Als u uw bedrijf naar China uitbreidt, is de oprichting van een Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) wellicht een van uw belangrijkste aandachtspunten, aangezien dit een van de populairste manieren is waarop mondiale bedrijven de Chinese markt betreden.

Om te bepalen of een WFOE de juiste stap voor uw bedrijf is, moet u alle beschikbare opties en de bijbehorende details begrijpen.

Wat is een WFOE?

De “Wholly Foreign-Owned Enterprise” is een in China gevestigde bedrijfseenheid die specifiek bedoeld is voor niet-Chinese industrieën om hun vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in China op te richten. Het belangrijkste is dat het het populairste investeringsinstrument is voor niet-Chinese ondernemingen die hun activiteiten naar China uitbreiden. Hoewel niet-Chinese ondernemingen over talrijke vennootschapsstructuren beschikken, is de oprichting van een WFOE het meest geprivilegieerde investeringsinstrument.

De voordelen van een WFOE

De voordelen van de oprichting van een WFOE omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Een WFOE heeft dezelfde betekenis als een binnenlandse vennootschap. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de wet de Chinese regering verbiedt voorrang te geven aan Chinese bedrijven.
  • Een WFOE heeft volledige zeggenschap over de menselijke hulpbronnen, zolang zij de Chinese wet naleven.

Er zijn drie verschillende soorten WFOE’s:

 1. Consulting WFOE: deze is bedoeld voor adviesdiensten, en is de gemakkelijkst op te richten WFOE.
 2. Handels-WFOE of Foreign-Invested Commercial Enterprise (FICE): voornamelijk voor handels-, groothandels-, detailhandels- en franchisingdoeleinden.
 3. Productie WFOE: zoals de naam al zegt, is dit voor productieactiviteiten.

Wat zijn de alternatieven voor een WFOE?

Als u geïnteresseerd bent in het starten van een bedrijf in China, hebt u drie alternatieven voor het opzetten van een WFOE:

 • Joint venture : een joint venture is ideaal voor buitenlandse ondernemingen die China willen binnenkomen en onmiddellijk met een lokale partner willen beginnen te werken. Er zijn minder moeilijkheden dan bij de oprichting van een WFOE, en in het algemeen is het eenvoudiger om een WFOE op te richten. Maar, je deelt de controle met je partner in China.
  • Distributieovereenkomst: als u producten in China wilt verkopen die daar zijn gemaakt, kunt u overwegen een distributieovereenkomst te sluiten met uw fabrikant in China. Als u van plan bent de producten zelf te distribueren, hebt u een andere bedrijfsvergunning nodig. Indien u echter wenst dat de fabrikant de producten produceert en distribueert, zal uw overeenkomst voorzien in hun verkoopagentschapvergoeding.

Stappen om oprichting vanp een WFOE in China

Bedrijfsnaam Goedkeuring

De eerste stap van de registratie van uw WFOE is het overeenkomen van een juiste naam. China handhaaft bovenal wetgeving die bepaalde eisen stelt aan een bedrijfsnaam die in aanmerking moet worden genomen.

De Chinese wetgeving legt bepaalde beperkingen op met betrekking tot wat niet is toegestaan in een bedrijfsnaam of waarvoor speciale toestemming van de overheidsinstanties nodig kan zijn.

De regels staan geen speciale tekens en expliciete woorden toe die bedrijfsactiviteiten in bepaalde sectoren impliceren.

Vennootschapsnamen moeten de naam van de administratieve regio waar de vennootschap is opgericht, de merknaam, de bedrijfstak waarin de vennootschap actief is en de naam van de vennootschap moeten Company Limited bevatten.

Documenten voorbereiden voor het registreren van uw WFOE

Naast de registratieformulieren moet u ook eventuele huurovereenkomsten, uw haalbaarheidsstudierapport, bankreferenties, uw statuten, kopieën van paspoorten van investeerders, het curriculum vitae van uw wettelijke vertegenwoordiger in China, een recente jaarlijkse accountantscontrole door de accountant van de moedermaatschappij, en de douanecodes voor in of uit te voeren goederen, indien van toepassing, verzamelen.

Naast het bovenstaande moet een WFOE voor de verwerkende industrie het volgende voorleggen

 • Verklaring inzake het zakelijk doel en het bedrag van de investering,
  • de operationele structuur van de WFOE en het aantal werknemers,

Bedrijfsvergunning aanvragen voor uw WFOE

U moet een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Handel (MOFCOM) en de Staatsadministratie voor Industrie en Handel (SAIC of AIC).

Fiscale registratie

Zodra u uw bedrijfsvergunning hebt, moet u zich voor belastingen laten registreren bij de staats- en plaatselijke belastingkantoren. In China geeft het Bureau voor Openbare Veiligheid “chops” af, officiële zegels die handtekeningen vervangen. Om facturen en fiscale ontvangstbewijzen te kunnen uitreiken, moet u uw factuuropschrift verkrijgen.

Registreren bij andere autoriteiten

Tot slot moet uw WFOE zich bij de bevoegde autoriteiten laten registreren om met de bedrijfsactiviteiten in China te kunnen beginnen. Deze instanties zijn onder meer het Bureau voor technologisch toezicht, het Financieel Bureau, de overheidsdienst voor deviezen en het Bureau voor de statistiek.

Bankrekeningen openen

De laatste stap van het registratieproces is het openen van een bankrekening in vreemde valuta in China waarop u het kapitaal stort dat uw WFOE steunt. Veel mondiale bankinstellingen hebben filialen in China en sommige zullen u in staat stellen een Chinese rekening te openen en op die manier geld over te maken. Ook moet u een bankrekening in vreemde valuta openen voor de inbreng en de bevestiging van het in het buitenland geïnvesteerde kapitaal.

Er zijn geen regels voor het minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal voor een WFOE. Het wordt echter sterk aanbevolen dat de initiële investering toereikend is om het voorstel voor de bedrijfsactiviteiten van de WFOE te ondersteunen. Dienovereenkomstig zou een voldoende initiële investering de WFOE in staat moeten stellen gedurende ten minste één jaar in China te opereren, zonder het risico van een faillissement voor haar activiteiten.

Of u nu geïnteresseerd bent in het oprichten van een WFOE of een ander type Chinees bedrijf wilt oprichten, neem nu contact op met uw Damalion expert.