Zaznacz stronę

Jeśli rozszerzasz swoją działalność na Chiny, jednym z Twoich głównych zmartwień może być utworzenie przedsiębiorstwa będącego w pełni własnością zagraniczną (WFOE), ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych sposobów, w jaki globalne firmy wchodzą na chiński rynek.

Aby ustalić, czy WFOE jest właściwym krokiem dla Twojej firmy, musisz zrozumieć wszystkie dostępne opcje i związane z nimi szczegóły.

Czym jest WFOE?

Wholly Foreign-Owned Enterprise jest chińskim podmiotem gospodarczym określonym dla przemysłu spoza Chin w celu założenia swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chinach. Co najważniejsze, jest to najpopularniejsze narzędzie inwestycyjne dla przedsiębiorstw spoza Chin, które rozszerzają swoją działalność na Chiny. Chociaż istnieje wiele struktur firmowych dostępnych dla przedsiębiorstw spoza Chin, założenie WFOE jest najbardziej uprzywilejowanym narzędziem inwestycyjnym.

Zalety WFOE

Korzyści z założenia WFOE obejmują m.in:

 • WFOE ma takie samo znaczenie jak spółka krajowa. Główną korzyścią z tego jest to, że prawo zabrania rządowi chińskiemu dawać pierwszeństwo chińskim firmom.
  • WFOE ma wyłączną kontrolę nad zasobami ludzkimi, o ile uznają one chińskie prawo.

Istnieją trzy różne rodzaje WFOE:

 1. Consulting WFOE: Jest przeznaczona do świadczenia usług konsultingowych i jest najłatwiejszą do założenia WFOE.
 2. Trading WFOE lub Foreign-Invested Commercial Enterprise (FICE): głównie dla celów handlowych, hurtowych, detalicznych i franczyzy.
 3. Manufacturing WFOE: jak sama nazwa wskazuje, jest to działalność produkcyjna.

Jakie są alternatywy dla WFOE?

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej w Chinach, masz trzy alternatywy założenia WFOE:

 • Joint venture: joint venture jest idealnym rozwiązaniem dla firm zagranicznych, które chcą wejść do Chin i rozpocząć działalność od razu z lokalnym partnerem. Trudności jest mniej niż przy zakładaniu WFOE i generalnie jest to prostsze. Ale, dzielisz kontrolę ze swoim partnerem w Chinach.
  • Umowa dystrybucyjna: jeśli Twoim celem jest sprzedaż w Chinach produktów, które zostały tam wyprodukowane, możesz rozważyć zawarcie umowy dystrybucyjnej ze swoim producentem w Chinach. Jeśli zamierzasz samodzielnie dystrybuować produkty, będziesz potrzebował innej licencji biznesowej. Jeśli jednak chcesz, aby producent produkował i dystrybuował produkty, Twój układ będzie przewidywał ich wynagrodzenie za pośrednictwo w sprzedaży.

Kroki do założyćp ać WFOE w Chinach

Nazwa przedsiębiorstwa Zatwierdzenie

Pierwszym krokiem rejestracji WFOE jest uzgodnienie właściwej nazwy. Przede wszystkim Chiny utrzymują przepisy, które dyktują pewne wymagania, jakie należy spełnić, aby nazwa firmy mogła być brana pod uwagę.

Chińskie ustawodawstwo ustanawia pewne ograniczenia dotyczące tego, co nie jest dozwolone w nazwie firmy lub co może wymagać specjalnego zezwolenia od władz rządowych.

Przepisy nie zezwalają na stosowanie znaków specjalnych i wyrazów jednoznacznych, które sugerują prowadzenie działalności gospodarczej w określonych branżach.

Nazwy firm muszą zawierać nazwę regionu administracyjnego, w którym firma została założona, nazwę marki, branży, w której firma działa, a w nazwie firmy musi znaleźć się Company Limited.

Przygotuj dokumenty do rejestracji WFOE

Oprócz formularzy rejestracyjnych należy przygotować wszelkie umowy najmu, raport ze studium wykonalności, referencje bankowe, statut spółki, kopie paszportów inwestorów, życiorys przedstawiciela prawnego w Chinach, ostatni roczny audyt przeprowadzony przez CPA spółki macierzystej oraz kody celne towarów, które mają być importowane lub eksportowane, jeśli jest to istotne.

Oprócz powyższego, produkcyjne WFOE musi złożyć:

 • Oświadczenie o celu gospodarczym i wysokości inwestycji,
  • Struktura operacyjna WFOE i liczba pracowników,

Złóż wniosek o licencję biznesową dla WFOE

Musisz wystąpić o licencję do Ministerstwa Handlu (MOFCOM) oraz Państwowej Administracji Przemysłu i Handlu (SAIC lub AIC).

Rejestracja podatkowa

Po uzyskaniu licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zarejestrować się w stanowych i lokalnych biurach podatkowych w celu płacenia podatków. W Chinach Biuro Bezpieczeństwa Publicznego wydaje “kotlety”, czyli oficjalne pieczęcie, które zastępują podpisy. Aby dawać faktury i paragony fiskalne, należy nabyć kotleta do faktur.

Rejestracja w innych organach

Wreszcie, aby WFOE mogło rozpocząć działalność gospodarczą w Chinach, należy zarejestrować się w odpowiednich urzędach. Organy te obejmują Urząd Nadzoru Technologicznego, Urząd Finansowy, Państwową Administrację Dewizową oraz Urząd Statystyczny.

Otwarcie rachunków bankowych

Ostatnim krokiem procesu rejestracji jest otwarcie w Chinach walutowego konta bankowego, na którym umieścisz kapitał wspierający Twoje WFOE. Wiele światowych instytucji bankowych ma oddziały w Chinach, a niektóre z nich umożliwią Ci otwarcie chińskiego konta i transfer środków tą drogą. Trzeba też otworzyć walutowy rachunek bankowy dla wpłat i potwierdzenia zainwestowanego za granicą kapitału.

Nie ma przepisów dotyczących minimalnej wysokości zarejestrowanego kapitału dla WFOE. Zaleca się jednak, aby inwestycja początkowa była adekwatna do propozycji działalności gospodarczej WFOE. W związku z tym wystarczająca inwestycja początkowa powinna pozwolić WFOE na prowadzenie działalności w Chinach przez co najmniej rok, bez ryzyka bankructwa dla jej działalności.

Niezależnie od tego, czy są Państwo zainteresowani utworzeniem WFOE, czy też chcą założyć inny rodzaj chińskich spółek, prosimy o kontakt z ekspertem Damalion już teraz.