Selecteer een pagina

De European Fund and Asset Management Association (EFAMA) heeft onder verwijzing naar de recente raadpleging van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA) over greenwashing verklaard dat de belangrijkste kenmerken van greenwashing moeten worden begrepen om misleidende praktijken aan te pakken en aldus de integriteit en de doeltreffendheid van de kapitaalmarkten van de Europese Unie te versterken.

EFAMA stelde dat in een omgeving met onduidelijke definities op EU-niveau van fundamentele concepten van duurzame financiering en een gebrek aan volledige, vergelijkende en transparante ESG-gegevens (Environmental, Social en Governance) alle marktdeelnemers zich zorgen maken over het risico van greenwashing.

Voorstellen van de EFAMA

EFAMA stelde voor dat de beoordeling van greenwashing uit twee factoren moet bestaan:

  • het opzettelijk verkeerd voorstellen van duurzaamheidsgerelateerde praktijken of onderdelen van een product, en
  • het doel of de bedoeling om de ontvanger van de duurzaamheidsvordering een verkeerde voorstelling van zaken te geven of ertoe aan te zetten.

Met betrekking tot de raadpleging over de ESA zei de adviseur regelgevingsbeleid van EFAMA, Anyve Arakelijan, dat opzettelijk misleidend gedrag met betrekking tot duurzame investeringen niet mag worden getolereerd, voegde zij eraan toe dat als gevolg van de bestaande onzekerheid over de regelgeving en de huidige ontwikkeling van de duurzaamheid veld, de term “greenwashing” moet voorzichtig en niet te uitgebreid worden gebruikt.

Daarnaast zei Arakelijan dat het, om het vertrouwen van investeerdersin duurzaamheid te behouden, belangrijk is te begrijpen wat greenwashing inhoudt en dat er een georganiseerd toezicht moet zijn om het risico tot een minimum te beperken.

Meer van EFAMA

De EFAMA benadrukte dat de huidige lacunes in de regelgeving moeten worden opgespoord alvorens nieuwe wetgeving en richtsnoeren te formuleren, aangezien op belangrijke gebieden van het financiële toezicht reeds talrijke aspecten van greenwashing worden aangepakt.

Bovendien hebben fondsgroepen gewaarschuwd voor de EU-definitie van greenwashing. In dit verband zei EFAMA dat de EU gebruik moet maken van bestaande regels en instrumenten om greenwashing te bestrijden, en niet de complexiteit moet vergroten door een nieuwe definitie in te voeren die losstaat van reeds bestaande regels.

EFAMA wees ook op de noodzaak van een gecoördineerde en constante aanpak van de risico’s van greenwashing in de financiële sector in heel Europa en wereldwijd.

Heeft u hulp nodig bij het structureren van fondsen, of bij het investeren in duurzaamheid? – Laten we nu contact opnemen met uw Damalion expert.