiviteter, vil den kræve tilladelse fra ministeriet for middelklasse. Godkendelse vil blive udstedt baseret på faktorer, såsom dets ejeres og/aktionærers professionelle omdømme og kvalifikationer.

Oprettelse af et luxembourgsk holdingselskab eller et luxembourgsk handelsselskab

Etableret på forskellige aktiekapitaler er minimumsaktiekapitalen for et Soparfi- og et luxembourgsk handelsselskab som følger:

 • Soparfi- EUR 12.500 hvis dannet som et SARL (Privat Limited Liability Company)
 • Luxembourg handelsselskab – 31.000 EUR, hvis det er dannet som et SA (Public Limited Liability Company)

Både luxembourgske holding- og handelsselskabers strukturer er underlagt deres respektive vedtægter, der er udarbejdet foran en notar og et register i Domstolsdistriktet.

Luxembourg Holdingselskabstyper

Holdingselskaber etableret i Luxembourg anses for at følge en specialiseret ordning. De forskellige typer holdingselskaber er opdelt i fire hovedkategorier:

 • Operativt holdingselskab (hovedkontor)
 • Finansielt holdingselskab (Soparfi)
 • Managementholdingselskab (Strategy Holding)
 • Organisatorisk holdingselskab (Structural Holding)

Af alle de forskellige holdingselskaber i Luxembourg anses Soparfi for at have flest fordele på grund af dets adgang til en særlig beskatningsordning. I 2007 blev managementholdingselskaber i henhold til den luxembourgske handelslov anset for at være under samme beskatningsordning, ligesom familievirksomheder nu også kan struktureres som holdingselskaber (Soparfi).

En af udenlandske investorers hovedmotivation for at etablere et holdingselskab i Luxembourg er, at registrering af et offentligt selskab giver mulighed for enkeltejerskab. For eksempel kan en SA etableres med mindst én aktionær, det være sig i form af et handels- eller holdingselskab.

Luxembourg handelsvirksomhedstyper

I henhold til den luxembourgske handelslov er handelsselskaber opdelt i to kategorier, nemlig:

 • Handels- og serviceselskab underlagt handelsselskabsloven af 1915.
 • Luxembourg Commercial Association

En handels- og servicevirksomhed er specielt designet til virksomheder, der ønsker at udføre kommercielle, handelsmæssige og kompetencerelaterede operationer. På den anden side betragtes kommercielle foreninger af natur ikke som juridiske enheder. Et luxembourgsk handelsselskab kan oprettes under enhver form for struktur. Det kan også drage fordel af andre juridiske former, såsom partnerskaber, andelsselskaber og europæiske virksomheder.

En af de største fordele ved at oprette et handelsselskab i Luxembourg er effektiviteten af selve registreringsprocessen. Det luxembourgske parlament går typisk ind for stiftelsen af et handels- og serviceselskab. Denne juridiske form er almindeligt anerkendt, ikke kun i Luxembourg, men i andre EU-medlemsstater. Som regel skal ass luxembourgske handelsvirksomheder have et luxembourgsk EORI-nummer.

Ledelse af et Luxembourg Holding vs Handelsselskab

Ledelsesstrukturen og systemerne i holding- og handelsselskaber i Luxembourg er de samme. En af de vigtigste aktiviteter i et luxembourgsk Soparfi- og handelsselskab er deres respektive generalforsamling, hvor afgørende beslutninger og bestemmelser ratificeres. Generalforsamling skal afholdes mindst én gang årligt. Alle oplysninger vedrørende generalforsamlingen er anført i deres respektive vedtægter.

Et luxembourgsk handels- eller holdingselskab skal administreres af en bestyrelse med mindst tre medlemmer i SA’er (aktieselskab) og mindst ét medlem i SARL’er (privat selskab med begrænset ansvar). Udnævnte direktører har ansvaret for administrationen for en tidsbegrænset periode, men må ikke overstige seks år. Derudover skal et holding- eller handelsselskab i Luxembourg ledes af en bestyrelse bestående af ledelses- og tilsynsrådets underenheder. Afhængig af størrelsen og omfanget af et holding- eller handelsselskab skal en generalforsamling lette valg af en revisor, som skal forestå revision af regnskaber for en bestemt periode, dog højst seks år.

Indberetningen af årsregnskaber for både handels- og holdingselskaber i Luxembourg skal indsendes til aktionærerne årligt og derefter indgives til justitssekretæren for District Court . Meddelelsen om indgivelse af årsregnskaber offentliggøres i Storhertugdømmet Luxembourg Gazette.

I modsætning til handelsselskaber er en Soparfi forpligtet til at indsende en konsolideret regnskabsaflæggelse årligt i følgende tilfælde:

 • Har en stor procentdel af stemmeretten i en anden virksomhed
 • Ejer små aktier i en virksomhed, men kontrollerer stadig en anden virksomhed, efter aftale med aktionærer
 • Har ret til at udpege og afsætte flertallet af bestyrelsen i et andet selskab

Luxembourg Holding- og handelsbeskatningsordning

 • En af de største fordele ved at registrere en Soparfi er, at virksomheder i denne form er fritaget for visse skatter eller nyder godt af forskellige dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er underskrevet af Luxembourg med andre nationer.
 • Som regel er alt udbytte, der udloddes af et luxembourgsk selskab, underlagt 15 % kildeskat, men kan også reduceres i henhold til bestemmelserne i luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

I henhold til fritagelsesordningen for deltagelse er alt udbytte, der udbetales af et luxembourgsk selskab, ikke underlagt kildeskat under følgende betingelser:

 • En Soparfi ejer mindst 10 % af et datterselskabs kapital
 • Købsprisen er mindst EUR 1,2 mio. for en periode på mindst 12 måneder
 • Udbyttemodtager er en fuldt skattepligtig enhed i Luxembourg og nationer, der har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Storhertugdømmet
 • Enheder, der er underlagt indkomstskat i deres bopælsland, det land, der kan sammenlignes med den luxembourgske selskabsskat

For at lære mere om et handels- eller holdingselskab i Luxembourg , kan du stole på, at Damalion guider dig til at forstå deres nøglefunktioner og fordele, som hver enkelt tilbyder. Som et uafhængigt konsulentfirma tilbyder vi en omfattende pakke af tjenester til udenlandske og institutionelle investorer, der ønsker at etablere deres tilstedeværelse i Luxembourg med assistance omkring bankkontoåbning. Kontakt en Damalion-ekspert i dag for at få flere detaljer.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.