Select Page

Atzīstot Eiropas Uzraudzības iestāžu (EUI) nesen notikušo apspriešanos par “zaļo” līdzekļu legalizēšanu, Eiropas Fondu un aktīvu pārvaldīšanas asociācija (EFAMA) norādīja, ka ir jāizprot “zaļās” līdzekļu legalizācijas galvenās pazīmes, lai novērstu maldinošu praksi un tādējādi stiprinātu Eiropas Savienības kapitāla tirgu integritāti un efektivitāti.

EFAMA apgalvoja, ka apstākļos, kad ES līmenī nav skaidras definīcijas attiecībā uz ilgtspējīgu finanšu pamatjēdzieniem, kā arī trūkst pilnīgu, salīdzināmu un pārredzamu ESG (vides, sociālo un pārvaldības) datu, visi tirgus dalībnieki ir nobažījušies par “zaļās skandas” risku.

EFAMA ieteikumi

EFAMA ierosināja, ka zaļās mazgāšanas novērtējumā būtu jāiekļauj divi faktori:

  • apzināti nepatiesu informāciju par ar ilgtspēju saistītu praksi vai produkta sastāvdaļām, un
  • mērķis vai nodoms maldināt vai pamudināt ilgtspējības prasības saņēmēju.

Attiecībā uz ESA konsultācijām EFAMA padomniece regulatīvās politikas jautājumos Anyve Arakelijan sacīja, ka apzināti maldinoša rīcība saistībā ar ilgtspējīgas investīcijas nevajadzētu pieļaut, viņa arī piebilda, ka pašreizējās regulējuma nenoteiktības un pašreizējās attīstības dēļ ilgtspēja jomā, termins “zaļās skalošanas” jālieto uzmanīgi un ne pārāk plaši.

Turklāt Arakelijans sacīja, ka, lai saglabātu investoruuzticību ilgtspējai, ir svarīgi saprast, kas ir “zaļās skalošanas” jēdziens, un ir jābūt organizētai uzraudzības darbībai, lai mazinātu šo risku.

Vairāk no EFAMA

EFAMA uzsvēra, ka pirms jaunu tiesību aktu un vadlīniju izstrādes ir jāidentificē pašreizējās regulējuma nepilnības, jo svarīgās finanšu uzraudzības jomās jau tiek risināti daudzi “zaļās” skalošanas aspekti.

Turklāt Fondu grupas ir brīdinājušas par ES zaļās reklāmas definīciju. Šajā sakarā EFAMA uzskata, ka ES būtu jāizmanto spēkā esošie noteikumi un instrumenti, lai cīnītos pret “zaļo veļas mazgāšanu”, nevis jāpadara to vēl sarežģītāku, ieviešot jaunu definīciju, kas būtu atdalīta no jau spēkā esošajiem noteikumiem.

EFAMA arī norādīja, ka ir nepieciešama saskaņota un pastāvīga pieeja, risinot “zaļās skalošanas” riskus finanšu nozarē Eiropā un pasaulē, lai mazinātu grūtības un toksiskas tirgus sadrumstalotības risku.

Vai jums ir nepieciešama palīdzība fondu strukturēšanā vai investīcijās ilgtspējas jomā? – Sazinieties ar Damalion ekspertu.