Bir Sayfa Seçin

1. SOPARFI’ye Giriş

Société de Participation Financière‘in kısaltması olan SOPARFI, Lüksemburg’da yaygın olarak kullanılan ticari bir kuruluştur. Belirli bir yasal yapının aksine SOPARFI, en yaygın olanları özel limited şirketler (S.à r.l.) ve kamu limited şirketleri (SA) olmak üzere çeşitli yasal formları kapsayan geniş bir terimdir. Bu kuruluşlar, S.à r.l. için 12.000 € ve SA için 31.000 € asgari sermaye dahil olmak üzere belirli gereklilikleri ortaya koyan 1915 Ticaret Şirketleri Kanunu (değiştirildiği şekliyle) kapsamında kurulur. İşte Lüksemburg SOPARFI ‘nin oluşumu ve faaliyetleri hakkında 10 temel husus.

SOPARFI kuruluşlar öncelikle S.à r.l. veya SA şeklini alır. S.à r.l. yapıları en fazla 40 hissedarı olan daha küçük operasyonlar için uygunken, en az üç yönetim kurulu üyesi olan SA yapıları daha büyük girişimler için daha uygundur. Bu yasal ayrımları anlamak, aşağıdakileri değerlendirirken çok önemlidir İş girişimleriniz için SOPARFI.

3. Bir SOPARFI’nin dahil edilmesi: Adım Adım

Lüksemburg’da bir SOPARFI kurmak, noter tarafından denetlenen farklı bir süreci içerir. Seçilen yasal form ne olursa olsun, adımlar benzerdir ve aşağıdaki temel unsurları kapsar:

4. Ana Sözleşme Taslağının Hazırlanması

Bir SOPARFI kurmadan önce, kurucu(lar), kurucunun adı, kayıtlı adresi, sermayesi, hisse türleri, yönetici kimliği, mali yıl sonu ve gerekirse denetçi bilgileri gibi temel ayrıntıları içeren Ana Sözleşmeyi hazırlamalıdır.

5. Banka Hesabı Açmak

Ardından, SOPARFI için bir banka hesabı açma sürecini başlatın. Bu adım, sermayeyi doğrudan elinde bulunduran ve kontrol eden taraflar, nihai intifa hakkı sahipleri, taslak ana sözleşme ve doldurulmuş banka hesabı açma formları için Müşteri Durum Tespiti belgelerinin sunulmasını ve sermayenin banka hesabına aktarılmasını içerir.

6. Engelleme Sertifikası Edinme

Sermaye transfer edildikten sonra banka bir bloke sertifikası düzenler. Bu sertifika, notere sermayenin güvenli bir şekilde tutulduğunu, şirketleşmeyi beklediğini ancak bu aşamada kullanıma hazır olmadığını teyit eder.

7. Noter tarafından birleştirme

Blokaj sertifikası, nihai intifa hakkı sahiplerinin imzalı beyanları, vekaletnameler (genellikle bir şirket yöneticisine verilir) ve taslak ana sözleşme dahil olmak üzere sağlanan belgeleri inceleyen noter ile bir randevu planlanır. Tatmin edildikten sonra, noter ana sözleşmeyi imzalayarak SOPARFI‘yi resmi olarak kurar ve işlem yapmasına olanak sağlar.

8. Banka Hesabındaki Blokenin Kaldırılması

Kuruluşun ardından noter, bankaya verilen bir blokaj kaldırma sertifikası düzenler. Banka daha sonra SOPARFI’nin banka hesabının tamamen çalışır durumda olduğunu teyit ederek şirketin kullanımı için fonlara erişim izni verir.

9. Lüksemburg Ticaret ve Şirketler Siciline kayıt

Son adım, noterin ana sözleşmeyi Lüksemburg Ticaret ve Şirketler Siciline kaydettirerek SOPARFI‘nin varlığını kamuya açık ve yasal olarak tanınır hale getirmesini içerir.

10. SOPARFI Kuruluşu için Zaman Çizelgesi

SOPARFI kuruluş sürecini erkenden başlatmak ve bir yerleşiklik acentesi ile yakın çalışmak çok önemlidir. En uygun koşullar altında ve gerekli tüm Müşteri Durum Tespiti belgeleri hazır olduğunda, SOPARFI kuruluşu iki ila üç iş günü içinde tamamlanabilir. Ancak, ana sözleşmede karmaşık hükümler gerektiğinde, formaliteler için ek süre ayrılması tavsiye edilir.

Sonuç olarak, Lüksemburg’daki SOPARFI kuruluşları , çeşitli ihtiyaçlara cevap veren farklı yasal formlarla ticari faaliyetler için çok yönlü seçenekler sunmaktadır. Kuruluş sürecini ve zaman çizelgesini anlamak, bir SOPARFI kurmayı düşünen herkes için çok önemlidir. Girişimciler ve işletmeler, gerekli adımlara ve gerekliliklere uyarak Lüksemburg’daki finansal faaliyetlerini kolaylaştırmak için SOPARFI yapılarının avantajlarından yararlanabilirler.

Lüksemburg holding şirketinizi kaydettirmek için lütfen şimdi Damalion uzmanınızla iletişime geçin.