Forskelle mellem et luxembourgsk handelsselskab og et SOPARFI
Vælg en side

Selvom et luxembourgsk SOPARFI behandles på samme måde som et handelsselskab, er førstnævntes primære funktion at forvalte lokale og udenlandske investeringer erhvervet gennem aktier. Derudover har holdingselskaber eller SOPARFI’er ikke tilladelse til at udføre kommercielle aktiviteter i Storhertugdømmet. For at en SOPARFI kan udføre kommercielle aktiviteter, skal virksomheden have tilladelse fra ministeriet for middelklasse. Ministeriet for middelklasse vil derefter vurdere omdømmet, faglige historie og kvalifikationer hos et holdingselskabs leder eller direktør, før der kan gives tilladelse til at være vært for enhver kommerciel aktivitet i Luxembourg.

Med hensyn til aktiekapital er minimumsaktiekapitalen for et SaRL og handelsselskab fastsat til EUR 12.500 og EUR 31.000 for en SA. SOPARFI’er tillades kun to typer aktier, nemlig nominelle aktier og ihændehaveraktier, mens aktieregistrering hverken er påkrævet eller tilladt.

SOPARFI’er og handelsvirksomheder etableres efter de samme processer. Vedtægterne oprettes med hjælp fra en notar og foran justitssekretæren for byretten. Hvis du ikke har tid eller viden om, hvordan du fortsætter med en virksomhedsregistrering, kan du søge ekspertise hos en virksomhedsstiftelsesspecialist for at strømline og sikre succes med din virksomhedsregistreringsprocedure.

De forskellige typer holdingselskaber i Luxembourg

Holdingselskaber i Luxembourg er opdelt i forskellige kategorier, da hver enkelt falder ind under en særlig ordning:

 • Operativt holdingselskab (hovedkontorholdingselskab)
 • Finansielt holdingselskab (SOPARFI)
 • Management Holding Company (Strategy Holding)
 • Organisatorisk Holding (Structural Holding)

Af alle holdingselskabskategorier præsenterer en SOPARFI det mest fordelagtige format på grund af dets særlige beskatningssystem. I henhold til den luxembourgske handelslov af 2007 er formueforvaltningsselskaber, der har særlig skattemæssig status for holdingselskaber, også behørigt kategoriseret som SOPARFI’er.

En af udenlandske statsborgeres hovedmotivation for at starte et holdingselskab i Storhertugdømmet er, at registrering som en offentlig virksomhed kan komme i form af enkeltejerskab. Til dette formål kan SA’er oprettes som et holdingselskab eller som et handelsselskab i Luxembourg.

Hvis du ønsker at lære mere om de love og regler, der styrer holdingselskaber i Luxembourg, vil vi med glæde guide dig på denne rejse.

De forskellige typer handelsvirksomheder i Luxembourg

I henhold til handelsloven er der to typer handelsselskaber, der opererer i Luxembourg:

En handels- og servicevirksomhed er beregnet til iværksættere, der ønsker at drive kommercielle, handels- og kompetencerelaterede aktiviteter, mens kommercielle handelsorganisationer ikke er juridiske enheder i sig selv. Et handelsselskab kan være registreret under enhver form for juridisk form, ligesom holdingselskaber. Det er dog kun begrænset til visse juridiske strukturer såsom kooperativer, partnerskaber og europæiske virksomheder.

En af de største styrker ved at etablere en handelsvirksomhed er fraværet af bureaukrati under registreringsprocessen. Derudover fremmer gældende regler og bestemmelser oprettelsen af handels- og servicevirksomheder i Storhertugdømmet, især at de, der beslutter sig for at bruge den europæiske virksomhedsstruktur, da denne er fuldt anerkendt i andre EU-medlemsstater. At lede et handelsselskab er enkelt og ligetil i modsætning til andre selskabsformer i Luxembourg. Endelig er det obligatorisk for handelsvirksomheder at få et luxembourgsk EORI-nummer for at drive deres virksomhed i Luxembourg.

Administration af handel vs holdingselskaber i Luxembourg

Ledelsessystemet i holding- og handelsselskaber er identisk. Hovedorganet i et handelsselskab og SOPARFI afholdes under generalforsamlingen af aktionærer, der deler beføjelser i oprettelsen af regler og forskrifter i selskabet.

Generalforsamling afholdes mindst én gang årligt med den i vedtægterne angivne dato og tidspunkt. Selskabet administreres af en bestyrelse, mindst tre medlemmer, hvis der er tale om et aktieselskab, og en aktionær for et anpartsselskab.

De udpegede bestyrelsesmedlemmer har en periode på højst seks år. Et selskab kan også ledes af en bestyrelse bestående af en ledelse eller tilsynsførende embedsmænd. Afhængigt af et selskabs størrelse skal generalforsamlingen udpege en revisor, som skal varetage revisionsopgaver og føre tilsyn med regnskaber i en periode på højst seks på hinanden følgende år.

Årsregnskabet for handels- og holdingselskaber i Luxembourg skal indsendes årligt blandt aktionærer og indsendes fuldstændigt til distriktsdomstolens justitssekretær . Meddelelse om indsendte årsregnskaber offentliggøres derefter i Storhertugdømmet Luxembourg Gazette .

SOPARFI er forpligtet til at indsende deres konsoliderede årsregnskaber i følgende scenarier:

 • Hvis det besidder flertallet af stemmerettighederne i et andet selskab
 • Hvis det har minoritetsandele, men kontrollerer et andet selskab eller efter aftale med andre aktionærer
 • Hvis selskabet ejer en minoritetsandel i et andet selskab og har ret til at udpege eller afsætte flertallet af bestyrelsesmedlemmerne

Handelsselskab og SOPARFI kildeskat

SOPARFI’er er fritaget for mange skatteordninger eller nyder i det mindste reducerede betalinger på grund af forskellige dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Luxembourg har underskrevet med andre lande gennem årene. Typisk er udbytte, der udloddes af et luxembourgsk selskab, underlagt kildeskat på 15 %, men dette kan reduceres som følge af dobbeltbeskatningsbestemmelser.

Som et resultat af ordningen for fritagelse for deltagelse er udbytte, der udbetales af et luxembourgsk selskab, ikke underlagt kildeskat, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • En SOPARFI ejer mindst 10% af kapitalen datterselskab
 • Købsprisen udgør EUR 1,2 mio. for en periode på mindst 12 måneder
 • Udbyttemodtagere er fuldt skattepligtige enheder i Luxembourg, såsom bosiddende i en stat, som Luxembourg har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med
 • Et fælles selskab beskattet i Schweiz
 • EØS- eller EU-hjemmehørende fuldt ud underlagt indkomstskat svarende til den luxembourgske indkomstskat

Hvis du ønsker at lære mere om dannelsen og succesfuld ledelse af luxembourgske handels- og holdingselskaber , så kontakt os hos Damalion i dag.