Välj en sida

Om du expanderar ditt företag till Kina kan en av dina viktigaste frågor vara att skapa ett WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise ), eftersom det är ett av de mest populära sätten för globala företag att ta sig in på den kinesiska marknaden.

För att avgöra om ett WFOE är det rätta steget för ditt företag måste du förstå alla alternativ som finns och vilka detaljer som är involverade.

Vad är ett WFOE?

Wholly Foreign-Owned Enterprise är ett Kina-baserat företag som är avsett för icke-kinesiska industrier som vill etablera ett aktiebolag i Kina. Framför allt är det det mest populära investeringsinstrumentet för icke-kinesiska företag som expanderar sin verksamhet till Kina. Även om det finns många företagsstrukturer tillgängliga för icke-kinesiska företag är det mest privilegierade investeringsinstrumentet att bilda ett WFOE.

Fördelarna med ett WFOE

Fördelarna med att etablera ett WFOE är bland annat följande:

 • Ett WFOE har samma betydelse som ett inhemskt företag. Den största fördelen med detta är att lagen förbjuder den kinesiska regeringen att prioritera kinesiska företag.
  • Ett WFOE har ensam kontroll över personalresurserna så länge de följer den kinesiska lagen.

Det finns tre olika typer av WFOE:

 1. Consulting WFOE: Det är avsett för konsulttjänster och är det enklaste WFOE att starta.
 2. Trading WFOE eller Foreign-Invested Commercial Enterprise (FICE): främst för handel, grossist- och detaljhandel samt franchise.
 3. Manufacturing WFOE: Som namnet säger är detta företag avsett för tillverkningsverksamhet.

Vilka är alternativen till ett WFOE?

Om du är intresserad av att starta ett företag i Kina har du tre alternativ till att starta ett WFOE:

 • Joint venture: Ett joint venture är idealiskt för utländska företag som vill komma in i Kina och börja arbeta direkt med en lokal partner. Det är mindre svårt än att etablera ett WFOE och i allmänhet är det enklare att starta ett WFOE. Men du delar kontrollen med din partner i Kina.
  • Distributionsavtal: Om ditt mål är att sälja produkter som tillverkas i Kina kan du överväga att ingå ett distributionsavtal med din tillverkare i Kina. Om du har för avsikt att distribuera produkterna själv behöver du ett annat verksamhetstillstånd. Om du däremot vill att tillverkaren ska producera och distribuera produkterna, ska du i ditt avtal fastställa deras försäljningsagentavgift.

Stegen till ställa in uett WFOE i Kina

Företagsnamn Godkännande

Det första steget i registreringen av ditt WFOE är att komma överens om ett namn. Framför allt har Kina en lagstiftning som ställer vissa krav på ett företagsnamn.

Den kinesiska lagstiftningen innehåller vissa begränsningar för vad som inte är tillåtet i ett företagsnamn eller vad som kan kräva särskilt tillstånd från myndigheterna.

Reglerna tillåter inte specialtecken och uttryckliga ord som antyder affärsverksamhet inom vissa branscher.

Företagets namn måste innehålla namnet på den administrativa regionen där företaget har bildats, varumärket, den verksamhet som företaget bedriver och företagets namn måste innehålla Company Limited.

Förbered dokument för att registrera ditt WFOE

Förutom registreringsformulären måste du sammanställa eventuella hyresavtal, din genomförbarhetsrapport, bankreferenser, din bolagsordning, kopior av investerarnas pass, CV för din juridiska representant i Kina, en nyligen genomförd årsrevision av moderbolagets revisor samt tullkoder för varor som ska importeras eller exporteras, om det är relevant.

Utöver ovanstående måste ett WFOE för tillverkning lämna in följande:

 • Uppgift om affärsverksamhetens syfte och investeringsbelopp,
  • WFOE:s operativa struktur och antal anställda,

Ansök om företagslicens för ditt WFOE

Du måste ansöka om en licens hos handelsministeriet (MOFCOM) och den statliga administrationen för industri och handel (SAIC eller AIC).

Skatteregistrering

När du har fått ditt företagstillstånd måste du registrera dig för skatter hos de statliga och lokala skattekontoren. I Kina utfärdar byrån för offentlig säkerhet “chops”, som är officiella stämplar som ersätter signaturer. För att kunna ge fakturor och skattekvitton måste du skaffa ditt fakturahugg.

Registrera dig hos andra myndigheter

För att ditt WFOE ska kunna starta affärsverksamhet i Kina måste du registrera dig hos de behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter är bland annat teknikövervakningsbyrån, finansbyrån, den statliga förvaltningen för valutahandel och statistikbyrån.

Öppna bankkonton

Det sista steget i registreringsprocessen är att öppna ett bankkonto i utländsk valuta i Kina där du sätter in kapitalet för ditt WFOE. Många globala bankinstitut har filialer i Kina och vissa gör det möjligt för dig att öppna ett kinesiskt konto och överföra pengar på det sättet. Du måste också öppna ett bankkonto i utländsk valuta för att kunna bidra och bekräfta det utländska kapitalet.

Det finns inga regler om minimibeloppet för det registrerade kapitalet för ett WFOE. Det rekommenderas dock starkt att den initiala investeringen är tillräcklig för att stödja WFOE:s förslag till affärsverksamhet. En tillräcklig startinvestering bör därför göra det möjligt för WFOE att bedriva verksamhet i Kina i minst ett år, utan risk för konkurs för verksamheten.

Oavsett om du är intresserad av att skapa ett WFOE eller vill etablera en annan typ av kinesiskt företag kan du kontakta din Damalion-expert nu.