Select Page

HSBC, viena no pasaulē lielākajām banku un finanšu pakalpojumu organizācijām, ir paziņojusi par Silicon Valley Bank UK Limited(SVB UK), kas ir vadošās ASV bankas, kuras darbība ir vērsta uz tehnoloģijām, Silicon Valley Bank meitas uzņēmums, iegādi. Šī iegāde ir daļa no HSBC pastāvīgajiem centieniem paplašināt digitālās bankas iespējas un apmierināt augošās klientu vajadzības tehnoloģiju un inovāciju nozarē.

HSBC digitālo piedāvājumu uzlabošana

Šī iegāde ļaus HSBC uzlabot savus digitālos piedāvājumus un sniegt saviem klientiem pielāgotākus finanšu pakalpojumus tehnoloģiju un inovāciju nozarēs. Ar šo iegādi HSBC iegūs arī piekļuvi SVB UK pieredzei riska aizdevumu un izaugsmes kreditēšanas jomā, kas palīdzēs bankai labāk apmierināt klientu finansēšanas vajadzības.

Spēcīga partnerība

HSBC un SVB UK ir ilgstoši sadarbojušās, un šī iegāde ir šo attiecību turpinājums. Abām organizācijām ir kopīgs redzējums par inovatīvu uzņēmumu atbalstīšanu, un iegāde ļaus apvienot to stiprās puses un izveidot visaptverošāku finanšu produktu un pakalpojumu kopumu.

SVB UK darbosies kā atsevišķa HSBC struktūrvienība un turpinās sniegt pašreizējos pakalpojumus esošajiem klientiem. Tomēr iegāde ļaus SVB UK piekļūt plašajam HSBC globālajam tīklam un resursiem, kas vēl vairāk paplašinās tās iespējas un pakalpojumus.

Atbalsts Apvienotās Karalistes tehnoloģiju nozarei

SVB UK iegāde ir daļa no HSBC apņemšanās atbalstīt Apvienotās Karalistes tehnoloģiju nozari. Apvienotajā Karalistē ir plaukstoša tehnoloģiju un inovāciju ekosistēma, un šī iegāde ļaus HSBC labāk apmierināt šo uzņēmumu vajadzības.

HSBC pēdējos gados ir veikusi lielus ieguldījumus digitālo banku pakalpojumu attīstībā, un SVB UK iegāde ir nozīmīgs solis šajā virzienā. Tas ļaus bankai saviem klientiem piedāvāt visaptverošākus finanšu risinājumus tehnoloģiju un inovāciju nozarēs un nodrošināt nepārtrauktu bankas pakalpojumu sniegšanu.

Pozitīvs solis klientu labā

SVB UK iegāde ir pozitīvs solis HSBC klientiem tehnoloģiju un inovāciju nozarē. Tas ļaus bankai sniegt šiem uzņēmumiem pielāgotākus finanšu risinājumus un palīdzēs tiem augt un paplašināties. Turklāt iegāde nodrošinās šiem uzņēmumiem piekļuvi HSBC globālajam tīklam un resursiem, kas būs būtiski to izaugsmei un panākumiem.

SVB UK iegāde ir nozīmīgs solis HSBC digitālās transformācijas ceļā. Tas ļaus bankai labāk apmierināt klientu vajadzības tehnoloģiju un inovāciju nozarēs un nodrošināt visaptverošākus finanšu risinājumus. Līdz ar šo iegādi HSBC ir labi sagatavota, lai atbalstītu inovatīvu uzņēmumu izaugsmi un panākumus Apvienotajā Karalistē un visā pasaulē.

Šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs. Ja pašreizējās SVB situācijas dēļ jums ir kādi īpaši apstākļi, Damalion profesionāļi palīdzēs jums atvērt bankas kontu, lai nodrošinātu jūsu aktīvu aizsardzību. Procesu varat sākt, noklikšķinot uz šīs saites: https://www.damalion.com/open-a-bank-account/ vai sazinoties ar mums pa e-pastu.