Velg en side

Ved å anerkjenne de europeiske tilsynsmyndighetene (ESA ) uttalte den nylige konsultasjonen om greenwashing European Fund and Asset Management Association (EFAMA) at kjerneegenskapene til greenwashing må forstås for å håndtere villedende praksis og derved forsterke integriteten og effektiviteten til kapitalmarkedene i EU .

EFAMA hevdet i et miljø med uklare definisjoner på EU-nivå på grunnleggende bærekraftige finanskonsepter, samt mangel på fullstendige, komparative og transparente ESG-data (Environmental, Social, and Governance) , at alle markedsaktører er bekymret for risikoen for grønnvasking.

EFAMA forslag

EFAMA foreslo at greenwashing-vurderinger skulle bestå av to faktorer:

  • bevisst feilrepresentasjon av bærekraftsrelatert praksis eller komponenter i et produkt, og
  • formålet eller intensjonen om å gi en feilaktig fremstilling eller indusere mottakeren av bærekraftskravet.

Angående ESA-konsultasjon sa regulatorisk rådgiver ved EFAMA, Anyve Arakelijan, at bevisst villedende oppførsel mht. bærekraftige investeringer bør ikke tolereres, la hun også til at på grunn av den eksisterende regulatoriske usikkerheten og den nåværende utviklingen av bærekraft feltet, begrepet “grønnvasking” bør brukes forsiktig og ikke brukes for mye.

I tillegg sa Arakelijan at for å beholde investorenes tillit til bærekraft, er det viktig å forstå hva som utgjør greenwashing, og det må være en organisert tilsynshandling for å minimere risikoen.

Mer fra EFAMA

EFAMA understreket at de gjeldende regulatoriske hullene må identifiseres før ny lovgivning og veiledning formuleres, ettersom viktige områder for finanstilsyn allerede tar for seg en rekke greenwashing-aspekter.

I tillegg har fondgrupper advart mot EUs definisjon av grønnvasking. I forhold til dette sa EFAMA at EU bør bruke eksisterende regler og verktøy for å bekjempe greenwashing, og ikke øke intrikatheten ved å innføre en ny definisjon atskilt fra regler som allerede er på plass.

EFAMA bemerket også nødvendigheten av en samkjørt og konstant tilnærming når man håndterer grønnvaskingsrisikoer i finanssektoren over hele Europa og globalt, for å redusere vanskeligheten og risikoen for giftig markedsfragmentering.

Trenger du hjelp til å strukturere fond, eller investere i bærekraft? – La oss gå videre og kontakte Damalion-eksperten din nå .