Zaznacz stronę

Uznając ostatnie konsultacje europejskich organów nadzoru (ESA) w sprawie greenwashingu European Fund and Asset Management Association (EFAMA) stwierdziło, że należy zrozumieć podstawowe cechy greenwashingu, aby poradzić sobie z wprowadzającymi w błąd praktykami, a tym samym wzmocnić integralność i skuteczność rynków kapitałowych Unii Europejskiej.

EFAMA stwierdziła, że w sytuacji niejasnych definicji na poziomie UE dotyczących podstawowych pojęć z zakresu zrównoważonego finansowania, a także braku kompletnych, porównywalnych i przejrzystych danych ESG (Environmental, Social, and Governance), wszyscy uczestnicy rynku obawiają się ryzyka greenwashingu.

Sugestie EFAMA

EFAMA zasugerowała, że oceny greenwashingu powinny składać się z dwóch czynników:

  • celowe wprowadzanie w błąd co do praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem lub składników produktu, oraz
  • cel lub zamiar wprowadzenia w błąd lub nakłonienia odbiorcy oświadczenia o trwałości.

W odniesieniu do konsultacji z ESA, doradca ds. polityki regulacyjnej w EFAMA, Anyve Arakelijan, powiedziała, że celowo wprowadzające w błąd zachowanie dotyczące zrównoważone inwestycje nie powinna być tolerowana, dodała również, że ze względu na istniejącą niepewność regulacyjną i obecną ewolucję zrównoważony rozwój pole, termin “greenwashing” należy używać ostrożnie i nie stosować zbyt szeroko.

Ponadto Arakelijan powiedział, że aby utrzymać zaufanie inwestorówdo zrównoważonego rozwoju, ważne jest, aby zrozumieć, co składa się na greenwashing i musi istnieć zorganizowana akcja nadzorcza, aby zminimalizować ryzyko.

Więcej z EFAMA

EFAMA podkreśliła, że przed sformułowaniem nowych przepisów i wytycznych należy zidentyfikować obecne luki regulacyjne, ponieważ ważne obszary nadzoru finansowego uwzględniają już liczne aspekty greenwashingu.

Ponadto grupy funduszy ostrzegły przed unijną definicją greenwashingu. W związku z tym EFAMA stwierdziła, że UE powinna wykorzystać istniejące przepisy i narzędzia do walki z greenwashingiem, a nie zwiększać zawiłości poprzez wprowadzanie nowej definicji w oderwaniu od już obowiązujących przepisów.

EFAMA zwróciła również uwagę na konieczność przyjęcia jednolitego i stałego podejścia do ryzyka związanego z greenwashingiem w sektorze finansowym w całej Europie i na świecie, aby zmniejszyć trudności i ryzyko toksycznej fragmentacji rynku.

Potrzebują Państwo pomocy w zakresie strukturyzacji funduszy lub inwestowania w zrównoważony rozwój? – Pójdźmy dalej i skontaktujmy się teraz z ekspertem Damalionu.