Selecteer een pagina

China Vennootschapsvorming

CHINA - WFOE
Soort entiteit: Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) Er zijn drie verschillende WFOE-constructies:
  • Dienstverlening (of adviesverlening)
  • Handel (of handelsonderneming met buitenlandse investeringen)
  • Productie
Soort recht: Vennootschapsrecht van de Volksrepubliek China en WFOE-recht
Plankbedrijf beschikbaar: Niet gebruikelijk
Tijdsbestek voor de opname: 1 tot 3 maanden, afhankelijk van het district
Minimum Regeringskosten: USD 4.000
Reguliere vennootschapsbelasting: 15% tot 25%
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : In het algemeen RMB 1.000.000 (ongeveer US $157.000) varieert afhankelijk van het type industrie en de locatie van het bedrijf
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: 20% (kan zijn in de vorm van grond, installaties en apparatuur, intellectuele eigendom, of soortgelijke activa)
Minimum aantal aandeelhouders vereist: Eén
Aandelen aan toonder: Geen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Geen
Minimum aantal directeuren: Eén, deze persoon is belast met het algemeen beheer van de WFOE, maar niet met de dagelijkse gang van zaken
Corporate directors toegestaan: Niet aan te raden
Plaatselijke bestuurders vereist: Geen
Plaatselijke bijeenkomst vereist: Geen
Bedrijfssecretaris gezocht: Geen
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: Ja
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Wisselcontrole: Regels voor de deviezencontrole
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur: Ja
Regeringsregister van directeuren: Ja
Jaarlijkse terugkeer: Ja
Indiening van de rekeningen: Ja, de boekhouding moet in het Chinees of Chinees met Engelse vertaling worden bijgehouden
Controle: Ja, jaarlijks door een plaatselijk kantoor van gecertificeerde openbare accountants
CHINA - Vertegenwoordiging
Soort entiteit: Bureau van een vertegenwoordiger
Soort recht: VRC-wetgeving
Shelf company beschikbaarheid: Geen
Tijdsbestek voor opname: 1,5 - 2 maanden om een aanvraag in te dienen
Minimum regeringskosten: 2000
Reguliere vennootschapsbelasting: 25%
Minimum geplaatst aandelenkapitaal : NA
Minimum gestort aandelenkapitaal bij de oprichting: NA
Minimum aantal aandeelhouders vereist: 1
Aandelen aan toonder: Geen
Benoemde Aandeelhouders Toegestaan: Geen
Minimum aantal bestuurders: Eén hoofdvertegenwoordiger
Corporate directors toegestaan: NA
Plaatselijke bestuurders vereist: Geen
Plaatselijke bijeenkomst vereist: Geen
Bedrijfssecretaris gezocht: Geen
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders: NA
Plaatselijk geregistreerd kantoor vereist: Ja
Wisselcontrole: Regels voor de deviezencontrole
Bekendmaking van de uiteindelijke begunstigde aan de vennootschapsregistrateur: Ja
Regeringsregister van directeuren: Ja
Jaarlijkse terugkeer: Ja
Indiening van de rekeningen: Ja
Controle: Ja

Wij doen ons best om erop toe te zien dat dit rechtsgebied voldoet aan de meest recente internationale voorschriften die door de OESO en andere internationale instellingen en landen zijn vastgesteld.

Damalion mag op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om enige reden te geven, elke vraag van klanten over dit rechtsgebied weigeren.

6 + 3 =