Vælg en side

I anerkendelse af de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA) nylige høring om greenwashing erklærede European Fund and Asset Management Association (EFAMA), at de centrale kendetegn ved greenwashing skal forstås for at kunne håndtere vildledende praksis og dermed styrke integriteten og effektiviteten af EU’s kapitalmarkeder.

EFAMA hævdede, at i et miljø med uklare definitioner på EU-plan af grundlæggende begreber inden for bæredygtig finansiering samt mangel på fuldstændige, sammenlignelige og gennemsigtige ESG-data (miljømæssige, sociale og styringsmæssige data) er alle markedsaktører bekymrede over risikoen for greenwashing.

EFAMA-forslag

EFAMA foreslog, at vurderinger af greenwashing bør bestå af to faktorer:

  • bevidst at give urigtige oplysninger om bæredygtighedsrelateret praksis eller om produktkomponenter, og
  • formålet eller hensigten at vildlede eller tilskynde modtageren af bæredygtighedskravet.

Med hensyn til ESA-høringen sagde den reguleringsmæssige rådgiver i EFAMA, Anyve Arakelijan, at bevidst vildledende adfærd i forbindelse med bæredygtige investeringer ikke bør tolereres, tilføjede hun også, at på grund af den eksisterende lovgivningsmæssige usikkerhed og den nuværende udvikling af den bæredygtighed feltet, udtrykket “greenwashing” bør anvendes med omtanke og ikke i for stor udstrækning.

Arakelijan sagde desuden, at for at bevare investorernestillid til bæredygtighed er det vigtigt at forstå, hvad der udgør greenwashing, og at der skal være en organiseret tilsynsindsats for at minimere risikoen.

Mere fra EFAMA

EFAMA understregede, at de nuværende lovgivningsmæssige huller skal identificeres, før der formuleres ny lovgivning og vejledning, da vigtige områder af det finansielle tilsyn allerede behandler mange greenwashing-aspekter.

Desuden har fondsgrupper advaret om EU’s definition af greenwashing. I den forbindelse sagde EFAMA, at EU bør gøre brug af eksisterende regler og værktøjer til at bekæmpe greenwashing og ikke gøre det mere kompliceret ved at indføre en ny definition, der er adskilt fra allerede eksisterende regler.

EFAMA bemærkede også, at der er behov for en ensartet og konstant tilgang til håndtering af greenwashing-risici i den finansielle sektor i hele Europa og globalt for at mindske vanskelighederne og risikoen for en giftig markedsfragmentering.

Har du brug for hjælp til strukturering af fonde eller til at investere i bæredygtighed? – Lad os gå videre og kontakte din Damalion-ekspert nu.