Vælg en side

Oprettelse af et luxembourgsk handelsselskab er identisk med etableringsprocessen for et holdingselskab, da begge virksomhedsstrukturer har mange ligheder. På trods af dette har begge deres egne unikke egenskaber, der adskiller den ene fra den anden. I stedet for at drive kommercielt er hovedfunktionen for et Luxembourg-baseret holdingselskab at få kontrol over andre virksomheder gennem erhvervelse af aktier.

I de fleste tilfælde forbliver selskabets juridiske form med begrænset ansvar (SARL) den foretrukne mulighed blandt udenlandske investorer, der ønsker at åbne en import- og eksportvirksomhed i Luxembourg. Derudover anses et SARL-selskab for at følge specifikke bestemmelser i landets fælles lovgivning og skattelovgivning.

Korrekt oprettelse og ledelse af et luxembourgsk handelsselskab

 • Ledelsesrammen for et handelsselskab i Luxembourg er et produkt af en endelig beslutning truffet af aktionærer under en generalforsamling.
 • Aktionærer har ret til at godkende, formulere og opretholde beslutninger i en virksomheds forskellige aspekter af ledelsen.
 • Et handelsselskabs vedtægter betragtes som det primære dokument, der indeholder alle relevante oplysninger om bestemmelser, samt grundige detaljer om ejerne, primære aktiviteter, forretningsadresse, navne på aktionærer, aktionærers nationaliteter, dato for stiftelse og mange flere.

Vigtige råd at huske, når du opretter et handelsselskab i Luxembourg

 • Et luxembourgsk handelsselskab skal være under administration og tilsyn af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsen for et luxembourgsk handelsselskab kan påtage sig deres roller i op til seks år.
 • Mens en virksomheds bestyrelse har op til seks år til at påtage sig deres væsentlige roller, kan aktionærer til enhver tid acceptere at vælge nye bestyrelsesmedlemmer.
 • Der skal udpeges en intern revisor til at vurdere og evaluere handelsselskabets økonomiske status baseret på tidsplanbestemmelserne i Luxembourg. Hvis der ikke er nogen interne revisorer, skal der i stedet indhentes en uafhængig revisors tjenester.

Udfordringerne ved at inkorporere et SARL-handelsselskab i Luxembourg

Processen med at etablere en handelsvirksomhed i Luxembourg er en enkel og ligetil proces. Denne specifikke forretningsstruktur er åben for både indenlandske og internationale investorer, der ønsker at indarbejde et handelsinitiativ i Luxembourg.

Her er vigtige detaljer at huske, når du åbner et handelsselskab i Luxembourg:

 • Minimum aktiekapital – EUR 12.500
 • Antal aktionærer – 1 til 100
 • Åbning af en bankkonto i Luxembourg og registrering til momsformål er kritiske krav
 • En fuldmagt skal underskrives af den aktionær, der er repræsenteret ved notarius publicus
 • Et handelsselskabs vedtægter og selskabsregistrering bør være behørigt attesteret
 • Notariseret vedtægt skal indføres i handelsregisteret.

Oprettelse af et SARL-S handelsselskab i Luxembourg

Det forenklede selskab med begrænset ansvar (SARL-S) fungerer som et kommercielt selskab og er underlagt eksisterende regler, der er forskellige fra dem, der gælder for traditionelle selskaber med begrænset ansvar (SARL) i Luxembourg. Denne juridiske form giver små virksomheder et redskab, der giver dem mulighed for at begynde at handle så hurtigt som muligt.

 • Minimumskapitalandel, der kræves for at inkorporere et SARL-S, er 1 EUR.
 • SARL-S kan dannes ved et privat skøde uden behov for notar.
 • Det kan være dannet af en fysisk person og kan ikke være aktionær i mere end én SARL-S på samme tid, medmindre aktier overføres efter en aktionærs død.
 • En fysisk person, der er SARL-S-aktionær og samtidig påtager sig rollen som aktionær i et andet selskab med en anden juridisk form.
 • Antal eller aktionærer – 1 til 100.
 • SARL-S er den foretrukne juridiske form for håndværkere, handlende, producenter og liberale fagfolk. Det er forpligtet til klart at angive virksomhedens primære formål i dets stiftelsesdokument.
 • Interesserede fysiske personer skal indhente erhvervstilladelse fra Økonomiministeriet .
 • Erhvervstilladelse er en forudsætning for virksomhedsregistrering i Handels- og Selskabsregistret.

Momsregistreringsproces og -krav for luxembourgske handelsselskaber

Følgende enheder eller fysiske personer skal registrere sig for moms i Luxembourg :

 • Juridiske enheder og fysiske personer, der er ved at udøve skattepligtig virksomhed i Luxembourg.
 • Handelsvirksomheder med en forventet årlig omsætning på over 35.000 EUR.
 • Ikke-residenter, der har, er ikke hjemmehørende i Luxembourg, men udfører transaktioner, der er skattepligtige. Aktiviteterne kan omfatte kortvarig eller lejlighedsvis levering af tjenesteydelser, såsom dem, der er relateret til fast ejendom i Luxembourg, samt levering af varer og installation af varer, som alle er skattepligtige.
 • Enhver ikke-afgiftspligtig juridisk person, der udfører fællesskabsindkøb af varer med et årligt bruttobeløb på over 10.000 EUR eksklusiv afgifter.
 • Enhver afgiftspligtig person med bopæl i Luxembourg, der udfører transaktioner, der ikke er berettiget til fradrag, og køber og modtager tjenesteydelser fra afgiftspligtige personer fra udlandet.
 • Afgiftspligtige personer, der udfører transaktioner, som ikke er fradragsberettigede
 • Enhver afgiftspligtig person, der leverer afgiftspligtige ydelser i andre EU-medlemslande, som køberen er skattepligtige for.
 • Enhver fysisk person, der er etableret i Luxembourg, og som er underlagt ordninger for landbrugs- og skovbrugsafgiftssatser.
 • Enhver fysisk person, der leverer vin, træ og andre investeringsgoder med en årlig indkomst på over 35.000 EUR
 • Enhver fysisk person, der er etableret og registreret til at betale moms i andre EU-medlemslande og udfører distribution og levering af varer og tjenesteydelser. Ydelser omfatter forsendelse eller transport til andre personer, der ikke er momsberegnet og hjemmehørende i Luxembourg med en årlig indkomst på over 100.000 EUR.

Tidsramme for inkorporering af handelsselskab

 • Inkorporeringen af et luxembourgsk handelsselskab kan gennemføres på få dage.

Handelslicens

Et krav for at blive opfyldt af handelsvirksomheder er at få et handelscertifikat fra ministeriet for mellemstore virksomheder efter vellykket virksomhedsdannelse.

I det væsentlige har en virksomhed allerede fuld skattekapacitet efter certificering af en notarembedsmand. Med dette in mente, behøver handelsvirksomheder ikke vente på optagelse eller offentliggørelse af deres virksomhed i det luxembourgske handelsregister.

Den juridiske ret til at etablere kommercielle aktiviteter, faglærte håndværksfag og specifikke fagfolk er afgrænset i henhold til loven af 2. september 2011 , kræver, at sådanne virksomheder opnår en erhvervstilladelse.

En erhvervstilladelse gives kun til fysiske installationer i Luxembourg, der omfatter infrastruktur, der er egnet til arten og størrelsen af den registrerede virksomhed.

Economic Operator Registration and Identification (EORI) Nummerregistrering

Import- og eksportvirksomheder i Luxembourg er forpligtet til at indhente et økonomisk operatørregistrerings- og EORI-nummer, før de starter aktiviteter på markedet. Den økonomiske operatørs registrerings- og identifikationskode bruges til toldformaliteter og lettere identifikation af handelsvirksomheder og deres respektive aktiviteter i EU’s territorier.

Economic Operator Registration and Identification (EORI)-nummeret består af momsnummeret, initialerne i oprindelseslandet (LU) plus yderligere tildelte cifre.

Registreringen af den økonomiske operatørs registrerings- og identifikationsnummer (EORI) foretages hos Told- og Skattestyrelsen. For at sikre en vellykket registrering skal følgende dokumenter indsendes:

 • momsbevis for handelsvirksomheden
 • Inkorporeringsbevis
 • Identifikationskort for en ansøger

Economic Operator Registration and Identification (EORI)-nummeret vil blive udstedt efter et par dage.

Damalion tilbyder en kundetilpasset konsulenttilgang til at hjælpe udenlandske juridiske enheder og investorer med at etablere et handelsselskab i Luxembourg med succes og effektivt. For at lære om de forskellige virksomhedsdannelsesløsninger og hjælpe med at bestemme, hvilken der passer til dine behov, kontakt en Damalion-ekspert i dag.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.