Zaznacz stronę

1. Wprowadzenie do SOPARFI

SOPARFI, skrót od Société de Participation Financière, jest szeroko stosowanym podmiotem handlowym w Luksemburgu. W przeciwieństwie do konkretnej struktury prawnej, SOPARFI jest szerokim terminem obejmującym różne formy prawne, przy czym najbardziej powszechne są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.à r.l.) i spółki akcyjne (SA). Podmioty te są tworzone na mocy ustawy o spółkach handlowych z 1915 r. (z późniejszymi zmianami), która określa szczegółowe wymogi, w tym minimalny kapitał zakładowy – 12 000 EUR dla S.à r.l. i 31 000 EUR dla SA. Oto 10 kluczowych aspektów luksemburskiej spółki SOPARFI dotyczących jej tworzenia i działalności.

SOPARFI Podmioty te przyjmują przede wszystkim formę spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Struktury S.à r.l. są odpowiednie dla mniejszych operacji z maksymalnie 40 udziałowcami, podczas gdy struktury SA, z co najmniej trzema członkami zarządu, są lepiej dostosowane do większych przedsięwzięć. Zrozumienie tych różnic prawnych ma kluczowe znaczenie przy rozważaniu SOPARFI dla Twoich przedsięwzięć biznesowych.

3. Włączenie SOPARFI: Krok po kroku

Założenie spółki SOPARFI w Luksemburgu wiąże się z odrębnym procesem nadzorowanym przez notariusza. Niezależnie od wybranej formy prawnej, kroki pozostają podobne i obejmują następujące kluczowe elementy:

4. Opracowanie statutu spółki

Przed założeniem SOPARFI założyciel (założyciele) musi (muszą) przygotować statut spółki, który zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko założyciela, zarejestrowany adres, kapitał zakładowy, rodzaje udziałów, identyfikację menedżera, koniec roku finansowego i informacje o audytorze, jeśli to konieczne.

5. Otwarcie konta bankowego

Następnie należy rozpocząć proces otwierania rachunku bankowego dla SOPARFI. Etap ten obejmuje złożenie dokumentów badania due diligence klienta dla bezpośrednich właścicieli i stron kontrolujących, ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, projektu umowy spółki i wypełnionych formularzy otwarcia rachunku bankowego, wraz z przeniesieniem kapitału zakładowego na rachunek bankowy.

6. Uzyskanie certyfikatu blokującego

Po przeniesieniu kapitału bank wydaje certyfikat blokujący. Certyfikat ten potwierdza notariuszowi, że kapitał zakładowy jest bezpiecznie przechowywany, oczekuje na rejestrację, ale nie jest dostępny do wykorzystania na tym etapie.

7. Rejestracja przez notariusza

Spotkanie jest umawiane z notariuszem, który sprawdza dostarczone dokumenty, w tym certyfikat blokady, podpisane oświadczenia ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, pełnomocnictwa (często udzielane administratorowi korporacyjnemu) oraz projekt statutu spółki. Po spełnieniu tego wymogu notariusz sporządza akt założycielski, oficjalnie włączając SOPARFI, umożliwiając mu angażowanie się w transakcje.

8. Odblokowanie konta bankowego

Po założeniu spółki notariusz wydaje zaświadczenie o odblokowaniu, które jest przekazywane do banku. Następnie bank potwierdza, że rachunek bankowy SOPARFI jest w pełni operacyjny, przyznając dostęp do środków na potrzeby spółki.

9. Rejestracja w luksemburskim rejestrze handlowym i rejestrze spółek

Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie przez notariusza umowy spółki w luksemburskim rejestrze handlowym i rejestrze spółek, dzięki czemu istnienie SOPARFI staje się publicznie znane i prawnie uznane.

10. Harmonogram inkorporacji SOPARFI

Kluczowe jest wczesne rozpoczęcie procesu inkorporacji SOPARFI i ścisła współpraca z agentem domicylacyjnym. W optymalnych warunkach i z wszystkimi niezbędnymi dokumentami Due Diligence klienta w porządku, rejestracja SOPARFI może zostać zakończona w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Jednakże, gdy wymagane są złożone postanowienia umowy spółki, zaleca się przeznaczenie dodatkowego czasu na formalności.

Podsumowując, podmioty SOPARFI w Luksemburgu oferują wszechstronne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, z różnymi formami prawnymi zaspokajającymi różne potrzeby. Zrozumienie procesu inkorporacji i harmonogramu jest niezbędne dla każdego, kto rozważa utworzenie SOPARFI. Przestrzegając niezbędnych kroków i wymogów, przedsiębiorcy i firmy mogą wykorzystać zalety struktur SOPARFI, aby ułatwić swoją działalność finansową w Luksemburgu.

Aby zarejestrować spółkę holdingową w Luksemburgu, skontaktuj się z ekspertem Damalion już teraz.