Selectează o Pagină

1. Introducere în SOPARFI

SOPARFI, prescurtare de la Société de Participation Financière, este o entitate comercială foarte răspândită în Luxemburg. Spre deosebire de o structură juridică specifică, SOPARFI este un termen larg care cuprinde diverse forme juridice, cele mai frecvente fiind societățile cu răspundere limitată (S.à r.l.) și societățile pe acțiuni (SA). Aceste entități sunt înființate în temeiul Legii societăților comerciale din 1915 (cu modificările ulterioare), care stabilește cerințe specifice, inclusiv un capital social minim – 12 000 EUR pentru S.à r.l. și 31 000 EUR pentru SA. Iată cele 10 aspecte cheie ale SOPARFI din Luxemburg despre înființarea și operațiunile sale.

SOPARFI entitățile iau în principal forma de S.à r.l. sau SA. Structurile S.à r.l. sunt potrivite pentru operațiuni mai mici, cu un număr maxim de 40 de acționari, în timp ce structurile SA, cu un minim de trei membri ai consiliului de administrație, sunt mai potrivite pentru întreprinderi mai mari. Înțelegerea acestor distincții juridice este crucială atunci când se ia în considerare SOPARFI pentru eforturile dumneavoastră de afaceri.

3. Încorporarea unui SOPARFI: Pas cu pas

Încorporarea unei SOPARFI în Luxemburg implică un proces distinct, supravegheat de un notar public. Indiferent de forma juridică aleasă, etapele rămân similare și cuprind următoarele elemente-cheie:

4. Redactarea articolelor de constituire

Înainte de a înființa o SOPARFI, fondatorul (fondatorii) trebuie să pregătească actul constitutiv, care include detalii esențiale, cum ar fi numele fondatorului, adresa înregistrată, capitalul social, tipurile de acțiuni, identificarea managerului, încheierea exercițiului financiar și informații despre auditor, dacă este necesar.

5. Deschiderea unui cont bancar

În continuare, inițiați procesul de deschidere a unui cont bancar pentru SOPARFI. Această etapă presupune prezentarea documentelor de precauție privind clientela pentru părțile care dețin și controlează imediat, pentru beneficiarii efectivi finali, a proiectului de act constitutiv și a formularelor de deschidere a contului bancar completate, precum și transferul capitalului social în contul bancar.

6. Obținerea unui certificat de blocare

Odată ce capitalul este transferat, banca emite un certificat de blocare. Acest certificat confirmă notarului public faptul că capitalul social este deținut în siguranță, în așteptarea constituirii, dar nu este disponibil pentru utilizare în această etapă.

7. Încorporarea de către notarul public

Se programează o întâlnire cu notarul public, care examinează documentele furnizate, inclusiv certificatul de blocare, declarațiile semnate ale beneficiarilor efectivi finali, împuternicirile (adesea acordate unui administrator al societății) și proiectul de act constitutiv. Odată satisfăcut, notarul public semnează actul constitutiv, constituind oficial SOPARFI, permițându-i acesteia să se angajeze în tranzacții.

8. Deblocarea contului bancar

După constituire, notarul public eliberează un certificat de deblocare, care este furnizat băncii. Banca confirmă apoi că contul bancar al SOPARFI este pe deplin operațional, permițând accesul la fonduri pentru uzul societății.

9. Înregistrarea la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg

Etapa finală implică înregistrarea de către notarul public a actului constitutiv la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg, ceea ce face ca existența SOPARFI să fie cunoscută public și recunoscută din punct de vedere juridic.

10. Calendarul pentru constituirea SOPARFI

Este esențial să se inițieze din timp procesul de constituire a SOPARFI și să se colaboreze îndeaproape cu un agent de domiciliere. În condiții optime și cu toate documentele necesare de Diligență Privată a Clientului în ordine, constituirea SOPARFI poate fi finalizată în două-trei zile lucrătoare. Cu toate acestea, atunci când sunt necesare dispoziții complexe în statutul societății, este recomandabil să se aloce timp suplimentar pentru formalități.

În concluzie, entitățile SOPARFI din Luxemburg oferă opțiuni versatile pentru operațiunile de afaceri, cu diferite forme juridice care răspund unor nevoi diverse. Înțelegerea procesului de constituire și a calendarului este esențială pentru oricine ia în considerare înființarea unei SOPARFI. Respectând etapele și cerințele necesare, antreprenorii și întreprinderile pot profita de avantajele structurilor SOPARFI pentru a-și facilita activitățile financiare în Luxemburg.

Pentru a vă înregistra holdingul luxemburghez, vă rugăm să contactați acum expertul Damalion.