Luksemburgi Soparfi ja kaubandusettevõtete struktuuride võrdlus - Damalion - Independent consulting firm.
Select Page

Kui Luksemburgi valdusettevõtet (Soparfi) koheldakse sarnaselt kaubandusettevõtte struktuuriga, siis selle põhiülesanne on omada kontrolli teiste, nii kohalike kui ka välismaiste ettevõtete üle. Luksemburgis asuv valdusettevõte (Soparfi) omandab aktsiaid ilma kavatsuseta äritegevusega tegeleda. Juhul, kui Soparfi otsustab tegeleda äritegevusega, peab ta hankima loa keskklasside ministeeriumilt. Volitus antakse välja selliste tegurite alusel nagu omanike ja/aktsionäride professionaalne maine ja kvalifikatsioon.

Luksemburgi valdusettevõtte või Luksemburgi kaubandusliku kaubandusettevõtte asutamine

Erinevatel aktsiakapitalidel on Soparfi ja Luksemburgi kaubandusettevõtte minimaalne aktsiakapital järgmine:

 • Soparfi- 12 500 eurot, kui moodustatakse SARL (osaühinguna)
 • Luksemburgi kaubandusettevõte – 31 000 eurot, kui see moodustatakse SA-na (aktsiaseltsina)

Nii Luksemburgi valdus- kui ka kaubandusettevõtete struktuure reguleerivad nende vastavad põhikirjad, mis koostatakse notari ja kohturingkonna kantselei ees.

Luksemburgi valdusettevõtte tüübid

Luksemburgis asutatud valdusettevõtjad järgivad erirežiimi. Erinevat tüüpi valdusettevõtted jagunevad nelja põhikategooriasse:

 • Operatiivne valdusettevõte (peakontor)
 • Finantsvaldusettevõte (Soparfi)
 • Juhtimisvaldusettevõte (Strategy Holding)
 • Organisatsiooniline valdusettevõte (Struktuurne valdus)

Kõigist Luksemburgi valdusettevõtetest peetakse Soparfil kõige rohkem eeliseid, kuna sellel on juurdepääs maksustamise erirežiimile. 2007. aastal loeti Luksemburgi äriseaduse kohaselt haldusvaldusettevõtjad sama maksustamiskorra alla kuuluvaks, samuti võib pereettevõtteid nüüd struktureerida ka valdusettevõtjatena (Soparfi).

Välisinvestorite üks peamisi motivatsioone Luksemburgis valdusfirma asutamiseks on see, et aktsiaseltsi registreerimine võimaldab ühe omaniku olemasolu. Näiteks võib SA asutada vähemalt ühe aktsionäriga, olgu selleks siis kaubandus- või valdusfirma.

Luksemburgi kaubandusettevõtete tüübid

Luksemburgi äriseaduse kohaselt on kaubandusettevõtted jagatud kahte kategooriasse:

 • Kaubandus- ja teenindusettevõte, mida reguleerib 1915. aasta kaubandusettevõtete seadus.
 • Luksemburgi kaubandusliit

Kaubandus- ja teenindusettevõte on loodud spetsiaalselt ettevõtetele, kes soovivad teostada ärilisi, kaubanduslikke ja oskustega seotud toiminguid. Teisalt ei peeta tulundusühistuid olemuselt juriidilisteks isikuteks. Luksemburgi kaubandusettevõtte võib asutada mis tahes tüüpi struktuuri alusel. See võib kasutada ka muid juriidilisi vorme, nagu seltsingud, ühistud ja Euroopa äriühingud.

Luksemburgis kaubandusettevõtte asutamise üks suurimaid eeliseid on registreerimisprotsessi enda tõhusus. Tavaliselt pooldab Luksemburgi parlament kaubandus- ja teenindusettevõtte asutamist. Seda õiguslikku vormi tunnustatakse laialdaselt mitte ainult Luksemburgis, vaid ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Reeglina peavad Luksemburgi kaubandusettevõtted saama Luksemburgi EORI numbri.

Luksemburgi valduse juhtimine vs kaubandusettevõte

Luksemburgi valdus- ja kaubandusettevõtete juhtimisstruktuur ja süsteemid on samad. Luksemburgi Soparfi ja kaubandusettevõtte üks peamisi tegevusi on nende vastav aktsionäride üldkoosolek, kus ratifitseeritakse olulised otsused ja sätted. Aktsionäride üldkoosolek peab toimuma vähemalt kord aastas. Kogu üldkoosolekut puudutav teave on kirjas nende vastavas põhikirjas.

Luksemburgi kauplemis- või valdusettevõtet peab haldama juhatus, millest vähemalt kolm liiget on SA-s (aktsiaselts) ja vähemalt üks liige SARL-is (osaühing). Nimetatud direktorid vastutavad halduse eest tähtajaliselt, kuid ei tohi ületada kuut aastat. Lisaks peab Luksemburgis asuvat valdus- või kaubandusettevõtet juhtima juhatus, mis koosneb juhatuse ja nõukogu allüksustest. Sõltuvalt valdus- või kaubandusettevõtte suurusest ja ulatusest peab aktsionäride üldkoosolek hõlbustama audiitori määramist, kes vastutab raamatupidamise aastaaruannete auditeerimise eest tähtajaliselt, kuid mitte rohkem kui kuus aastat.

Nii Luksemburgi kaubandus- kui ka valdusettevõtete raamatupidamise aastaaruanne tuleb esitada igal aastal aktsionäridele ja seejärel ringkonnakohtu registrisekretärile . Raamatupidamise aastaaruande esitamise teade avaldatakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi väljaandes.

Erinevalt kaubandusettevõtetest on Soparfi kohustatud esitama igal aastal raamatupidamise konsolideeritud aruande järgmistel juhtudel:

 • Omab suurt osa hääleõigust teises ettevõttes
 • Omab väikest osalust ettevõttes, kuid kontrollib siiski teist ettevõtet vastavalt aktsionäridega sõlmitud kokkuleppele
 • Tal on õigus määrata ametisse ja tagasi kutsuda enamus juhatuse liikmeid teises ettevõttes

Luksemburgi osalus- ja äritegevuse maksustamise kord

 • Soparfi registreerimise üks peamisi eeliseid on see, et sellisel kujul ettevõtted on vabastatud teatud maksudest või mitmesugused Luksemburgi ja teiste riikidega sõlmitud topeltmaksustamise lepingud.
 • Reeglina maksustatakse kõik Luksemburgi äriühingu jaotatud dividendid 15% kinnipeetavat tulumaksu, kuid neid võib Luksemburgi topeltmaksustamise lepingute sätete alusel ka vähendada.

Osalemisest vabastamise korra kohaselt ei pea kõik Luksemburgi äriühingu makstud dividendid kinni pidama järgmistel tingimustel:

 • Soparfile kuulub vähemalt 10% tütarettevõtte kapitalist
 • Soetushind on vähemalt 1,2 miljonit eurot perioodiks vähemalt 12 kuud
 • Dividendi saaja on täielikult maksukohustuslane Luksemburgis ja riikides, kes on sõlminud Suurhertsogiriigiga topeltmaksustamise lepingu .
 • Üksused, mis on oma asukohariigis tulumaksukohustuslased, mis on võrreldav Luksemburgi ettevõtte tulumaksuga

Luksemburgis asuva kauplemis- või valdusettevõtte kohta lisateabe saamiseks võite usaldada Damalioni, kes juhendab teid nende põhifunktsioonide ja eeliste mõistmisel. Sõltumatu konsultatsioonifirmana pakume laiaulatuslikku teenuste komplekti välis- ja institutsionaalsetele investoritele, kes soovivad Luksemburgis pangakonto avamisel oma kohalolekut luua . Pöörduge juba täna Damalioni eksperdi poole, et saada rohkem üksikasju.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.